Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

NLP-terapi - en måde at slanke sig på

NLP-terapi kan være en måde at tabe sig på. I NLP-terapien forsøger man at forstå det menneskelige sind, og man får en række redskaber til at forme sit liv, som man gerne vil have det. Det vigtigste er at have det godt i nuet, og derfor må fortidige spørgelser og bekymringer for fremtiden bearbejdes. Disse kan også være årsag til, at man spiser for meget. En ny livsstil kan derfor medføre et større vægttab end en almindelig slankekur.

Opdateret: 1. Februar 2000

Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programering (NLP) er navnet på en model, der giver udvidet forståelse af det menneskelige sind og indeholder en række redskaber til at højne personlige muligheder og forme sit liv, så man får det, som man vil.

I de seneste år har mange forskellige faggrupper taget metoden til sig og bruger den til at forbedre kommunikation, øge indlæring og sundhed - og forståelsen for, hvordan mennesker tænker og handler. NLP bliver blandt andet brugt i de dele af erhvervslivet, som satser på bedre trivsel på arbejdspladsen og dermed øget effektivitet, og mange mennesker benytter NLP som redskab til personlig udvikling.

Grundlaget for NLP er studier af menneskers naturlige kompetence ud fra den betragtning, at hvis noget er muligt for ét menneske, vil andre kunne lære det samme. Man har altså luret kompetente mennesker af og skabt metoder, som enhver kan benytte. Elementerne i metoderne er mange; der bliver for eksempel taget højde for personlige værdier, overbevisninger, strategier og selvbillede, samt hvordan man oplever fortid og fremtid i billeder, lyde og kropsfornemmelser, og hvordan billederne ser ud, hvor de er placeret, hvordan lydene er, hvor de kommer fra og hvor i kroppen, man mærker signaler.

Hvordan virker NLP-terapi på overvægt?

Målet for en effektiv forandring er en god naturlig tilstand i nuet. Fortidens spøgelser kan rumstere, fremtiden kan bekymre, og hvis det får lov at påvirke nutiden, ryger den gode tilstand. Vi kan ikke ændre på det, der er sket, men på måden hvorpå vi oplever fortiden og forestiller os fremtiden, så vi kan have det godt her og nu.

Når NLP er effektivt i forbindelse med løsning af overvægtsproblemer , er det fordi årsagerne ofte ligger i skjult i sindet. Er man overvægtig, er det fordi noget er vigtigere end at være slank. Noget, som for længst er gemt og glemt, men alligevel virker for fuld kraft. Derfor er det ikke nok at spise sundt og motionere; det ubevidste sind vil ikke støtte et vægttab, som kan true en vigtig tilstand som for eksempel tryghed, autoritet, jordforbindelse eller en sikker afstand fra tilnærmelser.

Det er forklaringen på, at mange mennesker på slankekur bliver utrygge, irritable og ikke kan kende sig selv. Man må altså finde frem til sine personlige forhindringer, bearbejde dem og indlære nye måder at tænke og reagere på. Slankekure er derfor på mange måder ikke nogen god løsning. Derimod kan en ny livsstil, der passer til den enkelte person, give både glæde, indre ro, balance og vægttab. En personlig udvikling sideløbende med sund mad og motion gør vægttabet til en realistisk og overkommelig opgave. Det betyder, at vægttabet ikke bliver forbundet med sult og afsavn, men tværtimod med sidegevinster som nye muligheder, livsglæde og tilfredshed.

NLP-terapi kombineret med kostomlægning

Der må sættes ind på mange planer. For eksempel ved at sørge for, at den sunde mad er til rådighed i rigelige mængder og den usunde kun i ganske små, og ved at træne nye adfærdsstrategier for eksempel i forbindelse med at spise.

Hvis den gamle spisestrategi havde følgende faser: Se mad - spise, eller føle uro - spise, kan det være et virksomt træk at indsætte en ekstra fase, som giver lejlighed til at mærke efter, hvad maven vil sætte pris på at blive fyldt op med. Hvis man bruger mad til at fortrænge sine følelser med, vil det være en god idé at øve sig i at mærke og rumme dem og lære at udtrykke dem i stedet for at kvæle dem.

Mange mennesker bærer rundt på stærke, hæmmende leveregler og overbevisninger, som holder dem fast i, at livet mest består af vanskelige forhindringer. Sådanne regler kan ændres til frihed og nye livsbetragtninger, som viser livets mange muligheder og vidunderlige sider. Har man en gang skabt et selvudslettende selvbillede, der siger tyk, grim og dum, kan man lige så godt skabe et nyt og bedre, der viser de sider, som gør det muligt at mærke selvværd og dermed holde af sig selv. Værn om alt det, der virker og lav om på det, der hæmmer naturlig livsførelse. Det er muligt for enhver, der ønsker det stærkt nok.

Læs mere i Lone Ladefoged's bog "Tanker der slanker" fra Borgens Forlag.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.