Annonce

Følgesygdomme til overvægt

Tjek dit BMI

Ønsker du at kende dit BMI-tal? Så kan du tage BMI-testen her.

Mange overvægtige får en række sygdomme som følge af deres overvægt. Hvilke sygdomme de får, afhænger af andre faktorer så som fysisk aktivitetsniveau, kostsammensætning og gener. Således er risikoen for følgesygdomme markant forøget hos asiatere i forhold til den hvide race, mens den er nedsat hos den negroide race. For alle racer gælder det dog, at risikoen for den enkelte øges væsentligt ved BMI over 30.

Følgesygdommene kan opdeles i:

  • Psykiske problemer som mindreværdsfølelse forårsaget af større eller mindre grader af diskriminering og social isolering – mest udtalt for kvinder.

  • Nedsat insulinfølsomhed og type 2 diabetes 3 til 5 dobler risikoen for hjertekarsygdom i form af blodpropper i hjerte og hjerne

  • Fysisk/mekaniske problemer , som åndenød og søvnapnø , problemer med personlig hygiejne, smerter specielt i knæ, men også i hofte og ryg.

  • Kræft såsom brystkræft , æggestokkræft , livmoderkræft og tyktarmskræft, hvor risikoen fordobles

  • Nedsat fertilitet hos begge køn

  • Øvrige: risikoen for galdesten tredobles, øget tendens til uren hud samt øget risiko for komplikationer ved operation.

Psykiske problemer

Udover de fysiske problemer, kan fedme også have psykiske konsekvenser i form af dårligt selvværd, isolation, depression og angst. Dette rammer specielt overvægtige børn. Dette kan skyldes mobning og det ikke at være som de andre. Som voksen kan dette føre til en ringere livskvalitet, lavere uddannelse og social status end de normalvægtige. Fedme resulterer oftest i en øget sygelighed og herved flere sygedage og en øget risiko for at blive førtidspensionist.

En egentlig diskrimination af fede er svær at bevise, men personers fordomme og herved opfattelse af personer med fedme, kan i nogle tilfælde havde den konsekvens at fede ikke bliver behandlet på samme måde som hvis de havde været normalvægtige. Selvom denne forskelsbehandling er ulovlig. Et studie viste at både børn og voksne opfattede overvægtige og fede personer, som mindre kloge.

Det kan godt undre at diskriminationen/forskelsbehandling overfor den fede ikke er aftaget samtidig med, at der er blevet flere overvægtige i Danmark.

Nedsat insulinfølsomhed

Der er ligeledes en sammenhæng mellem overvægt og diabetes som især skyldes den virkning, som en øget fedtmængde på maven har på kroppens insulin-følsomhed. Fedtet i bughulen er forbundet med det såkaldte insulinresistenssyndrom, der er defineret som en tilstand, hvor insulinvirkningen på kroppen er nedsat. Dette medfører at kroppen producerer mere og mere insulin og derved kronisk høje niveauer af insulin. I løbet af en række år falder insulinproduktionen og man udvikler type 2 diabetes.

Insulinresistens fører ligeledes til, at mængden af skadelige fedtstoffer i blodet stiger. Disse fedtstoffer er blandt andet triglycerid og kolesterol, hvor kolesterol igen deles op i det gavnlige HDL-kolesterol og det dårlige LDL-kolesterol. Ved insulinresistens er der forøgede koncentrationer af det skadelige LDL-kolesterol og triglycerid, mens der er lave mængder af det gavnlige HDL-kolesterol. Dette i kombination med et højt blodtryk medfører øget risiko for udvikling af åreforkalkning specielt i hjertet og benene.

Med insulin resistensen følger også en øget tendens til forstyrrelser i blodets koagulationssystem. Dette betyder at blodet lettere klumper sammen og derved igen øger risikoen for blodpropper.

Fysiske/mekaniske problemer

Når man er stærkt overvægtig, kan man opleve åndenød. Åndenøden skyldes, at bugmassen presser sig op og nedsætter lungernes mulighed for at udvide sig, når man trækker vejret. Overvægtige har ligeledes en øget risiko for søvnapnø, der ofte er fysisk betinget af, at tungen vokser, fordi der også her aflejrer sig fedtmasse, efterhånden som man tager på i vægt. Den forvoksede tunge lukker derved af for luftpassagen i svælget.

De ekstra kilo er med til at slide på leddene, og derfor vil mange års overvægt være med til at slide især knæled ned, men også hofterne blive påvirket af de ekstra kilo, som også kan give lændesmerter. Desuden ses der en sammenhæng mellem slidgigt/ledsmerter i hænderne og overvægt. Dette er igen med til at nedsætte arbejdsevnen, øge sygefraværet og nedsætte den fysiske aktivitet, som igen modvirker et vægttab. Undersøgelser blandt slidgigtpatienter har vist, at et vægttab er den mest effektive behandling af smerter og bevægeindskrænkning.

Kræft

Risikoen for hormonfølsomme kræfttyper som livmoder-, bryst-, æggestok og prostatakræft øges som følge af højere niveauer af østrogen dannet i den øgede fedtmasse. Men fedmen øger også risikoen for galdeblærekræft, bugspytkirtelkræft , leverkræft og nyrekræft , måske som følge af andre højere koncentrationer af betændelseshormoner og markører i kroppen.

Hvis man har meget fedtvæv – og især hvis det sidder på maven - har man en øget mængde af de såkaldte ’frie fede syrer i blodet’. Når koncentrationen af frie fede syrer er forhøjet, bliver leveren, musklerne og andre organer tvunget til at bruge fedtet som brændstof. Samtidig bliver kroppen dårligere til at optage det glukose, som er i kroppen. Kroppen producerer mere og mere insulin, hvilket resulterer i, at man har kronisk høje niveauer af insulin. Dette fænomen kaldes som tidligere nævnt 'insulinresistens'. Forhøjede insulinniveauer er måske i sig selv en risikofaktor for at udvikle kræft. Det øgede insulinniveau påvirker også niveauet af andre hormoner og vækstfaktorer, der sættes i forbindelse med øget risiko for celledeling.

Fertilitetsproblemer

Overvægt og fedme giver en større risiko for manglende fertilitet hos begge køn og endnu mere markant, hvis begge parter er fede. Studier har vist, at overvægtige par har knap mere end tre gange så stor risiko for at måtte vente i over et år på at blive gravide sammenlignet med et normalvægtigt par.

Dele af forklaringen er, at kvinders kønshormoner ændrer sig til mandlige, og at menstruationen bliver uregelmæssig, samt at mandens kønshormoner bliver mere kvindelige.

Øvrige

Risiko ved operation:

Selv om de foreliggende data ikke er helt entydige, anses patienter, som lider af fedme, for at have en øget risiko for komplikationer ved operation i forhold til normalvægtige.

Komplikationerne kan være infektion, sværere sårheling og herved forlænget indlæggelsestid.

Galdesten:

Forekomsten af galdesten stiger med stigende grader af overvægt fra BMI omkring 25 til BMI op til omkring 50, hvor risikoen for galdesten hos overvægtige og fede kvinder er fundet næsten otte gange så høj som normalvægtiges risiko.

Sidst opdateret: 05.02.2009

Annonce