Annonce

Hører jalousi og kærlighed sammen?

Jalousi er en følelse, som kan være dræbende for kærligheden. Den skaber modvilje og usikkerhed i det menneske, som den går ud over. Den, der er jaloux, udøver kontrol og vogter på den andens skridt. Derved forstærkes afhængighedsfølelsen og de usynlige lænker rasler. Det er frygt for at miste kærligheden, som derved ødelægger selv samme kærlighed.

Kærlighed, seksualitet og jalousi hører sammen, mener mange mennesker. Derfor er jalousi uundgåelig, hvis man virkelig elsker et andet menneske. Den betragtes af mange som en dyd, et udtryk for, at den, der er jaloux, virkelig elsker lidenskabeligt. Man kan således ikke gøre for, hvis man er jaloux, det hører med til ens natur.

Det er en behagelig sovepude, for så kan man opføre sig så ondt og rædselsfuldt, man har lyst til, fordi ens omgivelser sandelig må tilgive, at man er i sine følelsers vold. Dette udsagn kan være sandt, hvis det er rigtigt, at det at elske et andet menneske betyder at eje og besidde.

Jalousi og misundelse er af samme surdej

Jalousi opstår, når der er nogen eller noget, man er bange for at miste. Misundelse vågner, når der er noget, en anden har, som man selv vil have, men tror er uopnåeligt. En mand bliver jaloux, fordi han mener, at den opmærksomhed, som hans kone giver andre, tilhører ham alene. Det kan være en anden mand, men det kan også være hendes forældre eller børnene. Ægtefæller kan føle jalousi over den andens arbejde eller fritidsinteresser. Det menneske, som udøver jalousi, kan i sin besiddertrang være så utålelig, at den anden løber sin vej.

I vor kultur, med den indstilling vi har til kærligheden og seksuallivet, blomstrer trangen til at besidde og sætte sig på den andens udfoldelsesmuligheder. Vi flytter sammen og gifter os fordi vi ønsker nærhed og omsorg, men i hverdagen er det venskabet og kammeratskabet, som skal være det grundlæggende i forholdet mellem to, og her er ikke plads til jalousiens terror, som er en hæmsko for udvikling hos begge.

Kan man bekæmpe sin jalousi?

Hvad hvis man nu ikke kan gøre for, at man er jaloux?. Man kan faktisk forlange af et voksent menneske, at det selv tager ansvar for alle sine følelser, selvom de har rødder lang tilbage i barndommens oplevelser, hvor man blev svigtet til fordel for en bror eller søster, eller hvor man følte, at ens forældre svigtede.

Måske fik man ikke kærlighed, da man var barn, og når man som voksen møder et menneske, som giver en kærlighed, bliver det så dyrebart, at man går i evig frygt for at miste den kærlighed. Det første skridt til at bekæmpe følelsen af jalousi er erkendelse af, at man har det sådan. Dernæst må man prøve at finde ud af årsagen. Er du blevet svigtet af en tidligere kæreste ? Har han eller hun været dig utro?

Eller har du selv været utro ? Hvis det er tilfældet, tror du måske, at når du har haft et sidespring, så er det også noget din partner praktiserer. Du synes måske, at du er den, der elsker højst i Jeres forhold og er usikker på, om din ægtefælle elsker dig lige så højt.

Du må tale med din partner om de tanker, du har gjort dig, for det gør ondt at være jaloux, og det bruger alt for meget energi. Der bliver ikke meget tid tilbage til de positive tanker og til den kærlighed, du skal give den, du mener, du elsker så højt og lever sammen med.

Mange prøver uden held at bekæmpe deres jalousi, hvor de negative følelser så kommer ud som aggression. Man kritiserer sin partner og lader utilfredsheden ende i skænderier og surhed over dagligdagens småting.

Nogle vil måske hævde, at mennesker, der lider af jalousi, netop er mennesker, som er lidenskabelige i deres kærlighed og ikke er i stand til at forsvare sig overfor egen aggression. Andre, som ikke kender til jalousifølelsen, har isvand i årerne og ved ikke, hvad det vil sige at elske.

Et liv uden kærlighed er ikke noget liv - det er blot en tilstedeværelse i verden. Her findes nok årsagen til, at mennesker søger sammen to og to og bliver til flere. Hvert menneske fortolker kærligheden på sin måde, men bagved ligger angsten for at miste det menneske, man elsker og som giver livet indhold og mening.

Til sidst vil jeg sige ligeud til dig, som har bedt mig skrive denne artikel om jalousi, at det er vigtigt i første omgang selv at prøve, om man kan komme af med jalousiens plage. Viser det sig umuligt, må man finde en fagmand og få hjælp. Det er svært at få et godt liv med evig jalousi i sindet.

Sidst opdateret: 01.02.2000

Annonce