Annonce

Tilbagefald ved skizofreni– det skal du være opmærksom på

Hvad er et tilbagefald i forbindelse med skizofreni?

Et tilbagefald af skizofreni er en opblussen af de symptomer, der i første omgang ledte til diagnosen. Ligesom der er store forskelle på symptomerne hos den enkelte, er der forskel på hvilke symptomer, der kendetegner et tilbagefald. Ofte vil symptomerne ved tilbagefald dog ligne de symptomer, man havde ved første sygdoms-episode.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvorfor får man tilbagefald?

Skizofreni er en kompleks hjernesygdom, og mange forskellige faktorer kan forårsage tilbagefald. Tilbagefald er meget hyppige, og specielt i sygdommens tidlige fase er risikoen høj. Man finder ikke altid de nøjagtige årsager til, at den enkelte får tilbagefald, men ofte kan man i efterforløbet pege på udløsende faktorer.

Eksempler på udløsende faktorer er:

 • ophør med antipsykotisk medicin

 • øget alkoholindtagelse

 • hashrygning

 • indtagelse af andre stoffer

 • stress

 • større livsbegivenheder (for eksempel dødsfald, fyring fra arbejde, brud med kæreste, flytning).

Uanset om man får den medicin, der virker bedst på én, er der stadig en stor risiko (op til 40 procent) for tilbagefald indenfor behandlingens første år. Dette til trods for at man bliver symptomfri på medicinen. Den hyppigste årsag til tilbagefald er, at man holder op med at tage medicinen. Dette kan ske fordi man oplever at man ikke behøver medicin (for eksempel hvis man ikke længere har symptomer og derfor gradvist glemmer medicinen), eller fordi man oplever bivirkninger (for eksempel træthed, indre uro eller vægtøgning).

En anden væsentlig årsag til tilbagefald er utilfredsstillende effekt af medicinen. Som nævnt ovenfor er skizofreni en meget kompleks sygdom. Det er på den baggrund vanskeligt på forhånd at vide, hvilken behandling, der bedst hjælper den enkelte patient. Man må derfor ofte prøve flere forskellige præparater, før man finder den optimale behandling for den enkelte. Tilbagefald, på trods af vedvarende antipsykotisk behandling, kan derfor i nogle tilfælde være et argument for at ændre medicin-dosis eller skifte til et andet præparat. Denne vurdering foretages af psykiateren.

Endelig er ydre faktorer (for eksempel stress og misbrug) ofte medvirkende årsager til tilbagefald.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor mange vil opleve at få et tilbagefald?

Til trods for medicinsk behandling vil cirka 4 ud af 10 opleve tilbagefald indenfor det første år efter skizofreni-diagnosen stilles første gang.

Ved ophør med antipsykotisk behandling vil risikoen være betydeligt større, idet cirka 8 ud af 10 indenfor 1 år vil få tilbagefald. Det er vigtigt at være opmærksom på, at risikoen for tilbagefald ved ophør med den antipsykotiske medicin også er til stede, selvom man under behandlingen bliver helt fri for symptomer.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles et tilbagefald?

Som nævnt vil symptomerne ved tilbagefald ofte ligne de symptomer, man oplevede ved første sygdomsepisode. Ligeledes vil ens tankeindhold ofte begynde at kredse om de samme temaer, som ved tidligere sygdom. Hos nogle kan tilbagefaldet komme snigende, og uden at man selv bemærker det. I disse tilfælde vil det ofte være ens pårørende eller arbejdsgiver, der først bemærker, at man for eksempel er mere fraværende. Herunder er listet nogle eksempler på symptomer på begyndende tilbagefald:

 • Søvnbesvær eller ændringer i søvnmønster (for eksempel vågen om natten og lidt søvn om dagen)

 • Vanskeligheder med koncentration og besværligheder med at formulere sig klart og præcist

 • Problemer med at være sammen med andre mennesker (for eksempel angst og utryghed)

 • Mistroiskhed, fjendtlighed eller vrede mod andre (for eksempel mod familie, kammerater, kolleger eller myndigheder)

 • Tanker om overvågning, udspionering eller sammensværgelser (for eksempel idéer om, at ens telefon bliver aflyttet, at kameraer følger ens færden, eller at andre taler om én bag ens ryg)

 • Kaotiske og ukontrollerbare følelser og tanker

 • Tvangstanker og tvangshandlinger

 • Humørsvingninger eller ligegyldighed

 • Selvmordstanker

 • Forvrængninger i opfattelsen af lyd, lys, former eller farver (for eksempel lyd-overfølsomhed eller forstærkede synsindtryk)

 • Stemmer (for eksempel fremmede tanker med lyd på, eller stemmer, man hører, selvom der ikke er nogen tilstede).
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan kan man forebygge tilbagefald ved hjælp af medicin?

Talrige videnskabelige undersøgelser har vist, at den bedste måde at forebygge tilbagefald af skizofreni, er at være i vedvarende behandling med antipsykotisk medicin. Medicinjustering og eventuel udtapning af medicin bør derfor foregå i samråd med den behandlende psykiater. Vedholdende medicinsk behandling er således i de fleste tilfælde meget vigtig for sygdomsforløbet, og psykiateren vil derfor ofte forelægge muligheden for depot-behandling med antipsykotisk medicin.

Hvad kan man selv gøre for at forebygge tilbagefald?

Planlægning

Da tilbagefald er meget hyppige, er det meget vigtigt at man så tidligt som muligt i sygdomsforløbet (og gerne allerede ved diagnose tidspunktet), sammen med sin psykiater, får lagt en plan for, hvad man skal gøre såfremt, der begynder at komme tegn på tilbagefald. Dette omhandler konkrete planer om, hvem man skal kontakte og eventuelt hvilken ekstra medicin, man kan tage.

Viden om egne symptomer

Indsigt i, og accept af symptomer og sygdom er vigtige elementer i et optimalt behandlingsforløb: Hvis man véd hvilke symptomer man skal reagere på, og hvor man skal henvende sig, vil man hurtigere få behandling, og tidlig behandling er vigtig for det bedst mulige sygdomsforløb. Indsigt i disse faktorer kaldes ’psyko-edukation’. Psyko-edukation indgår som et vigtigt element i samtale-behandlingen. Imidlertid oplever nogle slet ikke, at de er syge, og de vil derfor have en tendens til at undervurdere sygdommens alvor. I disse tilfælde kan andre have lettere ved at se at noget er under opsejling (for eksempel udeblivelse fra aftaler, pludselige vredesudbrud, ændret opførsel eller sprogbrug). Hvis man tidligere har fået en skizofreni-diagnose er det derfor i særdeleshed vigtigt at reagere, hvis en pårørende eller en kollega udtrykker bekymring om ens psykiske tilstand.

Medicin og andre stoffer

Udover at tage medicinen som foreskrevet, er det vigtigt at begrænse sit alkoholforbrug og eventuelle forbrug af andre stoffer mest muligt. Mange vil opleve en umiddelbar afslappende effekt af disse stimulanser, men efter kort tids brug vil risikoen for tilbagefald være markant øget.

Hvad skal man gøre, hvis man får et tilbagefald?

 • Ved pludselige tilbagefald for eksempel med massiv stemmehøring og påtrængende selvmordstanker, bør man henvende sig til den nærmeste psykiatriske skadestue med henblik på en akut lægelig vurdering.

 • Ved gradvist tilbagefald bør man informere den behandlende psykiater om sine begyndende symptomer med henblik på eventuel medicinjustering eller afklaring af udløsende faktorer (for eksempel stress eller hashrygning).

 • Ved snigende tilbagefald , hvor man ikke selv er opmærksom på, at man måske er på vej til et tilbagefald, bør man tage sine pårørendes bekymring alvorligt og opsøge sin behandler med henblik på vurdering.

Hvad er konsekvenserne af et tilbagefald?

Et tilbagefald kan udvikle sig til en alvorlig tilstand, såfremt man ikke hurtigst muligt indsætter behandling. I nogle tilfælde kan udviklingen i tilbagefaldet stoppes med en medicinjustering eller en ændring i stressende ydre faktorer (for eksempel fritagelse for belastende arbejdsfunktioner). Andre gange skal medicinen måske helt lægges om, eller tilbagefaldet er så alvorligt, at man er bedst tjent med en hospitalsindlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Talrige undersøgelser har vist, at jo tidligere man sætter ind mod tilbagefald jo hurtigere kommer man sig, og jo bedre forløb vil man få i det lange løb.

Læs mere om SKIZOFRENI

Sidst opdateret: 14.02.2011

Annonce