Annonce

7 faser alle skal igennem, før de er røgfri


Man går ikke fra at være ryger til at være eks-ryger natten over. Det tager tid, og der er faktisk hele 7 faser, som alle, der ønsker at gennemføre et rygestop, skal igennem, før cigaretterne kan lægges på hylden én gang for alle. Lær de 7 faser at kende nu - så øger du chancerne for at komme sikkert i mål.

Fase 1: Stoppe med at ryge – hvorfor det?

I den første fase er du slet ikke begyndt at overveje et rygestop. Hvorfor i al verden skulle du stoppe med at ryge? Du ser ikke rygning som et problem og har intet ønske om at holde op. Du bortforklarer hurtigt alle negative konsekvenser ved rygning og er ekspert i at argumentere for fordelene: Smøger er jo gode mod stress, og man tager jo på i vægt af at holde op med at ryge. Så hvorfor overhovedet stoppe?

Fase 2: Skal – skal ikke

Fase to er den såkaldte overvejelsesfase. Du overvejer fordele og ulemper ved et rygestop og erkender i nogen grad også konsekvenserne af at ryge. Du har en ambivalent følelse ved det at være ryger og hvis du får gode råd om rygestop fra venner og bekendte, vil du meget hurtigt afvise dem.

Det er ikke sikkert, at alle rygere i dette stadie vil forsøge at holde op med at ryge. Nogle vil være så splittede mellem fordele og ulemper, at de bliver fanget i deres ubeslutsomhed. Men overvejelsesfasen kan omvendt også være med til at øge opmærksomheden på rygning og de muligheder, der er for at få hjælp til et rygestop.

Læs også: Sådan undgår du spændingshovedpine

Fase 3: Nu er du klar

Nu er du klar til at opstarte dit rygestop. I denne fase vil du forberede rygestoppet og være handlingsorienteret. Du er nu klar til at høre på andres gode råd, og måske sætter du en dato for rygestoppet og sørger for at finde ud af, hvilken hjælp du har behov for.

Handlingsstadiet starter den dag, du holder op med at ryge og slutter først, når dit røgfrie liv er blevet naturligt for dig. I handlingsstadiet vil du være meget modtagelig for konkret hjælp for eksempel til at håndtere abstinenser, brug af rygestopmidler samt motions- og kosttips.

Vigtig viden: Tusinder dør af rygerlunger (KOL)

Fase 4: En enkelt cigaret skader vel ikke ..

Hvis du har været røgfri nogle uger, så befinder du dig i fase fire. Du er principielt set eks-ryger og har en del erfaring med at håndtere din rygetrang. Der går heldigvis længere og længere tid mellem situationer, hvor du føler dig meget fristet. Men det er netop derfor, du stadig bør være på vagt, for det går ofte galt i denne fase. Mange glemmer simpelthen de dårlige ting ved at ryge og husker kun de gode. I denne fase vil du derfor ofte blive ramt af lysten til at festryge eller bare lige smage en enkelt cigaret. Du skal derfor stadig gøre en indsats for at fastholde dit rygestop.

Fase 5: Jeg faldt i

Tilbagefald er en helt almindelig del af et rygestop. De fleste skal igennem 3-8 forsøg, før det lykkes dem at holde op med at ryge. Er du faldet i, vil ud vende tilbage til overvejelsesfasen (punkt 2), hvor du igen vil være ambivalent omkring et rygestopforsøg. Måske har du helt mistet modet til et nyt rygestop, men det er netop al din erfaring fra tidligere rygestop, der kan hjælpe dig til at lykkes denne gang.

Så selvom du kan blive overmandet af magtesløshed, så se det fra den lyse side: Du kender nu dine svage punkter bedre og ved, hvor du skal stå fast næste gang. Så tilbage til punkt 2, og op på hesten igen.

Fase 6: Næsten i mål

Du har fået fase seks, når du ikke længere er i tvivl om fordelene ved dit rygestop. Du har ændret din adfærd og takler alle situationer, både situationer når du har det følelsesmæssigt svært eller situationer i sociale lag – for eksempel fester – uden problemer.

Fase 7: Tillykke!

I fase syv er livet uden røg blevet en naturlighed. Men husk til evig tid, at holde dig fra festrygeriet. Har man én gang været ryger, er der 90 procents risiko for at falde i, hvis man festryger, og så er det tilbage til punkt 2 – overvejelsesfasen – igen!

Læs også: Sådan fordobler du dine rygestopchancer

Forbrugerinformation for Nicotinell Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Nicotinell plaster (pl) lindrer abstinenssymptomer og rygetrang, når du stopper med at ryge, mens Nicotinell tyggegummi (tg) og Nicotinell sugetabletter (st) lindrer abstinenssymptomer og rygetrang, når du stopper med at ryge eller ved midlertidig rygereduktion for at lette rygestoppet. Dosering: Nicotinell pl frigiver nikotin gennem hele døgnet og påsættes ren, tør, hårfri og ubeskadiget hud. Vejledende behandling ved et cigaretforbrug på mindst 20 dagligt: 1 pl a 21 mg/24 timer i 3-4 uger, derefter 1 pl a 14 mg/24 timer i 3-4 uger, derefter 1 pl a 7 mg/24 timer i 3-4 uger. Vejledende behandling ved cigaretforbrug under 20 dagligt: 1 pl a 14 mg/24 timer i 3-4 uger, derefter 1 pl a 7 mg/24 timer i 3-4 uger. Bør ikke anvendes i mere end 6 måneder uden lægens anbefaling. Hvis ønsket kan det tages af ved sengetid. 24 timers anvendelse anbefales dog for at undgå rygetrang om morgenen. Anvendelse af pl i kombination med tg eller st: Afhængige rygere, der stadig oplever rygetrang eller abstinenssymptomer ved anvendelse af pl alene, kan bruge tg 2 mg eller st 1 mg sammen med pl for at opnå en hurtigere virkning mod disse symptomer; kombinationsbehandlingen er mere effektiv end anvendelse af produkterne hver for sig. Den indledende behandling bør startes, som beskrevet ovenfor, kombineret med tg 2 mg eller st 1 mg. Den daglige dosis anvendt i kombination med pl er normalt 5-6 stykker. Den anbefalede daglige dosis for de respektive produkter må ikke overskrides. Denne kombinationsbehandling bør fortsætte i 3-4 uger, herefter skal en gradvis afvænning af nikotin påbegyndes. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af pl, imens der bruges det samme antal tg eller st. Til sidst reduceres det daglige forbrug af tg/st. Alternativt startes afvænningen med først at reducere det daglige forbrug af tg/st og derefter reducere styrken af pl. Uanset hvilken metode der vælges, skal den totale behandlingsperiode ikke overstige 12 måneder. Nicotinell st frigiver nikotin ved sugning, hvorfor korrekt sugeteknik er vigtig. Anvendes til at lindre abstinenssymptomer, og derved gøre tobaksafvænning nemmere, eller til midlertidig rygereduktion hos rygere, der er motiverede til rygestop. Permanent ophør med tobaksforbruget er det endelige mål. 1 mg st kan anvendes alene eller i kombination med pl. Brugeren bør holde helt op med at ryge under behandling med st i kombination med pl. Vejledende behandling med st alene: Rygeophør: 1 mg anbefales til rygere med lav til moderat nikotinafhængighed; 2 mg anbefales til rygere med stærk til meget stærk nikotinafhængighed. Begyndelsesdosis baseres på nikotinafhængighed. 1 st suges ved rygetrang. I begyndelsen 1 st med 1-2 timers interval, sædvanligvis 8-12 st/dag, dog maksimalt 30 styk 1 mg st eller 15 styk 2 mg st dagligt. Behandlingstiden er individuel og bør i de fleste tilfælde fortsætte mindst 3 måneder. Efter 3 måneder nedsættes forbruget gradvist. Behandling i kombination med pl: Se vejledningen for pl ovenfor. Nogle kan have brug for behandling med st i længere tid for at undgå, at de genoptager rygningen. Ved behandling i mere end 9 måneder bør der søges ekstra hjælp og oplysninger hos lægen eller på apoteket. Rygereduktion: Nicotinell st bør anvendes imellem perioder med rygning for at forlænge de rygefrie intervaller med henblik på at reducere rygningen så meget som muligt. Antallet af cigaretter bør gradvist erstattes af st. Hvis antallet af daglige cigaretter ikke er nedsat med mindst 50 % efter 6 uger, bør der søges rådgivning hos lægen eller på apoteket. Et forsøg på rygestop bør foretages, så snart rygeren føler sig parat men ikke senere end 4 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på rygestop ikke er lykkedes inden for 6 måneder efter behandlingsstart, bør der søges rådgivning hos lægen eller på apoteket. Brug ud over 6 måneder anbefales generelt ikke. Nogle kan have brug for behandling med sugetabletter i længere tid for at undgå, at de genoptager rygningen. Tyggegummi: Nicotinell tg frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tg. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tg. 1 tg ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 styk 2 mg tg eller 15 styk 4 mg tg dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tg bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden læges anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Nicotinell pl: Forsigtighed udvises hos patienter med kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse dér, hvor plastret har siddet. Nicotinell st: Indeholder aspartam og må ikke anvendes til patienter med phenylketonouri (følings sygdom). Indeholder maltitol (E965) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Maltitol kan give en mild, laksativ virkning. Nicotinell tg: Indeholder Sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell pl: Meget almindelige: Reaktioner på applikationsstedet. Almindelige: Rastløshed/uro, angst, nervøsitet, søvnbesvær, unormale drømme, hovedpine, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, hoste, kvalme, mavesmerter, sure opstød/halsbrand, muskelsmerter, ledbetændelse. Ikke almindelige: Opmærksomhedsforstyrrelser, bevidsthedssvækkelse, følelsesmæssig uligevægtighed, irritabilitet, nedtrykthed, forvirret tilstand, prikkende, snurrende fornemmelse/følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelser, sløret syn, hjertebanken, forhøjet blodtryk, hedeture, infektioner i de øvre luftveje, lette mave-tarmgener såsom opkastning, forstoppelse, diarré, tarmluft og mundtørhed, kraftig sveden, ledsmerter, muskelkramper, rygsmerter, tilstande af kraftesløshed (fx træthed, svaghed, utilpashed), smerter. Sjælden: Rysten, brystsmerter, åndenød/åndedrætsbesvær, uregelmæssig puls, misfarvning af huden, overfladisk karbetændelse. Hyppigheden er ikke kendt: Generaliserede allergiske reaktioner. Symptomerne kan også tilskrives abstinenser i forbindelse med rygestoppet og kan evt. skyldes utilstrækkelig nikotinerstatning. Nicotinell st og tg: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per august 2016: Nicotinell pl: 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer: 7 og 21 styk. Nicotinell st, 1 og 2 mg: 36 og 204 styk. Nicotinell tg: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24 og 204; 4 mg: 24 og 204 styk. Fruit: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Pl 08/2016, st 08/2016, tg 08/2016.

Annonce