Annonce

Generelt om abort

Abort

Siden 1973 har kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort, hvis hun ønsker det. Andre ord for dette indgreb er svangerskabsafbrydelse eller provokeret abort. Hvis en gravid kvinde således ønsker og beslutter at få graviditeten afbrudt, kan – og skal - det efter loven ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Graviditetens længde beregnes fra den sidste normale menstruations første dag. Det er altså ikke dagen, du er blevet gravid, du skal regne fra, men en dato cirka 14 dage tidligere. Hvis du har bopæl i Danmark, er det gratis at få foretaget abort.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker abort?

DEBAT

Overvejer du en abort?

I Netdoktors abortdebat kan du møde andre i samme situation som dig selv.

Der kan være mange grunde til at man overvejer eller ønsker at få afbrudt en graviditet. Og der skal være plads og tid til overvejelser. Alligevel er det vigtigt, at du henvender dig til din læge så snart som muligt for at få råd og vejledning før den endelige beslutning, idet abortindgrebet går lettere, jo tidligere i svangerskabet, det sker.

Du kan også henvende dig til en anden praktiserende læge end din egen – eller direkte til en praktiserende speciallæge på et privat sygehus eller en klinik. I givet fald skal du kunne dokumentere din identitet ved sygesikringsbevis, pas eller lignende, af hvilket dit navn, adresse og CPR-nummer fremgår.

Støttesamtale, hvis du overvejer abort

Ligegyldigt hvad der er grunden til at du overvejer abort, kan du have behov for at snakke med andre mennesker om dine tanker, før du træffer den endelige beslutning. Det er måske i første række den mand, du er blevet gravid med, en søster, mor eller far, en god veninde for at nævne enkelte blandt mange mulige. Og du kan tale med din læge om det. Lægen vil gerne rådgive dig omkring din beslutning, hvis du ønsker det.

Lægen vil også kunne tilbyde dig en såkaldt støttesamtale hurtigst muligt, eller vil kunne fortælle dig, hvor og hos hvem en sådan støttesamtale kan tilbydes. Det er helt dit eget valg, og du behøver ikke at argumentere for dit ønske Formålet med samtalen er at hjælpe dig til at træffe den endelige beslutning. Du vil så kunne få lejlighed til at dele dine overvejelser med en fagperson med henblik på henblik på mulighederne for at gennemføre graviditeten eller til valg af provokeret abort.

Samtalen vil kunne dække de mange forskellige tanker, du har gjort dig og kan blandt andet også handle om de psykiske, familiære, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige samt sociale konsekvenser af den beslutning, du træffer. Støttesamtaler varetages som sagt af en del praktiserende læger men tilbydes også i regionernes familieafdelinger, i Mødrehjælpen og i Sex og Samfunds rådgivningsklinik i København. Støttesamtaler er gratis og tilbydes både før og efter en eventuel legal abort.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad sker der hos lægen?

Hvis du har besluttet dig for abort, skal du til lægen til forundersøgelse. Lægen vil fortælle dig om abortindgrebet og de valgmuligheder, der er med hensyn til indgrebets karakter. Der er to former for abort. Det er medicinsk og kirurgisk abort. Læs mere herom senere i artiklen.

Du vil også blive orienteret om de ubehag og den risiko, der ved at få foretaget abort. Du vil endnu en gang blive gjort opmærksom på tilbuddet om støttesamtaler og om de tilbud af økonomisk og praktisk karakter, som er til rådighed, hvis du vælger at gennemføre svangerskabet . Du vil også få at vide, at du har ret til at fortryde din beslutning om abort indtil sidste øjeblik før indgrebet.

Lægen vil foretage en gynækologisk undersøgelse . Derved sikres ved vurdering af livmoderens størrelse, at beregningen af svangerskabets længde er korrekt. Der vil samtidig blive taget sekretprøve til undersøgelse for infektionen klamydia . Hvis prøven viser sig at være positiv, skal du – uden forsinkelse -behandles med antibiotika før aborten.

Til slut udfylder og underskriver du og lægen en anmodning om abort, som sammen med henvisning sendes til den praktiserende speciallæge, hospitalet eller klinikken, hvor aborten skal foretages.

Hvordan får du abort hvis du er under 18 år?

Selv om beslutningen om abort er din alene, skal du efter loven have en af dine forældres eller din værges skriftlige samtykke til aborten, hvis du ikke er fyldt 18 år. Det vil være en god ide, hvis for eksempel din mor er med ved den afsluttende samtale hos lægen, hvor anmodningen om abort skrives.

Forud for dette har du sikkert diskuteret spørgsmålet for eller imod aborten derhjemme. Det er ikke på forhånd givet, at dine forældre har den samme opfattelse som du. Nogle forældre vil måske af et godt hjerte råde dig til abort, selvom du er i tvivl. Og andre har måske den modsatte holdning, at du skal beholde barnet. Det kan være svært at kæmpe imod, hvis I ikke er enige.

Din egen beslutning er afgørende

Men igen, så er det din beslutning, der er afgørende. Så hvis du ønsker aborten mod dine forældres vilje, kan du blive henvist til regionens abortsamråd, hvor du vil få beskikket en værge, som kan følge dig i din beslutning. I sjældne tilfælde kan det ske, at en ung kvinde hverken kan, vil eller tør betro sine forældre, at hun er blevet gravid.

Situationen er meget vanskelig, fordi fortielsen om en så vigtig beslutning for dig vil gøre det hele endnu vanskeligere. Også det må du tale med din læge om. Der findes ingen umiddelbar løsning for dig eller andre, men i yderste konsekvens vil lægen formentlig kunne hjælpe dig til at få foretaget abort efter samråd.

Hvilken form for abort er bedst?

Som nævnt kan aborten udføres på to forskellige måder. De kaldes den medicinske og den kirurgiske abort. Din læge vil orientere dig om metoderne, hvorefter du vælger den metode, som du mener at ville føle dig mest tryg ved.

Der er dog en tidsfaktor, der skal tages hensyn til: Medicinsk abort kan kun foretages inden for de første ni uger af graviditeten. Kirurgisk abort kan foretages i hele perioden frem til udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs om din to metoder og om fordele og ulemper, inden du beslutter dig. Tal til sidst med din læge om det. Beslutningen skal af praktiske grunde træffes samtidig med henvisningen til abort. Men også her gælder det, at du kan fortryde og hvis forholdene i øvrigt ikke taler imod det, vælge den anden metode.

Hvordan undgår jeg at blive gravid efter aborten?

I situationen hvor du skal tage beslutning om abort er tanken om sex og prævention i fremtiden måske ikke umiddelbart aktuel. Men den kan hurtigt blive det. For der går som regel ikke mange dage eller uger, før din almindelige hormonproduktion er genoprettet og den for en ny graviditet nødvendige ægløsning en realitet.

Det er derfor en god ide sammen med lægen allerede før aborten at planlægge, hvad du vil gøre for at beskytte dig mod graviditet bagefter. Eller i hvert fald at aftale en samtale i konsultationen umiddelbart efter aborten. Stort set alle muligheder står åbne, men det er vigtigt at få begyndt med det samme og inden du starter dit sexliv igen. Der er ingen grund til at tage chancer.

Læs mere om ABORT

Sidst opdateret: 20.02.2013

Annonce