Annonce

Næseskillevægsfejl

Hvad er næseskillevægsfejl?

Det kaldes næseskillevægsfejl, når skillevæggen mellem de to næsebor er så skæv eller ujævn, at luftpassagen hæmmes.

Næseskillevæggen er den struktur, der normalt deler næsehulen i to lige store dele. Den består af brusk fortil og knogle bagtil. Man kan selv mærke overgangen mellem brusk og knogle på næsen cirka ud for øjenkrogene. Næseskillevæggen kan godt være skæv, uden at det kan ses uden på næsen. Faktisk er næseskillevæggen tit lidt skæv, men det giver ikke altid symptomer.

Skillevæggen kan være s-formet, så den hæmmer luftpassagen i begge næsebor.

Hvordan opstår næseskillevægsfejl?

Hvilke symptomer man har, afhænger af hvor alvorlig skævheden er. I mild grad giver den ingen symptomer eller kun en synlig skæv næse. I svær grad umuliggør næseskillevægsfejl vejrtrækning gennem næsen.

En skæv næseskillevæg kan af og til give øget tilbøjelighed til:

Hvornår skal man være særlig opmærksom?

  • Hvis man har smerter i næsen, eller den er skæv, kan man søge læge og få skaden vurderet.

  • Hvis man har problemer med at trække vejret gennem næsen, bør man søge læge og få det vurderet.

Hvad kan man gøre for at undgå næseskillevægsfejl?

Beskyt dig selv mod skader af næsen, herunder:

  • Brug sikkerhedsudstyr under sport

  • brug cykelhjelm, når du cykler eller kører på rulleskøjter

  • brug sikkerhedsbælte under bilkørsel.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Almindeligvis vil lægen bruge en pandelampe og kigge ind i næseborene, som holdes åbne med en speciel tang. Lægen vil også føle uden på næsen. Udfra det lægen ser og mærker samt det, du fortæller, vil diagnosen kunne stilles.

Udsigter for fremtiden

Hvis næseskillevægsfejl ikke bliver behandlet, kan den af og til give anledning til gentagne næseblødninger , hovedpine, forkølelse og bihulebetændelse .

Hvis ikke man har problemer med den skæve næseskillevæg, vil man sikkert heller ikke få det. Har man problemer, vil en operation oftest bedre eller helt fjerne disse.

Hvilken behandling får man?

Man får en lille operation med henblik på at øge pladsforholdene i næsen. Der er forskellige mulige operationer, der i hovedtræk enten bygger på at flytte brusk og knogle eller fjerne brusken under slimhinden. Sidstnævnte anses af nogle læger for nytteløs.

Operationen tager ofte under en time, men hævelse efter operationen kan forsinke den sidste bedring, ind imellem op til en måned eller mere.

Læs mere om ØRE, NÆSE OG HALS

Sidst opdateret: 01.01.1999

Annonce