Annonce

Prostatakræft (Kræft i blærehalskirtlen)

Hvad er prostatakræft?

Om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her fortæller overlæge Klaus Brasso om udvikling inden for prostatakræft. LÆS HER

Blærehalskirtlen (prostata) er en kirtel, som kun manden har. Kirtlen er beliggende rundt om mandens urinrør lige nedenfor urinblæren og er normalt på størrelse med en kastanje.

Prostata er primært opbygget af kirtelceller, bindevæv og muskelceller. Kirtelcellerne danner en væske, som ved udløsning blandes med sæden fra testiklerne. Kræft i prostata udgår stort set altid fra kirtelcellerne.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor mange får prostatakræft?

Prostatakræft er den hyppigste form for kræft hos mænd i Danmark næst efter overfladisk hudkræft. I 2003 fandt man 2385 nye tilfælde af prostatakræft. Tallet er stigende over årene, og ifølge cancerregisteret fik 4316 mænd i 2012 stillet diagnosen. Dette skyldes dels, at man i de seneste 15 år er blevet bedre til at stille diagnosen på grund af nye undersøgelsesteknikker, dels at man i dag er blevet mere aktiv med hensyn til at stille diagnosen tidligt, idet behandlingsmåden har ændret sig.

Da kræft i prostata hyppigst konstateres hos ældre mænd, har det også betydning, at alderssammensætningen i befolkningen ændrer sig, således at der er en stigende andel ældre. Ud over disse faktorer er der også noget, der tyder på, at forekomst af sygdom som følge af kræft i prostata er i reel stigning.

Hvordan udvikler prostatakræft sig?

Kræft i prostata er en sygdom, som udvikler sig meget langsomt. I tidlige stadier vil kræften udelukkende sidde i prostatakirtlen, og hos mange vil sygdommen aldrig nå ud over dette stadie. Undersøgelser har vist, at små områder med kræftceller i prostata er overordentligt hyppigt forekommende hos ældre mænd (i opgørelser fra obduktioner har man påvist at 69 procent af 70-79årige mænd har insignifikant (dvs. ubetydelig) cancer). Hos langt de fleste vil antallet af kræftceller vedvarende være så få, at man aldrig når at blive syg af det.

Hos nogle bliver sygdommen dog med tiden mere alvorlig, idet man dels kan se, at kræften vokser uden for kirtlen og ind i det omliggende væv. Desuden kan kræften sprede sig til lymfeknuder og eventuelt til andre organer. Ved kræft i prostata er der oftest tale om spredning til knoglerne, blandt andet rygsøjlen og bækkenet. Men andre organer, såsom lungerne og hjernen, kan dog også involveres.

Hos nogle mænd kan man finde forandringer, der er forstadier til kræft i prostata, og her bliver man så indkaldt til yderligere undersøgelser.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan prostatakræft være farlig?

Alle der beskæftiger sig med denne sygdom er bekendt med udtrykket "Kræft i prostata er ikke noget man dør af, men med". Derved menes, at kræft i prostata især ses hos ældre mænd. Derfor vil der være en del mænd, der dør af alder eller andre sygdomme og ikke af kræften i prostata. Nogle mænd får da heller aldrig symptomer på sygdommen.

Nyere danske undersøgelser har dog vist, at der er en overdødelighed hos mænd med kræft i prostata. Det betyder, at der er flere mænd med prostatakræft, der dør, end gennemsnittet af mænd i samme aldersgruppe. Man skønner, at cirka 60 procent af mænd, der får stillet diagnosen prostatakræft, dør af sygdommen, om end denne undersøgelse baserer sig på over 10 år gamle tal. Dødeligheden af prostatakræft har været konstant (cirka 1100-1200 mænd om året), på trods af at der diagnosticeres mange flere med prostatakræft.

Selvom det altså er alvorligt at få konstateret kræft i prostata, er det vigtigt at understrege, at mange lever i lang tid efter, at diagnosen er stillet. Dette gælder også for patienter, hvor der ikke er mulighed for at foretage helbredende behandling , idet man har midler, der i mange tilfælde kan forsinke udviklingen af sygdommen i lang tid.

Prognosen for den enkelte patient, der får konstateret kræft i prostata, afhænger af flere faktorer. Det er meget væsentligt på hvilket stadie sygdommen bliver opdaget:

 • Sygdommen er lokal. Det vil sige, at der udelukkende er kræft i selve prostatakirtlen.

 • Sygdommen er spredt lokalt, hvilket betyder, at kræften er vokset udenfor kirtlen.

 • Sygdommen har spredt sig til andre organer eller fjerntliggende lymfeknuder, dette kaldes metastaserende sygdom.

Hvorfor får man prostatakræft?

Man ved kun meget lidt om, hvorfor nogle mænd får kræft i prostata. Man ved dog, at produktion af det mandlige kønshormon er af betydning, og man ved også, at der er visse grupper af mænd, hvor man ser sygdommen hyppigere end hos andre. Det kan eksempelvis være relateret til levevis. Arvelighed er også af betydning, idet mænd, hvis far har/havde kræft i prostata, har en forøget risiko for selv at få sygdommen. Livstidsrisikoen for at få stillet diagnosen for en sådan mand er cirka 30 procent - i modsætning for mænd generelt hvor livstidsrisikoen er 10 procent. Risikoen stiger hvis to eller flere nært beslægtede har haft sygdommen.

Man har ikke kunne påvise nogle ydre risikofaktorer for kræft i prostata.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles prostatakræft?

En del mænd vil ikke mærke symptomer i den tidlige (lokaliserede fase) af sygdommen. Nogle vil dog få et eller flere vandladningssymptomer, fordi kræften medfører, at prostataen afklemmer urinrøret. De mest almindelige vandladningssymptomer er:

 • slap urinstråle

 • startbesvær

 • fornemmelse af at blæren ikke bliver helt tømt ved vandladningen

 • hyppige vandladninger om dagen

 • natlige vandladninger

 • vandladningstrangen melder sig pludseligt og kraftigt, eventuelt så kraftigt, at man ikke kan holde på vandet, indtil man når toilettet

 • efterdryp.

Disse problemer med vandladningen er meget uspecifikke, det vil sige, at man kan se dem ved en række andre sygdomme. Godartet forstørret prostata er da også den hyppigste årsag til disse symptomer hos ældre mænd. Det er i øvrigt ikke ualmindeligt, at disse to sygdomme forekommer samtidigt, men godartet prostataforstørrelse disponerer ikke til kræft.

Andre symptomer på kræft i prostata kan være:

 • blod i sæden eller urinen

 • nedsat sædmængde, hurtigt udviklede potensproblemer

 • eventuelt smerter i området mellem endetarmsåbningen og pungen.

Igen er det vigtigt at understrege, at disse symptomer ikke kun ses ved prostatakræft.

Symptomer fra metastaser kan være det første symptom manden mærker, og da oftest i form af knoglesmerter. Mere uspecifikke almene symptomer som træthed og vægttab ses også.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Hvis en mand har symptomer, som kunne skyldes kræft i prostata, er der nogle undersøgelser, som bør foretages.

Sygehistorie

Lægen vil optage en sygehistorie, blandt andet for at finde ud af hvilke symptomer der er tale om, og om manden fejler andre sygdomme, hvor man kan se symptomer fra urinvejene.Det er vigtigt, at manden fortæller, hvis der har været tilfælde af prostatakræft i familien. Hos ældre mænd vil langt de fleste med prostatakræft ikke kende til familiemedlemmer med samme sygdom, men hos de mænd, hvor sygdommen debuterer tidligt (før 55 år), vil cirka 40 procent have en slægtning med prostatakræft.

Objektiv undersøgelse

Den praktiserende læge vil også foretage en såkaldt objektiv undersøgelse, hvor han/hun blandt andet vil føle på prostata via endetarmen. Da prostata ligger tæt op af endetarmen, vil lægen kunne mærke, om der er hårde områder i prostata, hvilket kan være et tegn på kræft.

Måling af PSA

Derudover bør man også tage en blodprøve, hvor man måler blodets indhold af et enzym, der dannes i prostatakirtlen. Dette enzym kaldes Prostata Specifikt Antigen, forkortet PSA. Hvis indholdet i blodet af dette stof er forhøjet, kan der være tale om kræft i prostata. Igen kan man ikke sikkert stille diagnosen ved blodprøven, da flere godartede tilstande kan føre til forhøjelse af PSA. Det kan være betændelse i urinvejene samt godartet forstørret prostata. Hvis man lige har haft en urinvejsinfektion (blærebetændelse, bitestikelbetændelse eller betændelse i prostata og lignende), bør man vente en måned, inden man tager PSA-prøven. Ligeledes kan PSA også være i normalområdet hos en mand med kræft i prostata. Men hvis PSA er normal, og hvis prostata føles normal, når lægen mærker på den i endetarmen, er risikoen for, at manden har kræft i prostata, meget lille.

I forbindelse med indførelse af kræftpakkerne er der kommet aldersgrænser for, hvornår man skal sendes videre til udredning for prostatakræft:

 • Hvis man er under 60 år, skal man henvises, hvis PSA er over 3,0 ng/ml.

 • Hvis man er mellem 60 og 70, skal man henvises, hvis PSA er over 4,0 ng/ml

 • Hvis man er over 70, skal man henvises, hvis PSA er over 5,0 ng/ml.

Hvis lægen enten finder, at der er et hårdt område i prostata, eller at PSA er over grænseværdierne (når infektion er udelukket), vil han henvise til en urologisk afdeling (specialafdeling for urinvejskirurgi).

Vævsprøve

Den endelige diagnose kan kun stilles ved at undersøge væv fra prostata under et mikroskop. Udtagelse af vævsprøver fra prostata foregår hos en speciallæge i urinvejssygdomme - en såkaldt urolog.

Nogle patienter får konstateret sygdommen i forbindelse med en såkaldt skrælning af prostata for formodet godartet forstørret prostata , idet man altid vil indsende det fjernede væv til mikroskopisk undersøgelse.

Læs mere om undersøgelser for prostatakræft

Hvordan behandles prostatakræft?

Hvordan man skal behandle en mand med kræft i prostata afhænger af flere forhold. Enten kan man behandle med helbredende sigte , det vil sige, at man ønsker at fjerne alle kræftceller. Eller man kan behandle for at lindre eller mildne sygdommen , men ikke for at helbrede patienten for kræft. Det kan være svært at beslutte, hvordan man skal behandle den enkelte, fordi sygdommen udvikler sig meget langsomt, og fordi den hos mange viser sig i en sen alder. På den anden side ved man også, at sygdommen kan blive meget aggressiv og sprede sig. Man kan ikke med sikkerhed forudsige, hvilke patienter der vil få en aggressiv sygdom.

Helt overordnet kan man sige, at behandling med helbredende sigte kun kan komme på tale, såfremt sygdommen udelukkende sidder i prostata. Hvis kræften vokser uden for prostata, eller hvis den har spredt sig til lymfeknuder eller andre organer, kan man ikke helbrede patienten for sygdommen.

Herudover har patientens alder på diagnosetidspunket betydning for den behandling man vælger. En patient vil som udgangspunkt kun have en fordel af helbredende behandling , hvis han har en '"forventet restlevetid" på 10 til 15 år. Man kan ikke sætte en fast aldersgrænse, for hvornår man ikke længere bør behandle med helbredende sigte, da det afhænger at mandens øvrige helbredstilstand. Men det er dog sjældent, at man hos en mand over 70 år vil skønne, at fordelene ved helbredende behandling opvejer ulemperne ved behandlingen.

Læs mere

Ønsker man yderligere oplysninger om kræft i prostata, henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside , som indeholder mange oplysninger om denne sygdom.

Netværket: Mænd med prostatakræft. Man kan komme i kontakt med Netværket via Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscentre. Yderlige information om Netværket: Mænd med prostatakræft findes på: www.cancer.dk

Læs mere om PROSTATAKRÆFT

Sidst opdateret: 01.05.2014

Medicin som kan anvendes

Annonce