Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Nyrekræft

Nyrekræft - en oversigt

Nyrekræft findes overordnet i to former: Nyrebækkenkræft, som opstår i nyrebækkenet, og egentlig nyrekræft som opstår i selve nyrevævet. Læs om årsager, symptomer og behandling.

Opdateret: 15. November 2023

Fakta om nyrekræft

  • Der findes to forskellige former for kræft i nyrerne: Nyrekræft, cirka 80 procent, og nyrebækkenkræft, cirka 20 procent.
  • Symptomerne er blod i urinen, smerter ved nyren og en følelig udfyldning, som kan vise sig som en hævelse eller føles som et fast område mellem de nederste ribben og hoftekammen.
  • Sygdommen kan dog være der længe uden at give symptomer
  • Behandlingen afhænger blandt andet af, om kræften er lokaliseret eller har spredt sig. Behandlingen er operation, hvis kræften er lokaliseret. Ved spredning af sygdom kan det være operation, medicinsk behandling, strålebehandling eller en kombination af flere, afhængigt af hvor udbredt kræften er.

Hvad er kræft i nyrerne?

Der er to forskellige kræftformer, der kan ses i nyrerne:

  • Nyrekræft, som er kræft i selve nyrevævet (renalcellecarcinom (RCC)), og som udgør cirka 80 procent af tilfældene. Denne type nyrekræft kan i sjældne tilfælde være arvelig, men hos langt de fleste opstår den tilfældigt. Man kender ingen udløsende faktor. Nyrekræft opdeles i fire hovedtyper på basis af, hvordan vævsstrukturen ser ud. Læs mere om typer af nyrekræft her.

  • Nyrebækkenkræft, som opstår i slimhinden, der dækker indersiden af nyrebækkenet. Nyrebækkenet er det hulrum, i hvilket urinen strømmer på sin vej til urinlederen og videre til urinblæren. Denne kræft er i princippet helt den samme som blærekræft. Både blærekræft og nyrebækkenkræft kan være en følge af rygning. Nyrebækkenkræft udgør 20 procent af tilfældene.

Tilsammen opdages lidt over 1000 nye tilfælde af kræft i nyrerne om året - hyppigst hos mænd.

Nyrekræft opdages tilfældigt hos halvdelen af patienterne. Ved begrundet mistanke om nyrekræft, indgår patienterne i et kræftpakkeforløb med kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi) og flerfaset CT-scanning af bughulen.

Patienter med nydiagnosticeret nyrekræft diskuteres ugentligt på en tværfaglig multidisciplinær konference (MDT-konference). Her gennemgås sygehistorie, CT-scanning, renografi og histologisvar (vævsprøver), og på den måde sikres det bedste behandlingstilbud til den individuelle patient.

Se også Netdoktors nye magasin om nyrekræft

Hvad er symptomerne på nyrekræft?

De hyppigste symptomer er blod i urinen, smerter ved nyren og en følelig udfyldning, som kan vise sig som en hævelse eller føles som et fast område mellem de nederste ribben og hoftekammen. Imidlertid optræder dette kun hos mindre end 10 procent.

Sandheden er, at kræft i nyrerne kan være til stede i lang tid uden at give symptomer, idet nyrerne ligger bag ved bughinden, og derved giver det ikke ubehag eller smerter.

Hvis man opdager synligt blod i urinen, bør man straks søge læge for at få undersøgt både nyrerne og blæren.

Andre symptomer på nyrekræft er træthed samt vægttab, som ikke kan forklares med ændrede kostvaner eller ændret aktivitetsniveau.

Læs mere om symptomer på nyrekræft

Hvordan stiller lægen diagnosen kræft i nyrerne?

Blod- og urinprøver kan eventuelt vise, om der er tegn på nyrekræft. Selve nyrerne undersøges først med ultralydsscanning. Hvis denne giver mistanke om kræft, idet der påvises en solid knude, udføres der efterfølgende en CT-scanning, som med stor sikkerhed kan afgøre, om der er kræft i nyrevævet. Hvis mistanken er, at der er kræft i nyrebækkenet, bør der udføres en kikkertundersøgelse i fuld bedøvelse af blæren, urinlederen og nyrebækkenet.

Læs mere: Sådan stilles diagnosen nyrekræft

Hvordan behandles kræft i nyrerne?

Der findes flere forskellige former for behandling af nyrekræft. Hvilken behandling, man bliver tilbudt, afhænger blandt andet af, om kræften har spredt sig.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en kombination af operation for nyrekræft og medicinsk behandling af nyrekræft. Under medicinsk behandling hører målrettet behandling af nyrekræft og immunterapi af nyrekræft.

Strålebehandling af nyrekræft anvendes kun begrænset til behandling af nyrekræft, og kun i tilfælde hvor sygdommen er spredt til knogler, hjerne eller rygsøjle.

Kræft i nyrebækkenet behandles bedst ved operation, hvor både nyren og urinlederen fjernes, men ved denne kræftform kan både strålebehandling og især kemoterapi komme på tale.

Kirurgisk Behandling

Operation er den eneste potentielle kurative behandling af nyrekræft, og det afhænger af størrelsen på knuden, udbredelse og lokalisation, samt om der eventuelt er metastaser (spredning af sygdommen) og komorbiditet (andre medicinske sygdomme).

I over 50 procent af tilfældene foretages en partiel nefrektomi (fjernelse af den syge del af nyren) også kaldet en nyrebevarende operation.

Fjernelse af nyren (nefrektomi) foretages i langt de fleste tilfældelaparoskopisk/håndassisteret laparoskopisk, hvilket er forbundet med kortere indlæggelsestid samt lavere morbiditet (sygelighed) og mortalitet (dødelighed) end ved åben nefrektomi. Næsten 80 procent af alle nefrektomier foretages laparoskopisk inklusiv robotassisteret procedure.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Medicinsk behandling når der spredning (metastaser)

Immunterapi er en behandling, hvor man udnytter kroppens eget immunforsvar til målrettet at bekæmpe kræften. Man kan aktivere immunapparatet ved enten at stimulere immuncellerne eller blokere immunsystemets bremsemekanisme.

I marts 2019 blev kombinationen af Ipilimumab og Nivolumab godkendt i Danmark til behandling af patienter med spredning af sygdom. Desuden behandles en del patienter med en kombinationsbehandling af tyrosinkinase hæmmere og immunterapi. Denne behandling har vist gode resultater med blandt andet længere tid uden sygdom og bedre overlevelse.

Bivirkning ved medicinen kan være blødning, hypertension (forhøjet blodtryk), diarre, kvalme, led- og muskelsmerter, ødemer, træthed, slimhinde- og hudpåvirkning med mere. Oftest kan bivirkninger gøres tålelige med dosisreduktion.

Udsigt for fremtiden

Kræft i nyrerne er en alvorlig sygdom, fordi den ofte opdages ret sent i forløbet. Hvis operationen er vellykket og udført i tide, vil mere end 65 procent leve og have det godt mindst fem år efter operationen.

Læs mere: Livet med nyrekræft

Vil du vide mere?


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.