Samtalebehandling

Myter om samtalebehandling

Myterne om samtaleterapi er mange.
Der findes mange myter om samtalebehandling af depressioner. Mange mennesker forestiller sig, at man ligger på psykologens briks en gang om ugen i lang tid og fortæller om sin ulykkelige barndom. Andre, at psykologen eller psykiateren siger nogle trøstende og magiske ord, og så springer man rask op og ud i livet igen. Den mest sejlivede myte er nok, at alle skulle kunne hjælpes ved samtaler.

Desværre er alle disse myter forkerte. Der findes omkring 400 forskellige former for psykoterapier, men det er kun nogle ganske få af dem, som er undersøgt videnskabeligt, således at effekten er videnskabeligt dokumenteret. Nogle vil måske mene, at dette ikke kan være så vigtigt. Men hvis man for eksempel har blindtarmsbetændelse, vil man formentligt foretrække at blive opereret af en kirurg, som er uddannet i den slags, og som benytter operations metoder, som er veldokumenterede. Når det drejer sig om vores sind, bør vi være tilsvarende kritiske. Fejlbehandling af psykiske lidelser kan få meget alvorlige, for eksempel forværring af sygdommen, skilsmisser eller i værste fald selvmord.

De former for psykoterapi, som er veldokumenterede, er først og fremmest den såkaldte kognitive terapi samt den form for terapi, der hedder interpersonel psykoterapi . Herudover er der også en del psykologer og psykiatere, som benytter psykoanalytisk inspireret psykoterapi .

Hvad er effekten af psykoterapi?

Effekten af de forskellige former for psykoterapi svarer nogenlunde til effekten af den medicinske behandling af depression, i hvert fald for de lette til moderate depressioner. For de sværere depressioner er effekten af psykoterapi dårligt dokumenteret og formentligt meget usikker i modsætning til den medicinske behandling . Det kan skyldes, at hvis man er ude af sig selv af angst og dødtræt på grund af depressionens søvnforstyrrelser, ja, så kan man heller ikke koncentrere sig og få ret meget ud af samtalebehandling. Først bliver man nødt til at få symptomerne nogenlunde under kontrol. Alt i alt er succesraten, det vil sige antallet af patienter, som bliver raske i forbindelse med psykoterapi, omkring 60-70 procent.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvem kan drage nytte af psykoterapi?

Lige som der er nogle depressioner, der ikke kan helbredes med psykoterapi, er der også nogle mennesker, som ikke kan drage nytte af det. Først og fremmest kræver det, at man er motiveret for at arbejde med sig selv, ellers nytter det hele ikke noget. Evnen til at udtrykke sig mundtligt betyder også meget, lige som en lang række andre faktorer. Det kan derfor nemt være en svær afgørelse at finde frem til, hvad der er den bedste behandling for den enkelte. Nogle mennesker bliver meget skuffede, når de går i gang med en psykoterapi, fordi det, de egentligt søgte, var noget helt andet, for eksempel trøst og medlidenhed. Men psykoterapi er meget anderledes end den trøst og medlidenhed, man kan få hos sine pårørende eller sine venner.

Korttidsterapier

Kognitiv terapi og interpersonel psykoterapi er såkaldte korttidsterapier. Det vil sige, at de almindeligvis udspiller sig over 10 til 20 gange. Man anvender som regel en samtale på cirka 45 minutter én gang om ugen. De nævnte terapier er udtænkt, så de kan kombineres med antidepressiv behandling, hvis det skulle være nødvendigt.

Om man bruger terapien alene eller i kombination med medicin, afhænger som nævnt af en række faktorer. Forpinthed, svære søvnforstyrrelser og selvmordstanker taler efter min mening for medicinsk behandling og kræver psykiatrisk vurdering. Hvis man sammen med patienten beslutter at forsøge sig med psykoterapeutisk behandling alene, skal man være meget opmærksom på manglende effekt samt på forværringer i tilstanden. Et rimeligt krav til terapien er, at hvis man ikke inden for fire til otte uger begynder at mærke bedring i tilstanden, bør man efter min mening overveje at supplere samtalerne med antidepressiv medicin.

Efterhånden er en del psykiatere og psykologer udlært i disse terapiformer. Nogle praktiserende læger har også lært sig disse psykoterapeutiske teknikker på kurser og gennem supervision.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kvalitet og kemi

Inden man begynder behandlingen hos en psykolog eller læge, bør man sikre sig, at den pågældende benytter en af de nævnte former for behandling. Det er nemlig langtfra alle som gør det. En anden meget vigtig ting, er at ”kemien” passer. Det vil sige at man føler sig tryg ved vedkommende, og at man er på bølgelængde. Hvis ikke det er tilfældet, kommer der næppe noget godt ud af behandlingen.

Den store fordel ved de nævnte behandlingsmetoder er, at man lærer nogle ”værktøjer” at kende, som man kan bruge, hvis man senere i livet skulle komme ud for depressive symptomer eller angst.

Sundhedsfagbogen

I Sundhedsfagbogen kan du finde fagbeskrivelser , gode råd og adresser på både konventionelle og alternative behandlere .

Læs mere om AT LEVE MED DEPRESSION

Sidst opdateret: 02.09.2009