Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Blodprøver

Hæmoglobin

Hæmoglobin er et protein i de røde blodlegemer, erytrocytterne. Hæmoglobin binder ilt (oxygen) i blodet og transporterer ilten rundt i kroppen og afgiver ilten til de forskellige organer.

Opdateret: 1. Marts 2019

Hvad er hæmoglobin?

Hæmoglobin er et protein i de røde blodlegemer, erytrocytterne. Hæmoglobin binder ilt (oxygen) i blodet og transporterer ilten rundt i kroppen og afgiver ilten til de forskellige organer.

Dannelse af hæmoglobin i kroppen er afhængig af jern, B12 og folat. Derfor kan mangel på disse også føre til mangel på hæmoglobin, også kaldet blodmangel (anæmi).

Hvorfor undersøges hæmoglobin?

Hæmoglobin undersøges hovedsageligt ved mistanke eller kontrol af blodmangel (anæmi), men også ved kontrol af væskebalancen.

Hvad er normale tal for hæmoglobin?

Voksne:

  • Kvinder 7,0 - 10 mmol/L

  • Mænd 8,0 - 11 mmol/L

Intervallet kan variere afhængigt af lokale analysemetoder i laboratoriet, hvor blodprøven er blevet analyseret. Man kan derfor støde på andre grænseværdier end intervallerne herover.

Hvad betyder et for lavt indhold af hæmoglobin?

Blodmangel/ anæmi på grund af:

Overhydrering

Hvad betyder et forhøjet indhold af hæmoglobin?

  • Polycytæmi (for mange erytrocytter som ses ved stor-rygere eller ved blodkræftsygdom(sjældent))

  • Dehydrering


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons