Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Blodprøver

Leukocytter, differentialtælling

Leukocytter (hvide blodlegemer) beskytter kroppen mod infektioner. Disse kan opdeles i forskellige grupper ved en differentialtælling. Læs mere om det her.

Opdateret: 11. Marts 2019

Hvad er leukocytter og differentialtælling?

Leukocytter (hvide blodlegemer) er en overordnet betegnelse for immuncellerne i blodet. De beskytter kroppen mod infektioner med bakterier, virus, parasitter, svampe samt fremmedlegemer.

Leukocytter kan differentieres, det vil sige adskilles i forskellige celletyper, der hver har et karakteristisk udseende. Differentieltællingen kan på laboratoriet udføres både mikroskopisk og elektronisk.

Blandt leukocytter skelnes mellem:

Lymfocytter:

Lymfocytterne består af T og B- celler.B-celler danner antistoffer mod bakterier og virus samt husker tidligere infektioner, så kroppen reagerer hurtigere hvis samme infektion kommer igen.T-celler identificerer celler der er blevet ramt af bakterier eller virus og destruerer disse.

Granulocytter:

 • Neutrofile granulocytter: Absorberer beskadiget væv samt bakterier. Det gule pus der kommer ved betændelse, består hovedsageligt af døde neutrofile granulocytter.

 • Basofile granulocytter: Frigiver stoffer (heparin og histamin) ved allergiske reaktioner.

 • Eosinofile granulcytter: Øget antal ses ved parasitære sygdomme og allergiske sygdomme.

Monocytter:

Destruerer fremmede mikroorganismer samt døde eller udslidte celler.

Hvad er normale tal for leukocytter, differentialtælling?

 • Neutrofile granulocytter : 2,00 - 7,00 mia/L
 • Lymfocytter: 1,30 - 3,50 mia/L
 • Monocytter: 0,20 - 0,70 mia/L
 • Eosinofilocytter:
 • Basofilocytter:

Intervallet kan variere afhængigt af lokale analysemetoder i laboratoriet, hvor blodprøven er blevet analyseret. Man kan derfor støde på andre grænseværdier end intervallerne herover.

Hvad betyder et for højt indhold af leukocytter?

Ved en differentialtælling af leukocytterne, skelner man mellem hvilke leukocytter der er forhøjede, så man kan komme nærmere, hvilken slags infektion der er tale om:

 • Forhøjet lymfocytter (lymfocytose) er tegn på virus f.eks. kyssesyge (mononukleose)
 • Forhøjede neutrofile granolycytter (neutrofili) er tegn på bakteriel infektion
 • Forhøjede eosinofile granulocytter (easinofili) er tegn på parasitinfektion, allergi eller reumatiske sygdomme
 • Forhøjede basofile granulocytter ses ved f.eks. infektioner og stofskiftesygdomme
 • Forhøjede monocytter kan ses ved langvarige infektionslignende sygdomme.

Et forhøjet totalt leukocyttal giver anledning til mistanke om leukæmi, hvor der ved differentialtælling vil findes mange umodne celler. Diagnosen verificeres ved en knoglemarvsprøve.

Hvad betyder et for lavt indhold af leukocytter?

Nedsatte værdier (neutropeni og lymfopeni) ses ved knoglemarvsbeskadigelse for eksempel efter behandling med kemoterapi. Neutropeni ses også ved virusinfektioner. Akut opstået neutropeni bør medføre indlæggelse grundet stor infektionsrisiko. .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.