Annonce

Bivirkninger efter børnevaccinationer

Børnevaccinationer - hvad er fordele og ulemper?

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ni infektionssygdomme. Piger kan desuden vaccineres mod livmoderhalskræft. Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at mange børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede.

Ved en bivirkning til et lægemiddel forstås en skadelig og utilsigtet reaktion på et lægemiddel. Vacciner er også lægemidler, og mange forældre tænker over de bivirkninger, som deres barn kan få af de forskellige vaccinationer, men de fleste bivirkninger er heldigvis helt ufarlige. Derudover skal man huske, at bivirkninger til vacciner er 100 – 1000 gange sjældnere og også mindre alvorlige end de følgetilstande, som sygdommene giver.

Da nogle vacciner indeholder de samme vira, som er anledning til sygdommene, kan et barn efter vaccinationen få de samme symptomer, som sygdommene giver i naturlig form - blot mildere. Man skelner derfor mellem lette, forventelige reaktioner og de alvorlige og/eller uventede reaktioner.

Indberetning af uventede reaktioner

Lægen skal indberette alle alvorlige og/eller uventede reaktioner, som denne har mistanke om, kan være udløst af vaccinationen. Det er derfor vigtigt, at lægen får kendskab til dem. Forventelige reaktioner, som en mindre hævelse eller kortvarig feber, skal normalt ikke anmeldes. Hvis man indfører en ny vaccine i et vaccinationsprogram, vil der dog typisk være en skærpet overvågning, hvor alle mistænkte bivirkninger skal indberettes i en periode, typisk de første 2 år efter markedsføring. Derudover har patienter også mulighed for at indberette mistænkte bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

I de foregående år er der registreret cirka 800 bivirkninger årligt, hvoraf de fleste drejede sig om lokal hævelse, udslæt eller feber. Cirka 100 bivirkninger er vurderet som alvorlige. Det sker fx i situationer, hvor den mistænkte bivirkning er livstruende, medfører hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsophold. Til sammenligning er der i denne periode givet 700.000 vaccinationer til børn om året.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan ser det danske børnevaccinationsprogram ud?

Se en fuld oversigt over det danske børnevaccinationsprogram her.

Oversigt over bivirkninger ved børnevaccinationer:

Nedenfor er mulige bivirkninger efter de almindelige børnevaccinationer anført. De er delt op i forventelige reaktioner og sjældne reaktioner.

Difteri - stivkrampe – kighoste – polio – grundvaccine (gives som regel sammen med Hib-vaccine)

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på stikstedet. Feber og utilpashed kan også ses. Det varer som regel kun et døgn og er ufarligt. Der kan komme en lille knude i huden, der hvor vaccinen er givet. Dette kaldes et granulom, og kan skyldes allergi overfor aluminium, som findes i vaccinen i en lille mængde. Reaktionen er ufarlig, men kan være irriterende for barnet. De fleste børn vokser sig fra denne allergi.

 • Sjældne reaktioner: De fleste vacciner kan udløse feber, og der kan derfor ses feberkramper efter vaccinationen. Det forhindrer ikke videre vaccination, men man vil eventuelt undlade kighostevaccinen ved næste vaccination. Udslæt og hævelse som tegn på overfølsomhed kan ses, og barnet skal så undersøges nærmere inden næste vaccine gives.

Difteri - stivkrampe – kighoste – polio - revaccination

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på det sted, der er vaccineret.

 • Sjældne reaktioner: Store lokale hævelser og allergiske reaktioner kan sjældent ses.

Hib-vaccine (gives som regel sammen med Difteri – stivkrampe – kighoste – polio – grundvaccine

Vaccine mod en bakterie, der kan give meningitis.

 • Forventelige reaktioner: Smerte, rødme og hævelse. Irritabilitet, gråd, let feber, diarré og opkastning kan forekomme de første døgn efter vaccinationen.

 • Sjældne reaktioner: Store hævelser og smerter er set i enkelte tilfælde. Det svinder efter 12-24 timer og ses ikke ved efterfølgende vaccinationer.

MFR-vaccinen

Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

 • Forventelige reaktioner: Vaccinen indeholder svækket, levende virus, og barnet kan få milde tegn på sygdommene. Der er oftest tale om let feber, snue og eventuelt udslet. Barnet smitter ikke.

 • Sjældne reaktioner: Der er set enkelte tilfælde af gangforstyrrelser og meget sjældne tilfælde af hjernebetændelse. Enkelte børn har haft hudblødninger på grund af et for lavt antal blodplader.

PCV13

Pneumokok-vaccine til forebyggelse af blodforgiftning (sepsis/bakteriæmi) og meningitis. Har desuden en vis forebyggende effekt over for lungebetændelse og en lille forebyggende effekt over for mellemørebetændelse.

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber, som kan være høj.

 • Sjældne reaktioner: I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsforstyrrelser, åndedrætsproblemer, feberkramper, opkast eller diarré.

HPV-vaccinen

Vaccine mod HPV, der kan forebygge kønsvorter, livmoderhalskræft, analkræft samt formodentlig kræft andre steder.

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, træthed og feber.

 • Sjældne reaktioner: I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner (allergi) med åndedrætsproblemer, nældefeber eller udslæt. Der har i en periode desuden været rapporteret om en række uspecifikke symptomer som svimmelhed, besvimelsesanfald, muskelgener og kronisk træthed. Der er ikke påvist mellem disse symptomer og HPV-vaccinen, og antallet af bivirkningsrapporter er faldet meget samtidig med at vaccinationstilslutningen er steget igen.
Annonce (læs videre nedenfor)

Lidt mere om vaccinationer:

Vaccination i Danmark er frivillig og foretages hos den praktiserende læge. Vedkommende har også ansvar for at give informationer til forældrene.

Målet med vaccinationerne er dels af forhindre sygdom hos det enkelte barn men også at kunne kontrollere og eventuelt udrydde nogle af sygdommene, som man gjorde det med den farlige sygdom kopper i 1970erne. Polio er nu også meget tæt på at være udryddet, og mæslinger cirkulerer ikke længere i Danmark takket være den mangeårige høje tilslutning til MFR-vaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogrammet kræver derfor også en kollektiv indsats, hvor næsten alle vaccineres, ellers vil der til stadighed være en reserve af potentielle sygdomsbærere i befolkningen, som kan sprede sygdommen. Hvis tilstrækkelig mange vaccineres, vil der kunne opnås et såkaldt flokbeskyttelse, hvor de få børn der ikke kan vaccineres, fx fordi de har kræft eller er for små, vil være indirekte beskyttet af de, der er vaccineret.

Relevante links til vaccinationer

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om børnevaccinationer. Den kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

EPI-NYT er et nyhedsbrev udgivet af Statens Serum Institut, som orienterer om smitsomme sygdomme.

Efter vaccination, kontakt lægen med det samme, hvis:

 • Hvis barnet får høj feber over 39 grader celcius.
 • Hvis barnets almentilstand er påvirket, bevidstheden er sløret eller barnet har svært ved at styre sine bevægelser.
 • Hvis der er stærke smerter.

Kontakt lægen i løbet af 24 til 48 timer, hvis:

 • Hvis der er større hævelser
 • Hvis der er smerter.
 • Hvis der er udslæt, ikke bare rødmen omkring stikstedet.

Sidst opdateret: 11.12.2018

Seneste brevkassesvar om Sunde børn

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Medicin som kan anvendes

Annonce