Annonce

Hoste - er det infektion, bronkitis eller rygerlunger?

Hvad er bronkitis?

KOL er en kronisk betændelsestilstand i luftvejene, som giver øget slimdannelse og ødelægger lungerne. Symptomerne er hoste og stakåndethed, der langsomt tiltager over årene. Hvis du ryger, bør du stoppe fuldstændigt med det samme, men enhver nedgang i mængden af røg er god for dig.

Akut bronkitis betyder en pludseligt opstået betændelsestilstand i lungernes luftlednings-system bronkierne. Der er flere ting, som kan være årsag til denne irritationstilstand. Tilstanden betyder, at der dannes mere slim, og slimhinden hæver, så luften får mindre plads at passere på. Man kan også få hoste på grund af det irriterede væv.

Annonce (læs videre nedenfor)

Vagtlægens spørgsmål:

Følg spørgsmålene nedenfor og få indblik i, hvilke spørgsmål vagtlægen typisk vil stille, når du ringer.

1. Hvad er dit navn og CPR-nummer?

Vagtlægen spørger altid om navnet og CPR-nummeret på den person, som henvendelsen drejer sig om.


2. Er du meget dårlig?

 • Nej: Vagtlægen vil forsøge at hjælpe dig

 • Ja: Vagtlægen vil måske foreslå tilkald af ambulance.Der kan være ventetid hos lægevagten.


3. Har du feber?


4. Har du udelukkende symptomer fra lungerne?

 • Nej: Har du været forkølet? Har du haft influenza -symptomer?

 • Ja: Du kan have lungebetændelse, og det er sandsynligt at lægen vil foreslå en undersøgelse.


5. Hvilken medicin får du for din lungelidelse?

Hvad hedder præparatet? Og hvilken dosis får du? Er du i behandling med inhalationsmedicin, spray eller pulver? Er du i behandling med tabletter?


6. Er der ændret i din medicin for nyligt?

Ved forværring af bronkitis og i forbindelse med andre luftvejsinfektioner, vil det ofte være en god ide, at øge den forebyggende medicin.

 • Ja: Der kan være åndenød både ved lungebetændelse og ved akut hjertesygdom


7. Har du haft det tidligere?

 • Nej: Bronkitis kan også godt komme pludseligt. Så har det andre årsager.

 • Ja: Hjertekramper (Angina) er ofte tilbagevendende.


8. Får du anden medicin?

Får du for eksempel hjertemedicin?

Bronkitis

Man får bronkitis, fordi ens lunger i tidens løb har været udsat for mange irritanter, ting, som generer slimhinden og kan forrette skade på den.

Den vigtigste irritant er røg, hyppigst fra rygning, men generel luftforurening er væsentlig. Kold fugtig luft og andre faktorer ved eventuel allergi er også irritanter.

Rygning er direkte skyld i op til 85 procent af alle tilfælde af kronisk bronkitis.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan viser bronkitis sig?

Man kan få hoste, som først viser sig som morgenhoste. Desuden kan der forekomme kortåndethed og øget slimdannelse. Slimen kan være meget tyk og svær at få hostet op.

Hvad kan forværre bronkitis?

At fortsætte med at ryge er det værste, man kan gøre. Undgå passiv rygning .

Desuden kan infektioner forværre en bronkitis og disse bør føre til omgående behandling. Kold fugtig luft og temperaturskift er andre faktorer, som man kan prøve at skåne sig selv for.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan forebygger man?

Stop med at ryge. Ved at dyrke motion vedligeholder du din nuværende lungefunktion. Hvis du kun drikker meget lidt, så bliver slimen mere sej.

Kontakt lægen med hensyn til akut og forebyggende medicinsk behandling.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis du har anfaldsbehandlende medicin, kan du benytte denne, det virker efter få minutter. Slimløsende medicin kan gøre slimen mindre sej. Undgå hostestillende medicin .

Kontakt lægen med det samme, hvis:

 • Du har svært ved at trække vejret
 • Dine læber og/eller negle bliver blå
 • Du udtrættes af at trække vejret

Kontakt lægen i løbet af 24 til 48 timer, hvis:

 • Anfaldet varer længere end 14 dage
 • Anfaldet er værre, end det plejer

Sidst opdateret: 18.10.2007

Medicin som kan anvendes

Annonce