Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Alkohol

Unge og alkohol

Danske unge begynder tidligt at drikke alkohol og har et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre unge i de omkringliggende europæiske lande. I Danmark er andelen, der har været fulde som 13-årige, blandt de højeste i Europa.

Opdateret: 16. April 2010

Hvor meget drikker unge danskere?

Danske unge begynder tidligt at drikke alkohol og har et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre unge i de omkringliggende europæiske lande. I Danmark er andelen, der har været fulde som 13-årige, blandt de højeste i Europa. 20 procent af de danske unge har været fulde som 13-årige eller tidligere, mens dette er gældende for kun 9-10 procent af unge svenskere og nordmænd og 12 procent af unge tyskere.

Også når det gælder mængden af alkohol indtaget ved sidste drikkelejlighed har de danske unge en kedelig rekord. Selvom den danske alkoholkultur ikke nødvendigvis kan sammenlignes med andre europæiske lande, hvor alkohol er mindre tilgængeligt og mindre normaliseret, er det høje og tidlige forbrug af alkohol blandt danske unge bekymrende.

Hvad er risikoen ved at drikke meget i en ung alder?

Når unge begynder at starte tidligt med at drikke og samtidig drikker meget, kan det have uheldige konsekvenser både på kort og lang sigt. Flere undersøgelser viser, at de unge, der tidligt har et stort alkoholforbrug, senere hen vil udvikle et problematisk højt alkoholforbrug. Det kan på længere sigt medføre en større risiko for at blive syg af for eksempel kræft og hermed risiko for at dø tidligere.

Når helt unge drikker meget, er der desuden en større risiko for, at de bliver involveret i ulykker eller på anden måde kommer galt af sted. Det kan for eksempel være ved at have usikker sex, køre spirituskørsel, blive involveret i slagsmål, tage stoffer eller få sociale problemer, såsom konflikter med venner og forældre.

Hvorfor begynder unge at drikke tidligt?

Forældrenes forbrug har betydning

I forskellige undersøgelser har man set på, hvad der kan have betydning for unges alkoholforbrug. Et mindre dansk studie har vist, at unge, der har et godt forhold til deres forældre drikker mindre. Ligeledes har forældrenes eget alkoholforbrug betydning for, hvor meget de unge drikker – det gælder især drengene. Her ser man, at jo oftere forældrene drikker alkohol på hverdage, des større ser drengenes forbrug ud til at være.

Lavt selvværd giver tidligere alkohol-start

De unges oplevelse af dem selv hænger ligeledes sammen med, hvornår de begynder at drikke. Ifølge de unge selv drikker de, fordi det bevirker, at de har det sjovt, og at det gør dem mere selskabelige, hvilket hænger godt sammen med at unge, der har lav selvtillid og er dårlige til at tage beslutninger, har en tendens til at starte tidligt. Desuden har unge med en negativ opfattelse af skolemiljøet ofte en tidligere alkoholdebut.

Mobning er også relateret til alkoholforbrug. En dansk undersøgelse viser, at ofre for mobning drikker sjældnere, mens mobbere drikker hyppigere end andre unge.

Yderligere har man set, at danske unge, som drikker, har et dårligere selvvurderet helbred, er trætte om morgenen, trives dårligere i skolen og er mindre tilfredse med deres liv.

Hvordan kan man forebygge et tidligt og højt alkoholforbrug?

Udskyd alkohol-debut

Der er ingen tvivl om, at det vil være hensigtsmæssigt at få udskudt unges alkoholdebut, så de starter med at drikke senere, end de gør i dag. Ligeledes er det vigtigt, at de unge får et moderat forbrug af alkohol såvel i ungdommen som senere i livet.

Strikse forældre med positiv effekt

Der er generelt ikke meget forskning i Danmark, der viser, hvilke forebyggelsesinitiativer der har en effekt på danske unges alkoholadfærd. En australsk undersøgelse har vist, at en forholdsvis restriktiv holdning til alkohol blandt forældre har en positiv effekt på unges alkoholforbrug.

Hvis forældrene har regler, der sætter en begrænsning for de unges adgang til alkohol, udskyder de unge deres alkoholdebut og drikker mindre. Samme tendenser ses i en europæisk undersøgelse, hvor danske unge indgår.

De unge forebygger selv uheldige konsekvenser

En dansk etnografisk undersøgelse viser, at de unge selv benytter sig af nogle udmærkede strategier for at undgå uheldige kortsigtede konsekvenser af deres alkoholforbrug. En vigtig forebyggende strategi er, at de unge drikker i selskab med gode kammerater, som de stoler på vil gribe ind, hvis noget går galt. De unges egen forebyggelse handler altså om at skabe et trygt socialt miljø omkring deres brug af alkohol.

I undersøgelsen foreslås det, at man begynder at fokusere på disse positive faktorer i forebyggelsesøjemed. Eksempelvis kan det være frugtbart at understøtte og fremme de strategier, som teenagere selv anvender ved at indtage alkohol i et trygt socialt miljø, hvor de kan hjælpe deres kammerater, når de har drukket for meget.

Aldersgrænsen skal håndhæves – også af forældrene

På et mere overordnet niveau handler det også om at håndhæve aldersgrænsen for køb af alkohol, som i 2004 blev hævet til 16 år. En evaluering af dette tiltag har dog vist, at et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen ikke kan stå alene.

Ifølge evalueringen hjælper forældrene børnene med at omgå aldersgrænsen ved at købe alkohol til dem. Derfor må aldersgrænsen kombineres med tiltag, hvor også forældrene begynder at ændre adfærd, hvis det høje alkoholforbrug blandt danske unge skal nedbringes.

Generelt kræver en forebyggelse af danske unges høje og tidlige alkoholforbrug, at man forebygger på flere niveauer og fra forskellige arenaer - det vil sige både i hjemmet, i skolen, og fra sundhedsmyndighedernes side. Aldersgrænsen for køb af alkohol skal håndhæves og forældre, lærere og de unge selv skal inddrages i forebyggelsen af danske unges alkoholforbrug.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons