Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Øreakupunktur skiller vandene i kommunerne

Op mod halvdelen af de kommunale behandlingscentre tilbyder øreakupunktur til danskere, der kæmper med et alkoholmisbrug. Der mangler imidlertid dokumentation for effekten, og det er årsagen til, at nogle kommuner vælger akupunkturformen fra. I andre kommuner anser man metoden som del af god kommunal praksis.


Offentliggjort: 22. September 2016

Op mod halvdelen af de kommunale behandlingscentre tilbyder øreakupunktur til danskere, der kæmper med et alkoholmisbrug. Der mangler imidlertid dokumentation for effekten, og det er årsagen til, at nogle kommuner vælger akupunkturformen fra. I andre kommuner anser man metoden som del af god kommunal praksis.

Har man et alkoholproblem og bor i Næstved, Viborg eller Odsherred Kommune, vil øreakupunkturformen NADA være en del af den behandling, man bliver tilbudt. Men bor man i Odense eller Århus, kan man glemme alt om at få sat nåle i ørene. Ikke alle steder er NADA nemlig lige populært.

En undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed udarbejdede i 2012, viser, at 43 procent af landets kommuner bruger NADA til behandling af alkoholmisbrug. Sammenholdt med en lignende rapport, der blev udgivet tre år tidligere, er det en stigning på knap 20 procent. I begge rapporter fastslås det, at der ikke er videnskabelig evidens for at bruge metoden. På nogle behandlingssteder afviser man at indføre den, netop fordi der ikke er dokumentation for effekten. Andre steder har man en mere pragmatisk tilgang og har implementeret øreakupunktur, fordi der i praksis er gode erfaringer med det.

Sundhedsstyrelsens udmelding er, at NADA kan bruges som supplement til videnskabeligt dokumenterede metoder. Samme anbefaling kommer fra alkoholforsker på området, som samtidig opfordrer til, at den evidensbaserede behandling prioriteres højest.

Næstved har taget NADA til sig

Et af de steder, hvor man bruger NADA på baggrund af praksiserfaring, er i Alkoholrådgivningen i Næstved. Inspirationen til at afprøve metoden kom blandt andet fra kommunens stofrådgivning, som med succes havde brugt metoden i flere år. På den baggrund igangsatte Alkoholrådgivningen et mindre pilotprojekt. En evaluering af det viste, at 22 ud af de 25 borgere, der gennemgik et forløb med NADA, oplevede en effekt af behandlingen. Det fortæller sundhedscenterchef i Næstved Kommune Anne Planck, der også sad ved roret, da beslutningen om at afprøve NADA blev taget.

"Tilbagemeldingerne var blandt andet, at borgerne oplevede nedsat drikketrang, mindre indre uro og færre abstinenser. Samtidig så vi også en positiv effekt på borgere med angst og søvnforstyrrelse", fortæller hun.

På det grundlag besluttede man sig for at få NADA skrevet ind i Indsatskataloget, der er en oversigt over de tilbud, kommunen har i alkoholbehandlingen, og som derfor skal godkendes af det kommunale Sundheds- og Psykiatriudvalg og byrådet. Det skete i 2013, og siden har NADA fungeret som et supplerende tilbud i rådgivningen.

Læs også: Nåle dæmper Uffes trang til at drikke

Øreakupunktur er god praksis i flere kommuner

Som leder af en offentlig organisation mener Anne Planck ikke, at man skal bevæge sig ud i alternative metoder. Men netop inden for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, som alkoholrådgivningen er placeret under, er det almindeligt at trække på erfaringsbaseret viden.

"Vi læner os selvfølgelig op ad Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og de kliniske retningslinjer, der kommer fra de offentlige myndigheder. Men der også områder inden for forebyggelsesområdet, hvor vi må lave små forsøg og lytte til andre kommuners erfaring for at finde frem til god praksis. Der vil stadig gå mange år, før man får evidens på hele forebyggelsesområdet, for der foregår ikke særlig meget forskning ude i kommunerne", siger hun.

Hun tilføjer, at kommunens sundhedscenter også har en række andre tilbud, der er baseret på erfaringer inden for området.

"Vi har for eksempel en sundhedspakke, der tager hånd om borgere med stress og depression. Her bruger vi musik og inddrager naturen som en del af tilbuddet, selvom der måske ikke er videnskabelig evidens for det", siger hun.

Anne Plancks holdning er, at hvis borgerne oplever, at noget virker, skal man ikke være bagstræberisk og afholde sig fra at bruge det. Samtidig understreger hun, at initiativet til at indføre NADA ikke bare er taget ud af den blå luft. I 2002 udgav WHO en opdateret gennemgang af en række kontrollerede kliniske forsøg inden for akupunktur – herunder øreakupunktur.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

"Her fremgår det, at akupunktur har vist en effekt på stof, tobaks- og alkoholafhængighed. For mig er det også med til at blåstemple metoden", siger hun og tilføjer, at der er stor interesse for NADA ude i kommunerne.

"Jeg har lige været til klyngemøde inden for misbrugsområdet i de sydlige sjællandske kommuner, og herfra er tilbagemeldingen, at borgerne i høj grad søger tilbuddet om øreakupunktur", fortæller hun.

Odense afventer evidens på området

I Odense har man indtil videre ikke oplevet nogen efterspørgsel på metoden fra borgerne. Her er NADA ikke en del af behandlingstilbuddet, og det er et meget bevidst fravalg, fortæller leder af Alkoholbehandlingen i Odense Kommune Elisabeth Jessen.

"I kommunens stofmisbrugsbehandling bruges metoden. Der er de glade for det og oplever, at det har en effekt for borgerne. I Alkoholbehandlingen har vi ikke taget det i brug, da der endnu ikke er nogen dokumentation for, at det virker. Inden for alkoholområdet anvender vi kun metoder med en klar dokumenteret effekt. Det kan være fra såvel store, udenlandske studier som fra nationale forskningsprojekter", forklarer hun.

Inden alkoholbehandlingen overgik til kommunerne i forbindelse med Sundhedsreformen i 2007, var alkoholenheden i Fyns Amt placeret i psykiatrien. At huset har rødder i en lægefaglig tradition og gennem mange år har haft tæt samarbejde med forskningsenheden for klinisk alkoholforskning på Syddansk Universitet, kan ifølge Elisabeth Jessen også være medvirkende årsag til, at huset fortsat har stærke rødder i den evidensbaserede behandling. I øjeblikket samarbejder Alkoholbehandlingen og forskningsenheden om flere studier, blandt andet et studie der skal afdække, om fysisk aktivitet kan have en positiv virkning for behandlingsforløbet.

"Hvis man har en formodning om, at noget virker, må man forsøge at få sat et forskningsprojekt i gang. For os er det vigtigt, at vi holder fokus på det, vi er sat i verden for og ikke alt muligt andet. Det er ikke rimeligt at bruge kommunale kroner på en behandling, vi ikke ved, om virker", siger Elisabeth Jessen.

Hun påpeger, at hvis man ikke undersøger en eventuel effekt af NADA, kan man heller ikke blive klogere på, hvorfor metoden måske kan gøre en forskel. Er det den ekstra omsorg, der er forbundet med det at blive rørt ved? Er det fordi, man som patient har en forventning om, at det virker, og ville det hjælpe lige så meget med fodmassage eller noget andet? Spørgsmål som disse er efter Elisabeth Jessens opfattelse vigtige at få afklaret, hvis man vil være sikker på at ramme rigtigt med sin behandling

Hun har haft medarbejdere med en NADA-uddannelse i bagagen, som gerne ville bruge den, men det har hun indtil videre afvist.

"Hvis der en dag dukker et overbevisende forskningsprojekt op, der viser en klar evidens, vil vi selvfølgelig indføre metoden, men det er der endnu ikke", siger hun.

NADA går under radaren i Odsherred

I Odsherred Kommune har man tilbudt NADA inden for socialpsykiatrien i flere år, så da Claus von Schoubye tiltrådte som leder af det socialpsykiatriske område i sommeren 2015, var NADA allerede en del af behandlingstilbuddet.

Som udgangspunkt mener Claus von Schoubye heller ikke, at den offentlige forvaltning skal beskæftige sig med udokumenterede metoder. Alligevel har han ikke planer om at fjerne NADA fra behandlingslisten. Dels fordi at borgerne er meget glade for øreakupunkturen og oplever, at det hjælper dem. Og dels fordi medarbejderne har erfaring med, at det kan skabe relationer, som de kan bruge i deres socialpsykiatriske arbejde. Men det har også en stor betydning, at behandlingen ikke kræver særlig mange ressourcer.

"Det tager et øjeblik at sætte nålene i, og medarbejderne er der jo alligevel og udfører også andre opgaver. Så længe det bruges som et supplerende og omkostningslavt tilbud, kan man godt tillade sig at have det i den offentlige forvaltning. Hos os har det så at sige en volumen, hvor det går under radaren", siger Claus Von Schoubye.

I hans øjne er det i denne sammenhæng mindre væsentligt, hvilke dele af NADA-seancen der forårsager en effekt.

"Altså for den ex-misbruger der oplever, at han får mere ro, og at hans dag kommer til at hænge sammen – for ham er virkningen åbenlys. Om det så skyldes nålene, rutinen eller omsorgen, der ledsager seancen, det er svært at vide. Men det væsentlige er, at det redder hans dag", siger han.

Som leder er det afgørende for Claus von Schoubye, at de metoder, der bliver anvendt på det socialpsykiatriske område, ikke skader nogen. Netop her, mener han, at NADA adskiller sig fra mange andre alternative behandlingsformer, som han ikke kunne drømme om at indføre.

"Jeg vil for eksempel ikke høre tale om krystalhealing, auralæsning og den slags. Nogle af de mennesker, vi betjener i socialpsykiatrien er alvorligt psykisk syge mennesker, der i forvejen ser eller hører ting, der ikke opleves af andre, eller plages af paranoide fantasier om overvågning, tankekontrol og andet. Derfor skal vi under ingen omstændigheder risikere at forværre det ved at begynde at tale om aura, skytsengle og den slags", siger han.

I hans optik lægger NADA sig i slipstrømmen af traditionel akupunktur, som også i andre sammenhænge har fundet vej til det offentlige behandlingssystem.

Sundhedsstyrelsen giver grønt lys

Blandt lederne på de kommunale behandlingscentre er der altså uenighed om, hvorvidt en metode som NADA er berettiget til at indgå som et tilbud eller ej. Når det gælder kernebehandlingen, som omfatter medicin og samtaleterapi, findes der en række anbefalinger og kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som behandlingsstederne bør følge for at sikre et højt kvalitetsniveau. Til gengæld er der ingen hjælp at hente i retningslinjerne, når det gælder supplerende metoder som for eksempel NADA.

Men spørger man Kit Broholm, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen inden for alkoholområdet, gives der herfra grønt lys for, at NADA-øreakupunktur kan bruges som et element i en vifte af indsatser. Så længe det samlede tilbud primært består af evidensbaserede indsatser vel at mærke. I en mail forklarer hun, at styrelsen generelt ikke anbefaler metoder uden dokumenteret effekt, men omvendt fraråder man heller ikke metoder, som, alkoholbehandlere oplever, kan have en beroligende og trivselsfremmende effekt. Ikke mindst når det samtidig kan opleves som omsorg, der kan styrke forholdet mellem behandler og patient.

"Det er nemlig veldokumenteret, at relationen mellem alkoholbehandlere og patient er en af de mest afgørende faktorer for effekten af alkoholbehandling", skriver hun.

Øreakupunktur har samme effekt som et ugeblad

Projektdirektør i forskningsenheden for klinisk alkoholforskning på Syddansk Universitet og tidligere leder af Alkoholrådgivningen i Odense Anette Søgaard Nielsen advarer behandlingsstederne mod at give øreakupunktur mere status i behandlingen, end det fagligt kan bære.

"Det er stærkt bekymrende, hvis man bruger øreakupunktur som erstatning for anden behandling. Hvis det bruges som et supplerende tilbud, der har til formål at gøre den evidensbaserede kernebehandling mere attraktiv, har jeg færre bekymringer" siger hun.

Hun foreslår, at man betragter øreakupunktur på linje med andre tiltag, der kan gøre det tillokkende at være i behandling for alkoholmisbrug.

"Eksempelvis betyder det noget, at den bygning, alkoholbehandlingen er placeret i, er indbydende, at der er pænt og hyggeligt, og at de ansatte er høflige og empatiske. Nogle behandlingssteder vælger at sætte massagestole op eller lægge ugeblade i venteværelset. En god stemning og ekstra omsorg kan måske medvirke til at fastholde borgeren, men det udgør ikke kernen i behandlingsforløbet og kan ikke nødvendigvis honorere de samme krav om evidens. Sådan kan man også betragte tilbuddet om NADA", siger hun.

Dog bør kommunale behandlingsinstitutioner efter Anette Søgaard Nielsens opfattelse altid prioritere metoder med dokumenteret effekt højest.

"Man skal være opmærksom på, at man ikke bruger ressourcer på at tilbyde NADA, der kunne være brugt på mere evidensbaserede indsatser. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis man prioriterer at sende personale på kurser i NADA i stedet for kurser i evidensbaseret behandling. Sådanne situationer bør man undgå" mener hun.

Diskussionen om, hvorvidt NADA er berettiget i alkoholbehandlingen eller ej, har stået på i flere år og vil formentlig fortsætte, for der er ikke noget, der tyder på, at øreakupunktur er på vej ud af alkoholbehandlingen. Tværtimod.

Hvis man gerne vil have hjælp af nåle til at blive sin afhængighed kvit, men bor i en kommune, der ikke tilbyder metoden, kan man benytte sig af det frie behandlingsvalg. Så reelt er NADA faktisk en mulighed, uanset om man bor i Odense, Århus eller Odsherred.

Kommentér denne artikel

Der er endnu ingen kommentarer på denne side


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.