Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ældre

Livs- og pensionsforsikringer

En livs- og pensionsforsikring giver dig og din familie en økonomisk tryghed, hvis du ikke mere kan passe et job og tjene penge til familien. Dør du, kommer du ud for et uheld eller en alvorlig sygdom, eller går du på velfortjent pension har familien ofte brug for et supplement til de offentlige ydelser.

Opdateret: 21. Marts 2006

Livs- og pensionsforsikringer

En livs- og pensionsforsikring giver dig og din familie en økonomisk tryghed, hvis du ikke mere kan passe et job og tjene penge til familien. Dør du, kommer du ud for et uheld eller en alvorlig sygdom, eller går du på velfortjent pension har familien ofte brug for et supplement til de offentlige ydelser.

Nedenfor kan du læse om de forsikrings- og pensionsordninger, der kan være med til at sikre dig og din familie økonomisk, enten hvis ulykken rammer, eller hvis I blot ønsker at forsøde alderdommen. Teksterne er korte introduktioner til området, og der er derfor behov for, at du søger flere informationer, før du træffer beslutning om at købe en livsforsikring eller en pensionsordning. Kontakt gerne dit forsikrings- eller pensionsselskab, også hvis du er i tvivl om, hvordan de forsikringer, du allerede har, dækker.

Pensionsordninger

Mange mennesker er med i en pensionsordning gennem deres arbejde. Der er forskel på, hvad en sådan pensionsordning indeholder, men typisk vil der komme en form for udbetaling, hvis du dør, bliver invalid eller går på pension. Derudover er det ikke ualmindeligt, at der kan komme en udbetaling, hvis du får en såkaldt kritisk sygdom, eller du har udgifter til nødvendige behandlingsudgifter i forbindelse med sygdom.

Alle de ydelser/udbetalinger man typisk har i en pensionsordning gennem sit arbejde, kan du også selv vælge at tegne hos et hvilket som helst livsforsikringsselskab. I det følgende kan du læse mere om de forskellige ydelser nærmere.

Død

Hvis du dør, inden du går på pension, får dine efterladte en udbetaling. I nogle tilfælde, typisk hvis der er tale om en gruppelivsforsikring, vil det være et engangsbeløb. I andre ordninger er det en ægtefællepension, som din efterladte ægtefælle får udbetalt. Nogle ægtefællepensioner stopper dog efter 10 år. Der kan også være tale om en børnepension, som udbetales til dine børn, indtil de bliver eksempelvis 21 år.

Invaliditet

Hvis du bliver invalid, eller som de fleste forsikringer benævner det: mister din erhvervsevne, vil der komme en udbetaling. I nogle tilfælde er der tale om en invalidesum, som er et engangsbeløb. I andre tilfælde er det en invaliderente, som betyder, at du får et fast beløb hver måned, du er invalid. Når du bliver gammel nok til at få alderspension, vil invaliderenten stoppe. I nogle ordninger kan du få en invaliditetsydelse, hvis erhvervsevnen er halveret, i andre ordninger må der kun være 1/3 af erhvervsevnen tilbage, for at du er berettiget til ydelsen.

Så længe din erhvervsevne er nedsat, tilbyder mange pensionsordninger en såkaldt præmiefritagelse. Er der tilknyttet en præmiefritagelse til din forsikring, skal du ikke betale præmie til din forsikring, hvis du bliver invalid. Præmien betales i stedet af forsikringsselskabet og din alderspension vil derfor fortsætte med at vokse, selvom du ikke indbetaler til den som oprindeligt aftalt med forsikringsselskabet.

Alderspension

Når du på grund af alder vil stoppe med at arbejde, vil der også komme udbetaling fra din pensionsordning. Udbetalingen kan af hensyn til skattelovgivningen tidligst begynde, når du er 60 år. Pensionen kan komme til udbetaling på tre forskellige måder. Nogle pensionsordninger tilbyder alle tre måder, mens andre pensionsordninger måske kun tilbyder en udbetalingsmåde. De tre måder er kapitalpension, ratepension og løbende livsvarig pension (livrente).

  • Kapitalpension En kapitalpension er en pensionsydelse, hvor hele pensionen udbetales på én gang som et engangsbeløb. Hvis det er den eneste pension du har, skal du selv planlægge, hvordan du sørger for, at pensionen kan dække dine behov resten af livet.

  • Ratepension En ratepension udbetales over mindst 10 år men op til 25 år. Du får den stort set samme pensionsudbetaling hver måned i den periode, du har aftalt med forsikringsselskabet, at pensionen skal udbetales. Som regel vil resten af ratepensionen blive udbetalt til din familie, hvis du dør, inden den aftalte udbetalingsperiode er overstået.

  • Livrente En livrente er sædvanligvis er livsvarig pension, der udbetales med stort set det samme beløb hver måned, fra du går på pension til du dør. Dør du efter kun få år på pension, får du ikke så meget glæde af pensionen. Lever du til du er 100 år, ender du med at have fået en rigtig stor samlet pension.

Kritisk sygdom

I mange pensionsordninger, men også i andre sammenhænge eksempelvis ved medlemskab af fagforening, er der mulighed for en forsikring mod kritisk sygdom. Hvis du rammes af en sygdom som nogle former for kræft, en hjerneblødning eller sklerose får du udbetalt et engangsbeløb. Pengene kan bruges frit, eksempelvis til en rejse, eller til kompensation for eventuelle øgede udgifter i forbindelse med din sygdom.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Helbredssikring

Det bliver mere og mere almindeligt, at pensionsordninger indeholder en helbredssikring. En helbredssikring kan også købes af den enkelte eller af den enkeltes arbejdsplads i et livsforsikringsselskab. Forsikringen vil dække nødvendige udgifter til behandling, hvis der er ønske eller behov for at supplere de offentlige sundhedstilbud eller der er brugerbetaling i det offentlige sundhedstilbud, eksempelvis hvis man skal have fysioterapi.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons