Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Jeg har spist cipramil og kan ikke holde op igen - hvad gør jeg?

Spørgsmål:

Jeg er en kvinde på 24, der har spist cipramil fra midten af november til den 10. januar.

Min læge sagde, at jeg nu kunne stoppe, da jeg ikke var trist længere. Jeg troede egentligt, at jeg skulle nedtrappe, men han sagde, at det var ligegyldigt. I tiden lige efter, dvs. ca. 10 dage havde jeg det lidt underligt, det var, som om jeg var svimmel eller lidt fuld hele tiden. Han sagde, at det nok skulle gå væk, og det er det også nu. Men jeg føler mig lidt underlig til mode nu. Jeg synes, at mine tanker er begyndt at flyve rundt igen, og jeg får kvalme af, at det hele kører rundt inde i mit hoved. Jeg kan ikke koncentrere mig om min skole, og jeg har svært ved at føle nogle former for glæde indimellem. Jeg er bange for at det er kommet tilbage, og jeg er bange for, at det aldrig holder op igen, så jeg kan få mit almindelig liv tilbage med min kæreste. Jeg tænker hele tiden på, om jeg er god nok til min kæreste. Jeg har ikke den store lyst til sex og ømhed, og det gør mig ked af det, da jeg elsker min kæreste meget højt. Vi har været sammen i 2 år.

Er jeg stoppet for tidligt med min medicin? Bliver jeg nogensinde helt rask igen? Jeg er så forvirret og tænker på alle mulige mærkelige ting og på fremtiden, som plejer at se så lys ud. Jeg har læst alt muligt om depressioner, men jeg synes ikke rigtig at kunne finde svar på om det vender tilbage hurtigt efter endt behandling, eller hvordan symptomerne er efter endt behandling. Jeg håber på svar.

Svar:

Det er korrekt, at såfremt man pludseligt ophører med at tage et SSRI-præparat (som f..eks. Cipramil, Zoloft o.l.) kan der opstå et ubehag (seponeringssyndrom). Dette opstår som regel inden for de første dage efter medicinophør, bliver stærkest efter ca. 5 dage og kan vare i op til 2 - 3 uger. Symptomerne er influenzalignende symptomer som svimmelhed, kvalme og hovedpine, men også mere psykiske så som angst, depression, koncentrationsproblemer og irritabilitet. Det er ikke muligt at angive, hvor hyppigt seponeringssymptomerne forekommer, idet det bl.a. afhænger af dosis, den tid patienten har taget præparatet, nedtrapningstakten og individuel følsomhed. Symptomet ses hyppigst ved flere måneders behandling og ved høj dosering.

Ved de fleste egentlige depressive tilstande vil man fortsætte den forebyggende medikamentelle behandling, efter patienten ikke længere er depressiv. Ved den første depressive episode vil man oftest fortsætte i uændret dosering af det pågældende medikament i 9 måneder, efter at personen har fået det godt. Derefter langsomt aftrapning. Såfremt patienten har haft flere depressive episoder, vil man oftest fortsætte den forebyggende behandling i flere år. En række af de symptomer, du nævner i dit brev, kan ses ved depression. Da du igen er ved at få det dårligt, vil jeg opfordre dig til at henvende dig til din læge og tale med vedkommende om dine symptomer.

Ole Henrik Dam, overlæge, speciallæge i psykiatri.

Sidst opdateret: 14.06.2000
Annonce