Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Diabetisk nyresygdom

Diabetisk nyresygdom er en sygdom, der skyldes de forhøjede blodsukkerværdier, der ses hos mennesker med diabetes (sukkersyge).

Opdateret: 9. Marts 2020

Hvad er diabetisk nyresygdom?

Diabetisk nyresygdom er en sygdom, som skyldes de forhøjede blodsukkerværdier, der ses hos mennesker med diabetes (sukkersyge) . Desuden spiller forhøjet blodtryk en væsentlig rolle for videreudviklingen af sygdommen. Udvikling af diabetisk nyresygdom opdages ved rutinekontrol af urinprøver fra personen med diabetes. Behandling af diabetisk nyresygdom i vore dage er langt bedre end tidligere. Førhen kom mange i dialyse eller måtte nyretransplanteres.

Hvorfor får man diabetisk nyresygdom?

Sygdommen skyldes de høje blodglukoseværdier. De små blodkar i nyrerne bliver utætte og begynder at lække protein ud i urinen. Diabetisk nyresygdom ses ofte samtidig med forhøjet blodtryk (der måske først udvikles, når nyrerne er blevet syge) og samtidig med diabetisk øjensygdom .

Hvordan føles diabetisk nyresygdom?

Når diabetisk nyresygdom opstår, er der ingen symptomer. Senere kan der opstå symptomer på nyrefunktionsnedsættelse, der består i

 • træthed

 • kvalme og opkastninger

 • hudkløe

 • metalsmag

 • sure opstød

Læs mere om nyresygdom i vores nye magasin

Hvad er faresignalerne

Dårligt behandlet diabetes (for høje blodglukoseværdier) er et signal til, at risikoen for udvikling af diabetisk nyresygdom er høj. Opdages sygdommen meget sent, kan urinen være meget skummende.

Hvad kan man selv gøre?

Holde blodglukoseværdierne så nær normalt som muligt. Få målt protein (albumin) i urinen og få kontrolleret blodtryk regelmæssigt (mindst en gang årligt).

Hvordan stiller lægen diagnosen diabetisk nyresygdom?

Diagnosen stilles ved måling af proteinet albumin i en urinprøve. Urinprøven er oftest en morgenurinprøve, hvor albumin-koncentrationen sættes i relation til kreatinin (et affaldsprodukt, der udskilles i urinen). En værdi på

 • En værdi mellem 30 og 300 kaldes for mikroalbuminuri (begyndende nyresygdom).

 • En værdi > 300 mg/min kaldes for makroalbuminuri (diabetisk nyresygdom).

Ved makroalbuminuri (begyndende nyresygdom) måles nyretallet i blodet og blodets indhold af salte. Nogle gange måles nyrefunktionen ved opsamling af en døgnurin og samtidig blodprøvetagning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Kost

Det er usikkert, om en proteinfattig kost skal tilrådes eller ej hos en patient, der har makroalbuminuri (begyndende nyresygdom). Hos patienter med væsentlig nedsættelse af nyrefunktionen (for eksempel lige før dialyse eller under dialyse) er en kost med tilstrækkelig protein vigtig.

Hvordan behandles diabetisk nyresygdom?

 • Det vigtigste er at holde blodglukose på det rigtige niveau.

 • Ved mikroalbuminuri startes behandling med et specielt blodtryksmedicin (ACE-hæmmere eller ARB), uanset om man har for højt blodtryk eller ej.

 • Ved forhøjet blodtryk behandles også med ACE-hæmmere eller ARB oftest i kombination med anden blodtryksmedicin.

 • Når nyrefunktionen er stærkt nedsat behandles med en ”nyre-kost”, hvor det specielt er vigtigt at begrænse indtaget af fosfat og kalium

 • Dialyse

 • Nyretransplantation

Udsigt for fremtiden

Ved tidligt konstateret mikroalbuminuri, kan der iværksættes behandling, hvorved risikoen for videreudvikling af sygdommen væsentligt formindskes. Nogle patienter har dog et forløb med tiltagende nedsættelse af nyrefunktionen, der kan ende med dialyse og eventuelt nyretransplantation.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.