Annonce

Behandling med cremer, salver, linimenter og geler

Hvad er lokalbehandling?

Lokalbehandling er den grundlæggende behandling af psoriasis. Lokalbehandling betyder, at midlet kun virker lokalt, det vil sige der, hvor det bliver placeret - for eksempel på huden. I modsætning til dette, bliver systemiske midler ført med blodet rundt og virker i hele kroppen.

Ved lokal behandling bliver huden tilført aktive stoffer, som enten findes i cremeform, som salve, liniment eller gel. De hyppigste aktive stoffer er typisk D-vitamin- forbindelser eller binyrebarkhormon. Hvilken form man skal vælge, afhænger blandt andet af hudens tilstand, samt hvor på kroppen den skal bruges.

Hvilke typer lokalbehandling findes der?

Cremer

Cremer er en blanding af fedtstoffer og vand. En almindelig creme indeholder omkring 30 procent fedt, mens fedtcremer indeholder omkring 70 procent fedt. Jo mere fedt der er i, jo fastere bliver konsistensen. For at undgå bakterievækst er de fleste cremer tilsat konserveringsmiddel. Desværre er der nogle, der udvikler allergi over for disse konserveringsmidler. Risikoen for at udvikle allergi er særlig stor, når cremen smøres på ødelagt hud, sådan som det er tilfældet, hos patienter med psoriasis.

Salver

De hyppigst anvendte salver består af lanolin, vaseline, macrogol og propylenglycol. Salver er mere fedtede end cremer, og er mere effektive til behandling af tørre, skællende områder.

Linimenter eller kutanopløsninger

Disse er pulver opløst i væske, som efter omrystning kan påføres huden. Til psoriasis i hårbunden bruges især spritholdige linimenter.

Geler

En gel er knap så flydende som liniment. Det er specielt velegnet ved hårbunds- og ansigtsbehandling.

Kutanemulsion/skum

Benyttes til behårede steder eller særlig sart eller beskadiget hud.

Hvilke aktive stoffer findes i lokalbehandlingen?

De aktive stoffer, som kan være i cremer, salver eller andre lokalbehandlinger falder i to store grupper: Binyrebarkhormon i forskellige styrker og D-vitamin-lignende stoffer.

Steroidpræparater til lokalt brug findes desuden i kombination med antibiotika, som kan bruges, hvis der både er psoriasis og infektion i huden. For eksempel findes der cremer som kombinerer steroidhormon og midler mod hudsvamp.

Binyrebarkhormon

Lokalbehandlinger med binyrebarkhormon, også kaldet hormoncremer eller kortikosteroider, er almindelige og effektive i behandlingen af psoriasis. Steroidcremerne findes i forskellige styrker fra 1 til 4. 1 er den svageste, som kan fås i håndkøb, mens de øvrige styrkegrupper er receptpligtige.

Ved behandling af psoriasis vil man normalt anvende høj styrke (3 eller 4) i en kort periode i begyndelsen og trappe ned til et svagere præparat, inden man afslutter behandlingen. Hvis man stopper behandlingen for hurtigt, kan man risikere en opblussen, såkaldt rebound-fænomen. Ved særlige genstridige psoriasiselementer kan virkningen af steroidcremen forstærkes, hvis man dækker huden til med en plastikfilm. Dette kaldes også okklusion. På den måde øger man dog også risikoen for bivirkninger.

Bruger man steroidcremerne gennem længere tid, er der risiko for, at huden bliver tyndere, de mindre hudkar kan blive skøre og briste, og der kan komme småblødninger. Det er derfor vigtigt at følge lægens anvisninger. Præparatet må kun bruges i et tyndt lag på selve psoriasispletterne. Man bør heller ikke bruge steroidpræparater omkring øjnene. Bivirkninger optræder specielt i ansigtet, i hudfolder og som nævnt, hvis præparatet benyttes under tildækning.

Bruger man også lokalsteroid gennem længere tid i høje styrker, påvirker binyrebarhormonet også kroppens eget hormonsystem og kan ad den vej give en lang række bivirkninger.

D-Vitamin-forbindelser

Der findes flere forskellige cremer - nogle indeholder ét virksomt stof, mens andre cremer indeholder en kombination af to virksomme stoffer.

Det ene indholdsstof hedder calcipotriol. Det virker blandt andet ved, at hudcellerne deler sig langsommere og modner hurtigere. Derved dæmpes den kroniske irritationstilstand i psoriasishud. Effekten af calcipotriol i sig selv svarer til styrke 2-3 i lokalsteroidbehandling med binyrebarkhormon. Hvis man bruger cremer med calcipotriol i kombination med styrke 3 lokalsteroid bliver den lokalirriterende effekt af calcipotriol mindre, og der skal kun smøres en gang daglig.

Det andet indholdstof hedder betamethason. Nogle cremer indeholder kun dette stof, mens andre er kombineret med calcipotriol

På grund af D-vitaminindholdet må man ikke bruge mere end 100 gram om ugen og maksimalt på 30 procent af kroppens overflade. Steroidindholdet gør det uegnet til brug i ansigtet.

Tacrolimus og pimecrolimus

Begge indholdsstoffer er svagere end de tidligere nævnte stoffer, men de kan begge anvendes til psoriasis i ansigtet.

Tacrolimus indgår som indholdsstoffer i salve i to styrker. I den højeste koncentration (0,1 procent) kan salven bruges af såvel voksne som børn. Dog ikke til børn under 2 år, der skal bruge 0,03 procent i styrke.

Pimecrolimus findes som indholdsstoffer i creme.

Præparater med ovenstående indholdsstoffer kan bruges i langtidsbehandling, men kan hos nogle udvikle hudirritation. Ingen af præparaterne giver udtynding af huden.

Tjære

Tjærepræparater anvendes ikke så hyppigt som tidligere, men er ikke helt forsvundet. De bruges oftere på de dermatologiske afdelinger end blandt de praktiserende læger.

Salicylsyre

Salicylsyre anvendes som salicylvaselin 10 procent eller i kombiantion med andre lokalbehandlingsmidler. Stoffet bruges til at løsne tykke skæl og er velegnet i begyndelsen af et behandlingsforløb for at gøre de enkelte psoriasisplaques mere tilgængelige for hormoncremerne ved at fjerne skællene.

Hvem kan have glæde af behandlingen?

Både hos børn og voksne med mild til svær psoriasis er behandling med de nævnte præparater central i håndtering af lidelsen. Gravide og ammende kvinder kan benytte steroidcremer i kortere perioder efter lægens anvisning; men på grund af manglende erfaring bør man så vidt muligt ikke anvende såvel præparater med indholdsstofferne calcipotriol, tacrolimus og pimecrolimus til gravide og ammende.

Fugtighedscreme

Udover de forskellige cremer med aktive medicinske stoffer er fugtighedscremer en vigtig del af behandlingen af mange hudsygdomme, inklusiv psoriasis. Fugtighedscremer modvirker udtørring af huden og har således en vis kløestillende effekt. Der er forskellige udmærkede præparater på markedet, og det er en god ide at prøve nogle forskellige og vælge den, man finder mest behagelig. Ligesom for de øvrige cremer, skal man være opmærksom på, at fugtighedscreme kan indeholde konserveringsmilder og eventuelt parfume, som man kan blive allergisk overfor.

Læs mere om PSORIASIS

Sidst opdateret: 01.06.2010

Medicin som kan anvendes

Annonce