Annonce

PASI Score

Sværhedsgrader

Der findes flere forskellige systemer til bedømmelse af sygdommens sværhedsgrad. De to hyppigst brugte er håndflademetoden og PASI Score. Håndflademetoden er nem, og man kan selv bruge den til at følge udviklingen af sin psoriasis. PASI Scoren er mere sikker, men også mere kompleks og vanskeligere at bruge.

PASI Score (Psoriasis Activity and Severity Index)

PASI bruges af hudlæger til at følge patienter med psoriasis over tid og til at evaluere effekten af behandlinger. PASI er et godt redskab til at vurdere effekten af behandlinger, men som nævnt ret kompliceret. Det kræver et trænet øje for at kunne bruge den med godt resultat.

Metoden går ud på at vurdere, hvor stort et område der er dækket, samt hvor slemt området er angrebet og derefter kombinere tallene.

Hudområder

Kroppen inddeles i fire områder, hvert af disse bedømmes individuelt og til slut lægges tallene sammen til en total score. Hver kropsdel vægter med en bestemt procentdel i beregningen.

 • Ben og balder med 40 procent (0,4).

 • Kroppen (mave, ryg, bryst osv) med 30 procent (0,3).

 • Armene med 20 procent (0,2).

 • Hoved og hals med 10 procent (0,1).

Arealer

For hver enkelt område bestemmer man, hvor stor en del der har psoriasis, og derefter giver man det en værdi fra 0 til 6 på basis af denne tabel:

Areal dækket Score
0 procent 0
1-10 procent 1
10-29 procent 2
30-49 procent 3
50-69 procent 4
70-89 procent 5
90-100 procent 6

Sværhedsgrad (intensitet)

Sværhedsgraden bestemmes ud fra de følgende tre faktorer

 • erythem (rødme, E)

 • deskvamering (skællen, D)

 • infiltration ("tykkelse", jo sværere psoriasis jo mere "hævet").

Ligesom arealer bestemmes separat for hver enkelt region. Der bruges en skala fra 0 til 4 (ingen til maksimum) jvf. denne tabel:

Sværhedsgrad Score
Ingen 0
Let 1
Moderat 2
Svær 3
Maksimum 4

Beregning

Når alle arealer er fundet, og alle sværhedsgrader er bestemt, er man klar til at regne PASI ud!

 1. Man lægger sværhedsgraderne for den enkelte region sammen

 2. Derefter ganger man dette tal med arealet af regionen, der er dækket med psoriasis

 3. Til slut ganger man med den procentdel, regionen udgør af kroppens totale areal.

  Sådan her:

Hoved: (Ehoved+ Dhoved+ Ihoved) x Ahovedx 0.1 = Totalhoved

Arme: (Earme+ Darme+ Iarme) x Aarmex 0.2 = Totalarme

Krop: (Ekrop+ Dkrop+ Ikrop) x Akropx 0.3 = Totalkrop

Ben: (Eben+ Dben+ Iben) x Abenx 0.4 = Totalben

PASI = Totalhoved+ Totalarme+ Totalkrop+ Totalben

PASI vil ligge et sted mellem 0 (ingen psoriasis) og 72 (svær psoriasis, der dækker hele personens hudoverflade, med maksimum rødme, deskvamering og infiltration).

Et eksempel

Pia har psoriasis og skal deltage i et forsøg med et nyt lokalmiddel til behandling af psoriasis. Lægen har brug for patienter med let til moderat psoriasis, og for at få et udgangspunkt inden behandlingen startes, bestemmer lægen PASI. Når forsøget er afsluttet bestemmes PASI igen. Ved at sammenligne før og efter PASI scoren kan man få et indtryk af, hvor stor effekten af behandlingen har været.

Pia er ramt kraftigt at psoriasis på kroppen, men har hverken læsioner på arme, ben eller i hovedet. Derfor kan vi nemt regne hendes PASI score ud.

Areal

90 procent af kroppen er ramt, det giver en score på 6, det vil sige Akrop= 6

Sværhedsgrad

Kroppen er svært rød, det vil sige: Ekrop= 3Kroppen skæller moderat, det vil sige: Dkrop= 2Pletterne er moderat infiltrerede, det vil sige: Ikrop= 2

PASI Score for kroppen

Krop: (Ekrop+ Dkrop+ Ikrop) x Akropx 0.3 = TotalkropUdregning: (3 + 2 + 2) x 6 x 0,3 = 12,6

Pia har altså en PASI Score på 12,6, da hun ikke er ramt af psoriasis på ben, arme eller hoved.

Efter to måneders behandling beregnes hendes PASI Score igen.

Areal

Nu er kun 40 procent af kroppen er ramt, det giver en score på 3, det vil sige Akrop= 3

Sværhedsgrad

Kroppen er nu kun moderat rød, det vil sige: Ekrop= 2Kroppen skæller i nogen grad, det vil sige: Dkrop= 1Pletterne er i nogen grad infiltrerede, det vil sige: Ikrop= 1

Krop: (Ekrop+ Dkrop+ Ikrop) x Akropx 0.3 = TotalkropUdregning: (2 + 1 + 1) x 3 x 0,3 = 3,6

PASI Scoren er altså faldet fra 12,6 til 3,6. På den baggrund kan man slå fast, at behandlingen har haft stor effekt.

Referencer

Fredriksson T Pettersson U. Severe psoriasis: Oral therapy with a new retinoid. Dermatologica. 1978; 157: 238-244. Marks R Barton SP et al. Assessment of disease progress in psoriasis. Arch Dermatol. 1989; 125: 235-240.

Læs mere om PSORIASIS

Sidst opdateret: 01.06.2010

Annonce