Hvad er normal sædkvalitet?

WHO's definition på normal sædkvalitet

I adskillige år har man jævnfør anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) haft følgende krav til det, man kalder en normal sædkvalitet:

  • Der skal være minimum 2 ml sæd.

  • Der skal være mindst 20 millioner sædceller per ml sæd.

  • Minimum halvdelen af sædcellerne i prøven disse skal bevæge sig

  • Tilstrækkeligt mange (4 procent hvis man anvender strikte kriterier) skal have normalt udseende (morfologi)

De seneste år går udviklingen i retning af, at man kræver lidt færre sædceller for at en sædprøve kan betragtes som værende normal. Til gengæld lægger man større vægt på, at sædcellerne er af god kvalitet -– det vil sige ser normale ud og bevæger sig .

Kan der være udsving i sædkvaliteten hos en mand?

Der kan være store variationer i kvaliteten af sædprøver afleveret af én mand, og de fleste mænd vil på et eller andet tidspunkt have nedsat sædkvalitet. Momentan eller periodevis nedsat sædkvalitet kan skyldes nedsat seksuel ophidselse eller, at man har haft feber forud for sædundersøgelsen. Sædcellernes udvikling fra tidlige forstadier varer ca. 74 dage, og da infektioner og temperatur-forhøjelse (feber) kan hæmme denne udvikling på mange stadier, kan sædkvaliteten være nedsat mere end to måneder efter, at en mand har haft feber.

Læs mere om BARNLØSHED/FERTILITETSBEHANDLING

Sidst opdateret: 17.08.2010