Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerne og nerve

Kemi i en malers hverdag

Maling er et materiale, der påføres et emne for at beskytte det eller for at ændre dets udseende, for eksempel farve eller glans. Ordet malevarer dækker mere bredt, eksempelvis også spartelmasser, fugemasser og lime.


Opdateret: 3. Februar 2010

Maling og kemi

Maling er et materiale, der påføres et emne for at beskytte det eller for at ændre dets udseende, for eksempel farve eller glans. Ordet malevarer dækker mere bredt, eksempelvis også spartelmasser, fugemasser og lime.

Malevarer kan være alt lige fra flydende til faste produkter, og de kan påføres på forskellige måder, for eksempel med pensel og rulle, ved sprøjtning, dypning og tæppelakering.

Indhold og sundhedsrisici

Maling indeholder altid kemiske stoffer. Malingstypen er i hvert tilfælde afgørende for indholdet, men det er som regel de samme typer af indholdsstoffer, der går igen. Nedenfor er nævnt nogle eksempler på stoffer og deres mulige påvirkning af os:

  • Bindemidler binder malingen sammen og hæfter til underlaget, for eksempel acryl, plast, alkyd og epoxy. De fleste bindemidler udgør ikke i sig selv nogen risiko. Der er dog undtagelser, eksempelvis epoxy- og isocyanatholdige produkter, der er allergifremkaldende for henholdsvis hud og lunger.

  • Pigmenter og fyldstoffer giver malingen fylde og farve. Nu om dage anvendes ikke mange farlige pigmenter, men op gennem historien er set nogle med indhold af for eksempel tungmetallerne bly og cadmium, der blandt andet kan medføre kræft, fosterskader og nerveskader.

  • Opløsningsmidler og sammenflydningsmidler opløser bindemidlet eller får det til at flyde sammen. Risikoen ved opløsningsmidler afhænger dels af deres sundhedsfarlige egenskaber, dels af deres evne til at fordampe og derved udgøre en risiko ved indånding. Afdampningen er også afhængig af for eksempel temperatur, påføringsmetode og anvendt mængde. Mange opløsningsmidler kan medføre hjerneskader og skader på andre organer.

  • Biocider beskytter malingen eller den malede overflade mod angreb fra for eksempel bakterier, svampe eller insekter. Mange biocider er allergifremkaldende.

Der kan være stor forskel på malevarer, der anvendes til almindelig bygningsmaling, og de der anvendes i industrien og på konstruktioner som broer og siloer. Ofte er de sidstnævnte mest farlige.

Lim og fugemasse

Andre malevarer som lime og fugemasser har i store træk de samme typer af indholdsstoffer som maling. De bruges ofte i mindre mængder, så udsættelsen ikke er lige så stor som for maling.

Støv og fibre

Byggestøv kan udover slibestøv blandt andet indeholde kvarts, der er kræftfremkaldende, så indånding af støv skal undgås. Man bør også undgå at tage arbejdstøj med hjem, så familien ikke bliver påvirket af støvet.

Filt og væv indeholder fibre, der ofte er fremstillet af glas. Fibrene er som regel så store, at de ikke kan komme ned i bunden af lungerne, hvor de kan gøre mest skade. Men de kan være ubehagelige at få i næse og øjne.

Kodenumre på malevarer

Alle malevarer til professionelt brug skal have kodenumre. De står som regel på emballagen. Det gælder som regel også på produkter, der er beregnet til ikke-professionelt brug.

Kodenumret fortæller, hvordan man skal beskytte sig. Det består af to tal med en bindestreg imellem og et årstal, fx 00-1 (1993). Jo større tal før stregen, jo mere beskyttelse mod indånding. Og jo højere tal efter stregen, jo mere beskyttelse mod hudkontakt og indånding af sprøjtestøv.

Der findes specielle regler for, hvordan man skal beskytte sig mod malevarer ved brug i industrien, ved arbejde på konstruktioner som for eksempel broer og ved skibsmalearbejde. Der stilles ofte krav til ventilation.

Eksempel

Beskyttelse af bygningsmaler ved indendørs arbejde med malerulle på store flader:

  • Kode 00-1.Vandig plastvægmaling: Normalt ikke krav om åndedrætsværn, men handsker og overtræksdragt ved tilsmudsning

  • Kode 00-5.Epoxymaling vandig kode: Normalt ikke krav om åndedrætsværn. Fuld hudbeskyttelse: handsker, ansigtsskærm og beskyttelsesdragt.

  • Kode 2-1.Opløsningsmiddelbaseret alkydvægmaling kode: Åndedrætsværn med friskluftforsyning. Ved tilsmudsning: handsker og overtræksdragt.

Hvis der arbejdes udendørs eller indendørs på små flader, er der som regel lavere krav til beskyttelse mod indånding. Sprøjtes produkterne derimod, stiger kravene til åndedrætsværn.

Mærkning

Alle malevarer skal som andre kemikalier mærkes med orange faresymboler, hvis de indeholder farlige indholdsstoffer. Til symbolerne hører også risiko- og sikkerhedssætninger, for eksempel 'Farlig ved indånding'.

I de kommende år skiftes faresymbolerne udseende, da der indføres et nyt globalt system.

Malevarer skal også indeholde oplysning om, hvor meget VOC de indeholder, og hvor meget den pågældende malingstype højest må indeholde. VOC er flygtige organiske forbindelser som for eksempel opløsningsmidler.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Skal private beskytte sig som professionelle?

Som hovedregel bør private beskytte sig lige så godt som de professionelle, selv om det kan være besværligt. Tænk på at en udsættelse for et allergifremkaldende stof som epoxy kan medføre en livsvarig allergi.

Hvordan vælger man produkter?

Vælg altid malevarer med:

  • lavest muligt kodenummer og helst 00-1 (1993)

  • uden orange faresymboler

  • så lav VOC som muligt

Indeklima

Malevarer kan afgasse kemiske stoffer gennem flere måneder, ligesom eksempelvis møbler og tæpper kan gøre det, så vælg produkter med lav afgasning. Det er altid en god idé at lufte grundigt ud flere gange dagligt. Ved udluftning 6-8 minutter udskiftes luften uden at overfladerne afkøles.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.