Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerne og nerve

Opløsningsmidler

Det var med erhvervsmalerne det startede. Man fik mistanke om, at de såkaldte organiske opløsningsmidler kunne beskadige organismen ved indånding gennem lang tid.

Opdateret: 23. Juli 2003

Er opløsningsmidler farlige?

Det var med erhvervsmalerne det startede. Man fik mistanke om, at de såkaldte organiske opløsningsmidler kunne beskadige organismen ved indånding gennem lang tid.

Arbejder man med farlige stoffer, er det vigtigste at undgå de farlige dampe så meget som muligt og sikre god udluftning, så skaden ikke sker. Tal med din fagforening, hvis du er i tvivl.

Lægerne diskuterer stadig, hvornår man kan tale om det såkaldte malersyndrom. Men myndighederne er ikke længere i tvivl. Skader som følge af indånding af organiske opløsningsmidler kan fremkalde mén og nedsætte erhvervsevnen i en sådan grad, at der kan tilkendes erstatning.

Hvem kan man søge hjælp hos?

Det er imidlertid ikke det samme som at enhver, der arbejder med farlige stoffer, kan regne med at få erstatning. Heller ikke selv om det måske er ret åbenlyst, at arbejdsevnen er nedsat.

Hvis du har mistanke om, at du gennem dit erhverv har lidt skade på hjernen som følge af organiske opløsningsmidler, skal du selv sige det til din læge eller henvende dig til en arbejdsmedicinsk klinik. Du kan samtidig kontakte din fagforening, som kan hjælpe dig undervejs. Derefter følger en lang række undersøgelser og vurderinger hos psykolog og specialist i nervesygdomme.

Hvad kan symptomerne på hjerneskade være?

Symptomerne på hjerneskade kan være nedsat korttidshukommelse samt besvær med at koncentrere sig, forstå problemer og løse dem. Du bliver hurtigt træt, får øget søvnbehov og sløves let. Der kan være kort vej til vrede, sorg og tårer, og egentlig depression er ikke sjælden.

Kort sagt en helt anden person og personlighed, end den familie og venner kendte førhen.

Det er ikke nemt at få erstatning

Selv om symptomerne således kan være mangfoldige og tydelige for enhver, og selv om der umiddelbart skønnes at være en sammenhæng med farlige stoffer, der har været anvendt på arbejdspladsen, hvor du måske har været beskæftiget mange år, er der alligevel lang vej til erstatning.

Tabet af arbejdsevnen forstærkes derved yderligere af skuffelsen over den manglende accept fra samfundets side.

Hvor stor erstatning kan man få?

Størrelsen af erstatning afhænger af skadens grad. Man måler graden af skade som procent i forhold til den totale invaliditet. Let til middelsvær hjerneskade kan således give fra 15-60 procent i erstatning i forhold til den totale invaliditet. Hvis der er tale om en højere grad af hjerneskade, tyder det på, at der er en anden årsag til hjerneskaden end erhvervsskade som følge af opløsningsmidler. Erstatning for tab af erhvervsevne af andre årsager end opløsningsmidler er ligeledes en længere proces.

Det er altså ikke så let at blive erklæret erhvervsskadet på grund af opløsningsmidler, men du skal ikke give op, før dine forhold omkring arbejde og helbredstilstand er endeligt afklaret.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.