Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Åreknuder

Forløb: Åreknuder (varicer)

Fra første kontakt med praktiserende læge til indlæggelse og operation. Læs om hele forløbet, når man har åreknuder.

Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Symptomer, der får personen til at søge læge Kosmetisk skæmmende. Tyngde- og/ eller trætheds- fornemmelse i benene. Uro og kramper i læggene om natten. Svien og kløen. Klinisk diagnose stilles med det samme.  
Henvisning Egen læge/ almen praktiserende læge eller anden klinisk afdeling henviser patienten. Videre henvisningsker senest 5 hverdage efter, at karkirurgisk afdeling har modtaget henvisningen. Egen læge/ almen praktiserende læge eller anden klinisk afdeling.
Indkaldelse Brev med dato for forundersøgelse sendes til patientenVentetid:Fra indkaldelse til operation ved indlæggelse går der 4-12 uger. Fra indkaldelse til ambulant operation får der 4-15 uger, dog enkelte steder op til 52 uger.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ventelister/ nofollow) . Karkirurgisk afdeling.
  Patienten møder op i karkirugisk ambulatorium. Der måles blodtryk, puls, højde og vægt, og en urintest foretages. BMI udregnes og forklares til patienten. Sygehistorie gentages og Doppler undersøgelse (ultralyds- undersøgelse) og indikation for (behov for/ tegn på) operation afklares.Forundersøgelsen varer cirka 3 timer.Patientforløbet afsluttes, hvis der ikke er behov for operation eller: 1) Patienten tilbydes behandling med støttestrømper, 2) Patienten henvises til ambulant behandling med laserbehandling eller lokalresektion (operativ fjernelse), 3) Patienten opereres samme dag, 4) Patienten omvisiteres til karkirugisk afdeling på Slagelse med henblik på operation en anden dag. Dato for operation aftales. Der udleveres skriftlig og mundtlig information om behandlingen (operationen). Karkirurgisk ambulatorie - sygeplejerske/ læge.
Forberedelse til operation Undersøgelser: Blodprøver, urinprøver, eventuelt EKG og røntgen af hjerte og lunger. Samtale med anæstesi- sygeplejerske (eventuelt tilsyn af anæstesilæge). Koordineres af sygeplejerske eller sekretær. Anæstesi- sygeplejerske/ læge.
Modtagelse Patienten møder fastende på dag/ døgnafsnit 1-2 timer før operationen. Modtages og får udleveret hospitalstøj, knælang støttestrømpe til det raske ben og id-armbånd. Patienten får fjernet behåring svarende til variceområdet. Eventuelt tages supplerende blodprøver, EKG, blodsukker ved diabetes, blodtrykmåling og temperaturmåling. Køres til operationsstue Sygeplejerske. Undersøgelser koordineres af sygeplejerske eller sekretær. Portør.
Operation Identifikation (oplys CPR-nummer, bekræfte, at det er for eksempel højre læg, der skal opereres). Lejring. Optegning af varicerne. Afdækning rundt om variceområdet, huden vaskes/ desinficeres. Eventuel Doppler (ultralyds-) undersøgelse foretages inden operationen. Bedøvelse. Anæstesi- sygeplejerske. Operations- sygeplejerske. Karkirurg.
  Når vågen og klar: Mundtlig information om operationen Sygeplejerske og læge i dag/ døgnafsnit.
Udskrivelse Patienten kan udskrives på operationsdagen, hvis der har været spontan vandladning, og patienten er oppegående og smertedækket. Ved udskrivelsen medgives patienten smertestillende medicin til det første døgn og en knælang støttestrømpe til brug på det opererede ben i 4 uger. Der skal være en voksen person i hjemmet den første nat. Patienten må ikke tage offentligt transportmiddel uden ledsager. Hvis patienten er under fuld bedøvelse under operationen må han/ hun ikke køre bil samme dag. Sygeplejerske og læge i dag / døgnafsnit.
Ambulant varicekirurgi Ultralyds- undersøgelse (med Doppler) og venens forløb optegnes. Benet sprittes af og laserkateter indføres under lokal bedøvelse. Behandlingsområdet køles og der gives en række laserimpulser, hvorved venen lukkes. Laserbehandlingen kan evt. suppleres med fjernelse af mindre åreknuder i lokalbedøvelse. Patienten tager hjem efter indgrebet.Ventetid:4-15 uger og enkelte steder op til 52 uger.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ventelister/ nofollow) . Læge og sygeplejerske.
Opfølgning Telefonisk kontakt dagen efter udskrivelsen. Patienten tilbydes at kunne kontakte ambulatoriet indenfor 6 måneder hvis nødvendigt og kan så indkaldes til kontrol. Fjernelse af tråde foregår hos egen læge 8 dage efter operationen. Sygeplejerske. Egen læge.

Kilder:

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) .Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons