Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Klimaterapi og lysbehandling (psoriasis)

Klimaterapi og lysbehandling med ultraviolet lys kan have en gavnlig effekt på psoriasis.

Opdateret: 31. August 2018

Hvad er lysbehandling og klimaterapi?

Lysbehandling og klimaterapi kan bruges til behandling af psoriasis og andre hudlidelser.

Lysterapi kan bestå af behandling med UVB- lys, eller en kombination af UVA- lys og stoffet psoralen. Når UVA kombineres med psoralen kaldes behandlingen for PUVA.

Ved klimaterapi udnytter man den gavnlige effekt af sollys. Mange patienter er interesserede i effekten af saltvand på psoriasis, men det er der desværre ikke videnskabeligt for. Der er derimod ingen tvivl om den gavnlige effekt af lys på psoriasis.

Udover behandling med UVA og UVB findes der desuden laserbehandling og såkaldt Bucky-behandling, som består af bestråling med såkaldte bløde røntgenstråler. Det er ikke noget der anvendes særlig ofte, faktisk anvendes det slet ikke til psoriasis på hospitals-hudafdelingerne længere.

Lysbehandling

Hvad er UV- stråler?

Ultraviolet (UV) lys er nogle af solens stråler. Der findes UVA, UVB og UVC stråler. UVC stråler trænger ikke gennem ozonlaget, så vi berøres derfor ikke af dem. UVB trænger delvist igennem ozonlaget og UVA trænger helt igennem, således at vi får mest UVA stråling fra solen.

Hos hudlæger og på hudafdelinger kan man få lysbehandling med ultraviolet lys, som også kaldes UV- stråler. Det kan enten være UVB eller UVA stråler.

Forskellen på UVA (320-400 nm) og UVB (290-320 nm) lys er bølgelængden. UVA lys bruner huden, mens UVB lys kan gøre huden rød. Begge typer lys øger risikoen for både hudkræft og modermærkekræft. Når man behandler folk med lys, giver man typisk ikke mere end to behandlingsforløb om året.

UVB behandling

UVB behandling vil typisk være den lysbehandling man starter med.

UVB er den del af det ultraviolette spektrum, som bedst efterligner naturligt sollys.

UVB- lys mod psoriasis giver man tre til fem gange om ugen. De første gange må strålingen kun vare kort tid, men efterhånden kan strålingstiden sættes op. Efter 20- 30 behandlinger vil man kunne vurdere, om behandlingen virker.

Bivirkninger: Hvis man får intensiv lysbehandling over længere tid, kan man risikere, at huden bliver tidligere ældet, ligesom der kan være en øget risiko for at udvikle hudkræft.

UVA og psoralen behandling (PUVA)

UVA- lys kan kombineres med det kemiske stof psoralen til såkaldt fotokemoterapi (PUVA). Psoralen er beslægtet med stoffer, der findes i planten bjørneklo og gør huden mere lysfølsom. Dermed tager huden bedre imod strålerne.

Stoffet psoralen kan man indtage som tabletter, eller man kan tage karbad, hvor stoffet blandes i badevandet.

  • Psoralen- tabletter skal tages godt en time, inden huden bestråles med UVA-lys. Behandlingen gives typisk to til tre gange om ugen i flere uger. På behandlingsdagen skal patienten bruge briller, der bortfiltrerer UVA- stråler. Brillerne skal bæres resten af dagen. Psoralen kan nemlig opkoncentreres i øjets linse, og kan derfor give risiko for at udvikle grå stær.

  • Psoralen- bade kaldes også bade- PUVA, hvor man i stedet for at indtage tabletter får et karbad med psoralen i badevandet. På denne måde binder stoffet sig udelukkende til huden, og man kan undvære beskyttelsesbriller og slippe for bivirkninger i form af kvalme, hovedpine og svimmelhed, som nogle får efter tabletbehandlingen.

Bivirkninger: PUVA fremkalder rødme af huden, senere udtalt pigmentering (brunhed). Patienter, der får særlig mange PUVA-behandlinger (200-300), har øget risiko for udvikling af hudkræft og aldersforandringer i huden, hvilket der må tages hensyn til. Man vil derfro ikke tilbyde lysbehandling til personer, som har haft hudkræft, ligesom man heller ikke giver hyppige lysbehandlinger til børn/unge, da de har mange år tilbage at leve i med den lysdosis, man giver dem.

Lysbehandling kombineres med anden behandling

Man opnår ofte en bedre effekt af både UVB- og PUVA behandlinger ved kombination med lokal behandling, for eksempel hormoncremer eller vitamin D- forbindelser. Det kan også være anden tabletbehandling, for eksempel Acitretin eller Neotigason.

Klimaterapi

Klimaterapi bliver brugt til patienter med mere udbredt psoriasis og hos personer med psoriasisgigt, hvor systemisk behandling af en eller flere årsager ikke er hensigtsmæssig. Klimaterapi dækker over behandlingsrejser, eksempelvis til Det døde Hav i Israel. Sollyset harengavnlig effekt på psoriasis og under opholdet tilbydes der typisk fysioterapi til eventuelle gigtsymptomer. Siden 1971 har patienter med psoriasis haft mulighed for at komme på behandlingsrejse til Det døde Hav med tilskud fra det offentlige. For en del af psoriasispatienterne kan det spare en hospitalsindlæggelse. Et kurophold strækker sig normalt over fire uger.

Det døde Havs gavnlige beliggenhed

På grund af Det døde Havs unikke geografiske beliggenhed 400 meter under havets overflade, kan man opholde sig flere timer ude i solen.Det skyldes, at UVB-strålerne, som er de stråler, man bliver forbrændt af, i denne lave beliggenhed ikke kan trænge ned til jordens overflade.Behandlingen består af timelange solbade kombineret med afslalpning og bade i Det døde Hav. Foruden sollysetbidrager afkoblingen fra stress og den psykiske stimulans, som rejsen indebærer, formentlig til bedring af sygdommen.

Andre behandlingssteder

I dag dækker det offentlige tilsvarende udgifter til behandlingsrejser til Island (Den blå lagune), hvor der bades i varme kilder i forbindelse med, at der gives lysbade med kunstigt lys, ligesom der har været mere lokale rejser der går til Læsø (Læsø Kur & Helse), der tilbyder særlige saltbade og terapi med smalspektret UVB-lys. Det må dog tilføjes, at de forskellige regioner har forskellige synspunkter med hensyn til, hvorvidt de vil dække udgifterne til de sidstnævnte rejser.

Bucky-stråler (bløde røntgenstråler)

Bucky-behandling er bestråling med såkaldte bløde røntgenstråler, der har en langt mindre gennemtrængningsevne end almindelig røntgen, og derfor kun når øverste del af huden. Bucky-behandling kan være en supplerende behandling til genstridige enkeltområder med psoriasis. Nu om stunder bruger man det næsten aldrig.

Behandlingen foregår ved hudlæge eller på hudafdelinger og gives nogle få gange med en til to ugers mellemrum. Som med andre ”lysbehandlinger” er der begrænsninger for den totale mængde af stråler, der må gives, således er der en klatr sammenhæng mellem mængden af buckybehandling og senere udvikling af hudkræft. Der er ingen tvivl om, at brugen af Bucky-behandlinger for år tilbage blev brugt alt for meget, hvilket medførte skader på de hudområder, der var tale om.

Laserbehandling

Inden for de senere år er man begyndt at udnytte laserstråler til psoriasisbehandling. Generelt må man dog nok på nuværende tidspunkt anse behandlingen for knapt færdig udviklet, idet selve laserudstyret er under fortsat udvikling.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.