Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Psoriasis er mere end en hudsygdom

Hudsygdommen psoriasis har gennem tiden været omgærdet af myter. I dag ved de fleste, at psoriasis hverken smitter eller er selvforskyldt. Men mange er stadig ikke klar over, at psoriasis er meget mere end en hudsygdom

Opdateret: 8. Maj 2018

Gennem tiden har hudsygdommen psoriasis været omgærdet af myter. Heldigvis ved de fleste i dag, at psoriasis hverken smitter eller er selvforskyldt. Men mange mennesker er stadig ikke klar over, at psoriasis er meget mere end en hudsygdom, og at psoriasis øger risikoen for en række alvorlige sygdomme. Det viser en ny undersøgelse, som Netdoktor står bag.

I en ny undersøgelse har Netdoktor testet en række myter og fakta om psoriasis. Undersøgelsen viser, at op mod halvdelen af deltagerne ikke er klar over, at der er en sammenhæng mellem psoriasis og en række følgesygdomme som diabetes, depression og hjertekarsygdomme. Til gengæld ved deltagerne godt, at psoriasis kan give en særlig form for gigt.

Ifølge psoriasisforeningen rammes op mod hver anden, af de i alt 165.000 danskere, der lever med psoriasis af minimum én følgesygdom.

Fakta om psoriasis

Psoriasis er en kronisk betændelsestilstand, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler.

Omfanget af symptomer veksler fra person til person, ligesom et psoriasisudbruds varighed også kan være meget forskelligt.

 • Generelt kan man sige, at for folk med mild til moderat psoriasis er det ”bare” en hudsygdom. Men for personer med svær psoriasis, ser det ud til, at psoriasis i sig selv er en risikofaktor for blodpropper i hjerte og hjerne og pludselig død på grund af hjertekarsygdom. Faktisk en så ”tung” faktor, at psoriasis giver lige så meget risiko for ovenstående, som hvis man havde diabetes, siger Peter Jensen, afdelingslæge på hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital, og tilføjer

 • Derudover er psoriasis jo også associeret med overvægt, forhøjet blodtryk og kolesteroltal og psoriasisgigt.

Undersøgelsen viser, at deltagerne ellers har et godt kendskab til psoriasis og generelt godt kan kende forskel på myter og fakta. Herunder kan du læse, hvilke myter og fakta deltagerne blev spurgt om sammen med kommentarer fra Peter Jensen, afdelingslæge på hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital.

Myter og fakta om psoriasis

Psoriasis smitter ikke

Det er en myte, at psoriasis smitter. For tusinde år siden blev sygdommen forbundet med spedalskhed, og tidligere troede man, at psoriasis var en smitsom lidelse. I dag ved man dog med sikkerhed, at psoriasis er en immunologisk sygdom, der bestemt ikke smitter – uanset hvor hårdt ramt man er.

Ifølge Netdoktors undersøgelse er 97 procent af danskerne godt bekendte med, at psoriasis ikke er en smitsom sygdom. Alligevel oplever flere psoriasisramte at blive set skævt til:

Fakta om psoriasis

Personer med psoriasis danner udslæt i de ramte hudområder, ofte i hårbunden, på albuer og knæ samt på den nedre del af ryggen, og det kan give synlige skælflager.

 • Det er jo dejligt, at næsten alle ved, at psoriasis ikke smitter. Når man taler med patienter med psoriasis, får man nemlig det indtryk, at mange personer tror, at sygdommen smitter. En patient fortalte mig engang, at når han gik i svømmehallen og gik ned i vandet, så gik de andre badende op af vandet, siger afdelingslæge Peter Jensen.

Psoriasis er ikke en sjælden sygdom

Størstedelen, 87 procent, af deltagerne i Netdoktors undersøgelse ved godt, at psoriasis ikke er en sjælden sygdom. Sygdommen er faktisk en af de mest almindelige hudlidelser.

 • Psoriasis er en hyppig hudsygdom. Præcist hvor mange danskere, der har psoriasis, ved vi ikke, men formentlig er det omkring fire til fem procent af os. Tal fra USA viser, at forekomsten af psoriasis er stigende, siger Peter Jensen.

Psoriasisforeningen skønner, at 165.000 danskere lever med psoriasis, mens der på verdensplan er 125 millioner, der lider af sygdommen.

Psoriasis kan ikke kureres med sollys og saltvand

Psoriasis er en kronisk, uhelbredelig sygdom og kan derfor hverken kureres med saltvand eller sollys, hvilket over halvdelen af danskerne ifølge Netdoktors undersøgelse ellers fejlagtigt tror. Dog ved man, at især sollys har en forebyggende effekt og kan mildne symptomerne for nogle, ligesom der findes andre effektive behandlinger, som kan lindre og holde sygdommen i ave:

 • Første valg i behandling af psoriasis er ofte binyrebarkhormon-holdige cremer og salver. Dernæst lys. Herefter anvendes ofte tabletbehandlinger med fx methotrexat, som har en immundæmpende effekt. I sidste instans, anvendes andre immundæmpende behandlinger, også kaldet biologiske behandlinger, siger Peter Jensen og fortsætter:

 • Det er velundersøgt, at sollys har en gavnlig effekt på psoriasis, og man anvender derfor ofte smalspektret UVB-lys i behandlingen. Mange ønsker at blive behandlet med saltvand, og mange fortæller da også, at de oplever, at saltvandet har en gavnlig effekt mod lidelsen. Ofte tror jeg dog, at det i virkeligheden er sollyset, der hjælper, da sollys og saltvand tit hænger sammen. Der er nemlig ikke meget evidens for, at saltvand i sig selv hjælper mod psoriasis.

Læs også: Behandlingstyper mod psoriasis

Psoriasis er ikke selvforskyldt

97 procent af danskerne ved godt, at personer med psoriasis ikke selv er skyld i deres sygdom. Både sofakartofler og eliteatleter kan blive ramt af hudlidelsen. Man kender ikke den endelige årsag til psoriasis og ved derfor heller ikke, hvorfor nogle bliver ramt af sygdommen, mens andre ikke gør. Det er dog bevist, at såvel arvelige som miljømæssige faktorer spiller en rolle.

 • Man ved, at der ved psoriasis er en stærk genetisk faktor. Hvis den ene forælder har psoriasis, har barnet omkring 25 procent risiko for at få sygdommen. Har begge forældre psoriasis er risikoen hos barnet cirka 50 procent. Selvfølgelig kan man ikke selv gøre for, at man har psoriasis, men risikoen for at få psoriasis stiger ved overvægt, siger Peter Jensen.

Har man tidligere været ramt af psoriasisudbrud, kan man i nogen grad forebygge nye udbrud, ved at kende de forskellige faktorer, som kan fremprovokere eller forværre sygdommen. Det gælder blandt andet om at undgå stress, rygning, store mængder af alkohol og nogle former for medicin.

Psoriasis rammer ikke kun ældre

I Netdoktors undersøgelse fremgår det, at 98 procent af danskerne mener, at psoriasis ikke blot rammer ældre. Psoriasis er ikke aldersbetinget og kan således ramme unge som gamle, men der er alligevel to debut-toppe, hvor man er særligt udsat, fortæller Peter Jensen:

 • Specielt yngre mennesker i 20´erne og midaldrende mennesker i 50´erne er i større risiko for at udvikle sygdommen, mens psoriasis er relativt sjælden hos børn.

Det er desuden et faktum, at psoriasis heller ikke er kønsbestemt og dermed ses lige hyppigt hos mænd og kvinder.

Læs også: Unge med psoriasis

Psoriasis er ikke et spørgsmål om forfængelighed

Psoriasis kan være en stor mental byrde og have store konsekvenser for den enkeltes velbefindende og velvære. Sygdommen er dermed ikke kun et forfængelighedsspørgsmål, hvilket 94 procent af danskerne i Netdoktors undersøgelse heller ikke mener. Peter Jensen uddyber:

 • Psoriasis påvirker livskvaliteten meget negativt hos mange. Man ser anderledes ud end andre og mange har meget svært ved at vise sig for andre uden tøj på.

Psoriasis forsvinder ikke med tiden

92 procent mener ganske rigtigt, at psoriasis ikke forsvinder med tiden. Personer med psoriasis oplever ofte uforudsigelige forløb, hvor sygdommen skiftevis er i udbrud og i ro. Der findes flere forskellige former for psoriasis, og sværhedsgraden veksler fra person til person.

 • Sygdomsaktiviteten varierer hos mange, således at der er gode og dårlige perioder. Mange oplever typisk, at deres psoriasis forværres om vinteren, siger Peter Jensen.

Psoriasis kan give gigt

Flertallet, hele 80 procent, af deltagerne i Netdoktors spørgeundersøgelse er klar over, at personer med psoriasis er i risiko for at udvikle psoriasisgigt. Psoriasisgigt, der er en særlig form for gigtbetændelse, rammer cirka hver fjerde med psoriasis.

 • Psoriasisgigt viser sig typisk ved hævede, smertende led med morgenstivhed. Det kan være en særdeles ubehagelig sygdom, der for nogle kan føre til, at leddene ødelægges, hvis det ikke behandles. Heldigvis er det et fåtal, der oplever dette, siger Peter Jensen og afslutter:

 • Det er interessant, at der er en øget risiko for psoriasisgigt hos de patienter, der er angrebet af psoriasis i neglene.

Det første udbrud af psoriasisgigt viser sig typisk samtidig med eller senere end hududbruddet. Dog ser man i nogle tilfælde, at gigten bliver en forløber for hududslættet.

Læs også: Hvad er psoriasisgigt?

Fakta om undersøgelsen:

1.028 personer har svaret på Netdoktors undersøgelse om myter og fakta om psoriasis. Svargruppen består både af danskere, der selv har psoriasis, pårørende, fagpersonale og danskere uden særlig viden om sygdommen.


Vil du vide mere om, hvad der sker med huden, når man har psoriasis eller blive klogere på behandlingen? Læs mere om psoriasis på Netdoktors sektion om emnet.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons