Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Rejsesygdomme

Rejsende med kroniske sygdomme

Naturligvis kan mange mennesker med en række kroniske sygdomme rejse til udlandet, men visse forhold, forholdsregler og begrænsninger må dog tages.

Opdateret: 3. Oktober 2011

Naturligvis kan mange mennesker med en række kroniske sygdomme rejse til udlandet, men visse forhold, forholdsregler og begrænsninger må dog iagttages.

Forsikringsforhold

Rejseforsikringsbetingelserne bør nøje studeres i alle enkeltheder før en rejse. Det gælder for alle - også alvorligt syge/kronisk syge - at man via den offentlige rejsesygesikring eller via en privattegnet ferierejseforsikring ikke kan få dækket behandlingsudgifter, hvis man med rimelighed kan forvente, at sygdommen vil medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Hvis man er i tvivl om forsikringens dækning, kan man henvende sig til SOS International, der varetager interessen for den Offentlige Rejsesygesikring, herunder opgaven med forhåndsgodkendelser, eller til sit eget forsikringsselskab. Også Forsikringsoplysningen kan i et vist omfang besvare spørgsmål om dækningen. Enhver der lider af en eller anden form for kronisk sygdom, bør forud for afrejsen skriftligt sikre sig et såkaldt 'forhåndstilsagn' om dækning.

Medbring altid nødvendig og vanlig medicin

Al livsvigtig medicin bør medbringes i håndbagagen og i passende mængder til hele ferien, idet kufferten erfaringsmæssigt kan ende på nordpolen, når man selv begiver sig til Thailand. Måske kan medicinen købes i udlandet, men vil da ofte have et andet navn. Eksempler på livsvigtig medicin er: Hjerte-, blodtryks-, astma-, epilepsi-, og sukkersygemedicin.

I mange lande er man meget restriktive med indførsel af medicin, hvorfor en attest udfærdiget på engelsk fra ens egen læge om, at den aktuelle medicin er livsvigtig og alene beregnet for personligt brug, kan være en lettelse ved indrejsen.

En sådan attest kan, når der er tale om narkotika/morfika ( for eksempel morfin, opium, derivater heraf, samt andre stærke smertestillende præparater), centralstimulerende stoffer, beroligende præparater og sovemedicin, samt anden medicin, som kan sidestilles hermed, ikke påregnes at blive godkendt i visse særligt restriktive lande (for eksempel Thailand), hvor sådanne præparater uanset årsagen ikke må indføres. Risikoen vil være fængselsstraf og i det mindste en masse 'bøvl'.

Forskellige risici for rejsende med kroniske lidelser

  • Alle rejsende, men især mennesker med hjerte-, kredsløbs- og lungesygdomme vil ved længere flyrejser over tre-fire timer løbe en øget risiko for udvikling af blodpropper i ben og lunger. Dette skyldes blandt andet den tiltagende ringe plads på flysæderne, som vanskeliggør bevægelse og dermed blodcirkulationen. Det er vigtigt at foretage pumpeøvelser med benene med korte mellemrum, samt en spadseretur i flyets gange mindst én gang i timen.

  • Kørestolsbrugere, gangbesværede, samt mennesker med hjerte-kredsløbslidelser og lungesygdomme bør forhåndsorientere sig om mulige besværligheder under transport, transfers og på destinationen (for eksempel større niveauforskelle, trapper, handikapvenlighed og mulighederne for kørestolsbrugere).

  • Temperaturen og luftfugtigheden på destinationen bør tages i betragtning før afrejsen. Tåler man ikke varme og fugtig luft, er for eksempel Østen et dårligt rejsemål.

  • Mennesker med diabetes kan hos mange flyselskaber bestille diabeteskost under transporten, men også på destinationen, må man have styr på kosten. Ændring i kosten og den fysiske aktivitet vil ændre insulinbehovet, ligesom turistdiaré og febersygdomme kan bringe uorden i reguleringen. Det må derfor anbefales at medbringe blodsukkermåleren.

  • Endelig kan det anbefales at søge oplysninger om læge- / hospitalsforholdene på destinationen forud for afrejsen.

Mennesker med meget alvorlige sygdomme (for eksempel cancer og hiv-smittede) eller mennesker, som kan forventes at kræve akut behandling under rejsen, vil næppe kunne opnå en 'forhåndsgodkendelse' i forbindelse med en almindelig forsikring. Mange kan dog få hjælp via patientforeninger eller andre interesseorganisationer.

Regler og rettigheder


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons