Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lungekræft

Forløb: Efterbehandling af lungekræft


Opdateret: 9. December 2008

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Patienter med lungekræft henvises til efterbehandling på onkologisk afdeling 1: Patienter, der er opereret for lungekræft og skal have kemoterapi/ strålebehandling, for at forhindre tilbagefald. 2: Patienter, hvor kræften er for fremskreden til operation, med henblik på kemoterapi eller strålebehandling, for at forsinke sygdomsudbredelse.Ventetid:Alle patienter skal ses i onkologisk ambulatorium inden 2 uger fra modtaget henvisning. Thoraxkirurgisk afdeling eller lokal lungemedicinsk afdeling
Indkaldelse Skriftlig indkaldelse med diverse skriftlige oplysninger og et spørgeskema (om sygdomme, medicin osv.), som skal udfyldes.Ventetid:Dage Onkologisk afdeling
Modtagelse Patienten modtages i skranken og afleverer spørgeskema. Sekretær
Forundersøgelse Lægen (kontaktlægen) tager imod, undersøger patienten, spørger igen til sygehistorien og forklarer om behandlingen og bivirkninger samt udleverer skriftlig information. Skal der gives kemoterapi, er der også samtale med kontakt- sygeplejerske. Der henvises eventuelt til strålebehandling.Ventetid:1. Hvis patienten ikke er blevet opereret, og der derfor er tale om første behandling, må der ifølge reglerne om ventetid maksimalt gå 2 uger fra den dag, patienten har sagt ja til medicinsk behandling efter at være informeret om sygdommen og behandlingsmuligheder.2. Hvis der er tale om kemoterapi eller stråler som efterbehandling skal ifølge reglerne om ventetid startes inden for fire uger fra den dag, hvor afdelingen, som skal forestå behandlingen, har modtaget henvisningen.Se de aktuelle ventetider her. Kontaktlæge, kontakt- sygeplejerske
Første behandling (kemoterapi) Patienten møder ved skranken. Får taget blodprøver samme dag på laboratoriet eller eventuelt 1-2 dage inden via hjemsygehus. Får eventuelt udleveret kvalmestillende medicin af sygeplejerske. Mulige bivirkninger gennemgås igen. Lægesamtale i forbindelse med første behandling. Kemoterapi gives ambulant eller eventuelt under indlæggelse – typisk med 2-3 ugers mellemrum. Sekretær, kontakt- sygeplejerske, kontaktlæge.
Opfølgning 1.Hvis behandlingen gives for at forhindre tilbagefald, følges der først op med kontrolscanning 4 uger efter, at alle behandlingsserier er afsluttet. Undervejs vil patienten blive set af læge i forbindelse med behandlingerne. 2. Hvis behandlingen gives for at standse udbredelsen af sygdommen, følges op med kontrolscanninger undervejs i behandlingsforløbet, eksempelvis efter tre eller fire behandlinger, for at se om behandlingen virker efter hensigten.Ventetid:Uger til måneder Kontaktlæge
Afslutning af behandlingsforløb Tre måneder efter sidste behandling, afsluttes patienten fra onkologisk afdeling til fortsat kontrol hos egen læge eller på hjemsygehus. Onkologisk afdeling tilbagehenviser.

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons