Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lungekræft

Forløb: Udredning ved mistanke om lungekræft


Opdateret: 12. September 2008

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Symptomer fører patienten til læge Langvarig hoste, blodigt opspyt, nyopstået åndenød, smerter i bryst, gentagne lungebetændelser, uforklarlig hæshed, vægttab, træthed. Egen læge undersøger patienten (lytter på lungerne, mærker efter lymfeknuder, mærker på maven, brysterne). Henviser til røntgen af lungerne.Ventetid:Ved stærk mistanke om kræft, kan egen læge henvise akut inden for 48 timer. Hvis mistanken er meget lille, henvises almindeligt. Det vil sige, at patienten er omfattet af reglerne om behandlingsgaranti for kræft, og skal modtages til forundersøgelse senest 2 uger efter modtaget henvisning. Se de aktuelle ventetider her . Egen læge
På røntgenafdelingen Hvis røntgenbilledet giver mistanke om kræft, bookes patienten til en CT-scanning af lunger og øvre del af maven.Ventetid:Indenfor 5 hverdage. Røntgenafdelingen
CT-scanning. Først tages blodprøver og hjertediagram. Der lægges et drop i armen, så der kan gives kontrastvæske. Patienten bliver ligeledes bedt om at drikke noget kontrastvæske. CT-scanningen tager under ½ time. Den foregår ved, at man ligger på et leje, mens et slags stort røntgenapparat kører rundt om en.Ventetid:Hvis der er mistanke om kræft ved scanning, booker røntgen selv en akut tid indenfor 2-3 hverdage til den lokale lungemedicinske afdeling eller eventuelt kræftafdeling. Røntgenafdeling
Lungefunktions- undersøgelse Før første møde i lungemedicinsk afdeling, laves lungefunktions- undersøgelse for at man kan tage stilling til, hvor stor en operation lungerne vil kunne tåle. Den foregår ved at man puster i et apparat (instrueret af sygeplejerske). Lokal lungemedicinsk afdeling indkalder selv.
Forundersøgelse i lungemedicinsk ambulatorium Patienten informeres om CT-scanningssvar og resultat af lungefunktions- undersøgelsen. Lægen undersøger patienten og optager en sygehistorie. Man aftaler det videre forløb. Afhængigt af hvor knuden sidder i lungerne, kan man planlægge at lave vævsprøve, enten gennem huden eller ved bronkoskopi (en kikkert- undersøgelse af luftvejene gennem munden). Der kan også blive tale om at udtømme væske fra lungehinderne, som så undersøges for eventuelle kræftceller, eller om at tage vævsprøve fra en forstørret lymfeknude.Ventetid:Samme dag henvises til videre undersøgelse på thoraxkirurgisk afdeling eller eventuelt på den lokale lungemedicinske afdeling, afhængig af indgrebets art og den lokale struktur. Ventetid på dette 0-2 uger. Lokal lungemedicinsk afdeling
Svar på undersøgelser, enten på lokal, lungemedicinsk afdeling eller på thoraxkirurgisk afdeling. Endeligt svar på undersøgelser/ vævsprøver: Er det kræft, hvilken slags kræft, og hvor meget har den bredt sig? Planlægning af videre behandlingsforløb: Eventuel operation, strålebehandling, kemoterapi. Viderehenvisning til behandling.Ventetid:Ventetid på opration: Ifølge reglerne om maksimal ventetid for behandling af kræft, skal operation finde sted inden for to uger efter, at patienten har sagt ja til operationen.Ventetid på strålebehandling 1-5 uger.Ventetid på kemoterapi 1-4 uger. Se de aktuelle ventetider her .  

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: Mistanke om lungekræft .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.