Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Nyrekræft

Medicinsk behandling af nyrekræft

Medicinsk behandling af nyrekræft består af kemoterapi, målrettet (targeteret) medicinsk behandling og immunterapi. Behandlingen er relevant, når sygdommen ikke kan fjernes med kirurgi alene.


Opdateret: 9. Januar 2020

Medicinsk behandling af nyrekræft kan komme på tale, når sygdommen ikke kan fjernes med kirurgi alene. Der vil hos alle patienter med udbredt nyrekræft (dvs. stadium 4) være mulighed for medicinsk behandling. Kravet er blot, at man skal være selvhjulpen.

Hvilke patientgrupper tilbydes både kirurgisk og medicinsk behandling?

I flere tilfælde vil behandlingsplanen indeholde både operation og medicinsk behandling. Dette kan være, hvis du har sygdom i både nyren og spredning til andre organer, for eksempel lungerne.

Hvilke patientgrupper tilbydes medicinsk behandling?

En del patienter vil modtage medicinsk behandling alene.Eksempler på dette kan være at:

  • Sygdommen ikke kan fjernes kirurgisk af tekniske grunde (for eksempel sygdommen omkranser store blodkar, eller lignende).
  • Du har mange andre sygdomme, som gør at du ikke tåler et kirurgisk indgreb (co-morbiditet i form af for eksempel svær KOL, dårlig nyrefunktion, eller lignende)
  • Din sygdom er meget fremskreden, for eksempel spredning af sygdommen til hjernen, knoglerne og leveren, og et kirurgisk indgreb derved vil være for belastende.
  • Din almentilstand er dårlig, således at du ikke er stærk nok til at kunne gennemføre en operation.

Hvilke patientgrupper tilbydes ikke medicinsk behandling?

  • Hvis hele sygdommen kan fjernes med kirurgi alene, skal du ikke efterfølgende have medicinsk behandling.
  • Adjuverende behandling (=forebyggende behandling efter kirurgi for at undgå tilbagefald) er kun godkendt i USA og gives derfor ikke i Danmark og EU.
  • Hvis din almentilstand er så påvirket, at du ikke kan klare dig selv, men skal have hjælp af andre, for eksempel til at gå i bad eller tilsvarende.

Hvilke medicinske behandlingsformer finder der?

Medicinsk behandling ved nyrekræft består af biologisk kræftmedicin. Dette er en samlet betegnelse for målrettet medicinsk behandling og immunterapi. Kemoterapi har ingen virkning ved nyrekræft og anvendes derfor ikke.

Målrettet medicinsk behandling: Denne behandlingsform virker ved at hæmme dannelse af nye blodkar i kræftvævet. På den måde forhindres tilførsel af ilt og næringsstoffer, og derved standses kræftsygdommen. Behandlingen gives som tabletter.

Læs mere om målrettet behandling af nyrekræft.

Immunterapi: Denne behandlingsform virker ved at aktivere dit eget immunsystem til at angribe kræftsygdommen. Derved dræbes kræftcellerne. Behandlingen gives i en blodåre.

Læs mere: Immunterapi til behandling af nyrekræft.

Forsøgsbehandling

Gennem kliniske forsøg er de seneste år sket meget store fremskridt med hensyn til at udvikle og godkende ny kræftmedicin. Det betyder, at flere og bedre behandlinger hele kommer til.

De sidste år er der i Danmark blevet gennemført adskillige kliniske forsøg med flere nye lovende lægemidler, og flere af disse forsøg har ført til, at flere nye lægemidler er blevet godkendt. Dette betyder, at medicinen så bliver standardmedicin og kan tilbydes danske nyrekræftpatienter.

I forsøgene afprøves nye former for målrettet medicinsk behandling eller nye former for immunterapi, eller kombination af disse lægemidler.

De medicinske forsøg foregår på onkologisk afdeling i Herlev, Odense og Aarhus. Du vil blive informeret om din mulighed for at deltage i et klinisk forsøg enten på urologisk eller onkologisk afdeling.

Kravet til at være med i kliniske forsøg kan være forskelligt fra forsøg til forsøg. Spørg den behandlende læge, om du vil have mulighed for at være med i et forsøg med et af de nye lægemidler eller kirurgiske teknikker.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons