Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kvinder

Forløb: Urininkontinens kvinder – medicinsk behandling


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Symptomer, der får patienten til at søge læge Problemer med at styre sin vandladning.Ventetid:Til patienten bestiller en konsultation hos sin læge.  
Klinisk diagnose Lægen spørger ind til symptomerne og undersøger patienten. Inden der henvises til udredning på sygehuset, bør der laves et væske- vandladningsskema, en gynækologisk undersøgelse, en urinundersøgelse og en samtale om drikke- og toiletvaner. Nogle gange vil man forsøge med behandling hos egen læge, inden der henvises til sygehuset.Ventetid:Hvis problemet ikke kan klares i almen praksis, henvises patienten med det samme. Praktiserende læge
Henvisning Lægen skriver og sender en henvisning til gynækologisk- eller urologisk afdeling med ønsket undersøgelse og behandling.Ventetid:Max 8 dage efter modtagelse af henvisningen: brev med dato for forundersøgelse sendes til patienten fra sygehuset. Praktiserende læge/ sygehuslæge
Visitation Henvisninger læses igennem af overlæge.Ventetid:Fra visitation til behandling må der max. gå 1 måned - ellers har man ret til at benytte ventetidsgaranti. Dog må der, for hver undersøgelse inden egentlig behandling kan finde sted, lægges to uger til - for eksempel i forbindekse med et røntgenbillede.Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Sekretær/ visiterende overlæge
  Sekretæren booker tid til urodynamisk undersøgelse (undersøgelse af patientens vandladning) samt en tid samme dag hos en speciallæge. Sekretær
Brev til patienten Patienten får et brev med mødetid for undersøgelse. Sekretær
Patientinformation Med brevet er der information om undersøgelserne og de vedlagte bilag. Pjecer om sygehuset, ventetider og frit sygehusvalg. Bilag: Væske- vandladnings- skemaer og et oplysningsskema, der udfyldes og medbringes ved undersøgelsen. Sekretær
Undersøgelsen Patienten modtages i skranken. Skemaer, udfyldt på forhånd, afleveres. Følges til undersøgelse.Ventetid:Cirka 5 minutter til samtale med sygeplejerske. Sekretær/ sygeplejerske
  Samtale omkring patientens inkontinens- problematik. Sygehistorien og væske- vandladningsskemaer, som patienten har medbragt i udfyldt stand, gennemgås. Vejledning inden vandladnings- undersøgelsen. Patienten vejledes i forebyggelses- tiltag og adfærd omkring drikke- og toiletvaner. Sygeplejerske
Diagnostisk undersøgelse Vandladningen undersøges. Blærens fyldningskapacitet og tømning undersøges.Ventetid:5-15 minutters ventetid til lægeundersøgelse. Sygeplejerske
  Sygeplejersken skriver en konklusion på undersøgelsen til lægen.  
  Lægen vurderer inkontinensskemaet og resultatet af vandladnings- undersøgelsen. Sygehistorien gennemgås. Speciallæge
Diagnostisk undersøgelse Lægen foretager gynækologisk undersøgelse.  
  På baggrund af undersøgelser og sygehistorien, aftales behandling. Det kan være: bækkenbunds- træning, ændring af adfærd omkring væskeindtag og toiletvaner, blæretræning, regelmæssig blæretømning med kateter, medicinsk behandling eller hjælpemidler - for eksempel bleer.  
Information om behandlingen Patienten får information både mundtlig og skriftlig i form af pjecer.Ventetid:Kontrol aftales, hvis der er behov for det, ellers afsluttes forløbet. Læge/ sygeplejerske
Kontrol Efter cirka 3 måneder, hvor effekten af behandlingen vurderes. Eventuelt ny kontroltid.Ventetid:Cirka 3 måneder til næste kontrol. Læge/ sygeplejerske
Afslutning Afslutningsbrev, der beskriver forløbet, sendes til patientens egen lægeVentetid:Egen læge modtager brevet inden for få hverdage. Læge/ sekretær

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved urininkontinens hos kvinder](https://www.rssundhed.dk/ptf/Udvidet.aspx?ID=80 nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons