Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Forebyggende behandling af astma

Næsten alle astmatikere har altid eller i perioder brug for forebyggende behandling. Det gives i de fleste tilfælde som inhalationsbehandling, men det kan også gives som indsprøjtning eller mikstur. 


Opdateret den: 11. Juni 2024

Fakta om forebyggende behandling af astma

  • Astma kan både behandles forebyggende og akut ved astmaanfald.
  • Forebyggende inhalationsbehandling er effektiv, og ofte uden betydende bivirkninger.
  • Der er forskellige typer af forebyggende behandling; blandt andet kan man behandle med binyrebarkhormon, beta-2 stimulerende middel, antikolinergisk middel og leukotrienhæmmere.
  • Den forebyggende astmabehandling tages ofte som inhalationsbehandling.

Hvad er forebyggende behandling af astma?

Forebyggende inhalationsbehandling af astma er kendetegnet ved en høj grad af effektivitet kombineret med få og milde bivirkninger. Midlerne virker næsten udelukkende lokalt i luftvejene.

Virker inhalationsbehandlingen ikke kan det være tegn på at diagnosen ikke er rigtig, sygdommen er svære end først antaget, eller at der er tilstødt en alvorlig forværring af sygdommen. I disse tilfælde kan tabletter eller indsprøjtninger blive nødvendigt.

Herunder er en række forskellige forebyggende præparater.

Binyrebarkhormon (hævelsesdæmpende hormon) til inhalation

Binyrebarkhormon som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma. Medicinen begynder at virke efter cirka en uge, dog kan ske en forbedring allerede efter 24 timer, hvis man ikke tidligere har anvendt binyrebarkhormoner til inhalation.

Der er først maksimal effekt efter 6-8 uger, hvorefter behandlingen skal opretholdes, oftest livslangt, sammen med et hurtigvirkende luftvejsudvidende middel ved behov.

Ved inhalationsbehandling med binyrebarkhormon afleveres medicinen, der hvor den skal virke og i så små mængder, at der så godt som ingen bivirkninger er. Noget af medicinen vil dog falde i munden og for at forebygge mundsvamp (trøske) er det en god idé at skylle mund, drikke et glas vand eller børste tænder efter behandlingen.

Binyrebarkhormon (hævelsesdæmpende hormon) i kombination med langtidsvirkende beta-2-stimulerende (luftvejsmuskelafslappende) inhalationsmiddel med langtidsvirkning

Binyrebarkhormonet hæmmer som nævnt slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma. Binyrebarkhormonet virker stadig som beskrevet ovenfor.

Det luftvejsafslappende middel afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Yderligere hjælper medicinen med at få eventuelt sekret transporteret væk fra luftvejene.

Medicinen virker sædvanligvis i løbet af 10-15 minutter, og indtil der er gået cirka 12 til 24 timer.
Der er to principper indenfor anvendelsen af disse kombinationsbehandlinger:

  • Fast behandling: Daglig behandling med dosering en eller to gange per døgn med mulighed for at øge doseringen i perioder med forværring.
  • Efter behov: Ved mild astma kan kombinationsbehandlingen omlægges til kun at tages efter behov når du føler gener. Det er kun kombinationspræparater indeholdende det langtidsvirkende beta-2 stimulerende middel ”Formoterol” der må bruges til denne strategi.

Antikolinergisk inhalationsmiddel med luftvejsmuskelafslappende langtidsvirkning

Giver afslapning af luftvejsmuskulaturen og nedsætter sekretdannelsen i luftvejene. Virkningsmekanismen er anderledes end for langtidsvirkende beta-2-stimulerende midler. Medicinen kan bruges som tillægsbehandling til allerede initieret astmabehandling eller som selvstændig behandling til visse undertyper af astma.

Leukotrien-hæmmende (allergireaktionshæmmende) tabletter.

Hæmmer virkningen af leukotriener, som øger slimdannelse og sammentrækningen af luftvejsmuskulaturen i lungerne. Virker oftest kun på visse undertyper af astma.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.