Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Turbuhalere

Turbuhalere anvendes til behandling af astma. Medicinen findes inden i Turbuhaleren som meget fint pulver i afmålte doser. Apparatet kan bruges af de fleste børn fra seks år og opefter.

Opdateret: 31. August 2009

Medicinen findes inden i turbuhaleren som et meget fint pulver i afmålte doser. Apparatet kan bruges af de fleste børn fra seks år og opefter. Der findes flere forskellige slags medicin til Turbuhalere. Farven på foden fortæller, hvilken slags medicin det er. Nederst på siden finder du en oversigt over de forskellige Turbuhalere.

Hvordan bruger jeg min Turbuhaler?

 • Skru låget af.

 • Hold Turbuhaleren lodret og drej foden til højre, så langt du kan, og så til venstre, indtil du hører et klik. Klikket betyder, at der er frigjort en dosis medicin.

 • Ånd ud, så lungerne er tømte.

 • Luk munden tæt omkring mundstykket, og tag en så dyb og så kraftig indånding som muligt.

 • Tag mundstykket ud af munden, og hold vejret i 10 sekunder. Du må ikke ånde ud igennem Turbuhaleren.

 • Skal du have flere doser så vent 30 sekunder og gentag så trin to til fem.

 • Sæt låget på igen, og skru det fast så medicinen ikke bliver fugtig og klumper.

Hvordan lærer jeg mit barn at bruge sin Turbuhaler?

 • Skru låget af.

 • Hold Turbuhaleren lodret og drej foden til højre, så langt du kan, og så til venstre, indtil du hører et klik. Klikket betyder, at der er frigjort en dosis medicin.

 • Bed dit barn om at ånde ud, så lungerne er tømte.

 • Få dit barn til at lukke munden tæt omkring mundstykket, og bed så ham/hende om at trække vejret dybt og hurtigt ind gennem munden. Små børn skal trække luften 'helt ned i tæerne'. Større børn kan nøjes med en almindelig dyb indånding.

 • Fjern mundstykket fra dit barns mund, når hun/han har trukket vejret dybt, og bed ham/hende holde vejret i 10 sekunder. Barnet må ikke ånde ud gennem Turbuhaleren.

 • Hvis dit barn skal have flere doser så vent 30 sekunder og gentag så trin to-fem.

 • Sæt låget på igen, og skru det fast så medicinen ikke bliver fugtig og klumper.

Træn først teknikken nogle gange uden at gøre det rigtigt. Når I begge er med på teknikken, så prøv at gøre det rigtigt. Dit barn vil snart lære at gøre det hele selv - men naturligvis under opsyn de første gange.

Gode råd

 • Når du eller dit barn bruger Turbuhaler med brun fod, er det vigtigt at skylle munden bagefter. Bbørst eventuelt tænder. Ved at gøre dette modvirker du dannelse af mundsvamp (trøske).

 • Du må ikke vaske mundstykket på Turbuhaleren. Tør den blot med en tør klud.

 • Skal du eller dit barn både have luftvejsudvidende medicin og hævelsesdæmpende hormon, er det en god idé først at tage den luftvejsudvidende medicin. Vente fem minutter, så medicinen har virket og tag så det hævelsesdæmpende hormon.

 • Når der er cirka. 20 doser tilbage (på Oxis, Spirocort og Bruicanyl Turbuhaler) viser der sig et rødt mærke øverst i vinduet under mundstykket. Når det røde mærke når bunden af vinduet, er Turbuhaleren tom.

 • På Symbicort Turbohaler er der en dosistæller, der tæller ned fra 120 doser. Nar vinduet viser nul er Turbuhaleren tom.

 • I pakken til Turbuhaleren findes en indlægsseddel, der viser hvordan den skal bruges.

 • Bliver din eller dit barns astma værre, selv om behandlingen følges, skal du/I omgående søge læge.

Hvad er godt ved Turbuhaleren?

 • Turbuhaleren fylder ikke ret meget og kræver ikke specielle hjælpemidler.

 • Man skal ikke koordinere indånding med dosering.

 • Ved korrekt brug er Turbuhaleren en meget effektiv astmabehandling.

Hvad er mindre godt ved Turbuhaleren?

 • Det kan være lidt svært at lære at bruge Turbuhaleren korrekt. Er der den mindste tvivl skal i spørge læge/sygeplejerske om korrekt brug.

 • Turbuhaleren kan som regel ikke anvendes af ældre med meget svag lungefunktion og af børn under fem-seks år.

 • Fugtighed kan få medicinen til at klumpe.

Inhalationsmidler mod astma til Turbohalere

Hævelsesdæmpende hormon [kortison], forebyggende mod astma

Binyrebarkhormon hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma. Virkningen indtræder som regel først efter fire-syv dage. Der kan ske en forbedring allerede efter 24 timer hvis man ikke tidligere har anvendt binyrebarkhormoner til inhalation.

 • Budesonid 'Cross pharma'

 • Pulmicort Turbuhaler

 • Spirocort Turbuhaler

Luftvejsmuskelafslappende [Beta2agonister] med korttidsvirkning

Afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Virker sædvanligvis i løbet af 5-10 minuter. Ved truende for tidlig fødsel hæmmes sammentrækningen af livmoderen.

 • Bricanyl

 • Salbutamol

 • Terbasmin

 • Terbutalin

Luftvejsmuskelafslappende [Beta2agonister] med langtidsvirkning

Afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Virker sædvanligvis i løbet af 5-10 minutter, og indtil der er gået cirka 12 timer.

Hævelsesdæmpende hormon [kortison] i kombination med luftvejsmuskelafslappende [Beta2agonister] med langtidsvirkning

Binyrebarkhormon, som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma.

Virkningen indtræder som regel først efter fire-syv dage. Der kan ske en forbedring allerede efter 24 timer, hvis man ikke tidligere har anvendt binyrebarkhormoner til inhalation.

Luftvejsafslappende middel, som afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere.

Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden.

Virker sædvanligvis i løbet af 5-10 minutter og indtil der er gået cirka 12 timer.

NetDoktor gør opmærksom på, at rubrikken "Hvordan bruger jeg min standardinhalationsaerosol" ikke er en direkte gengivelse af den pågældende producents egne beskrivelser. Rubrikken må alene bruges som led i en orientering af hvilke produkter, der findes på markedet, sådan som beskrevet. Indholdet erstatter derfor ikke information fra såkaldte indlægssedler vedlagt det pågældende produkt eller information fra egen læge eller apotek.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.