Annonce

Antibiotika: Ny plan til at bekæmpe resistens

En ny national handlingsplan skal nedsætte det danske antibiotikaforbrug og mindske resistensudviklingen.

Antibiotika har reddet millioner af mennesker og spiller en hovedrolle, når det kommer til at bekæmpe infektioner, som lunge- og halsbetændelse. Men antibiotika bliver ikke ved med at virke, hvis vi bruger for meget af det. I så fald kan bakterierne blive resistente over for midlet, og det kan resultere i, at vi får svære ved at bekæmpe nogle former for infektioner.

I den forbindelse har Sundheds- og Ældreminsiteriet udarbejdet en handlingsplan, blandt andet i samarbejde med Det Nationale Antibiotikaråd. Det er første gang, at vi i Danmark formulerer målbare mål, og det skal bruges til, at reducere forbruget af antibiotika frem mod år 2020.

Antibiotikaresistens kan føre til et længere behandlingsforløb og dødsfald og kan desuden medføre store udgifter fore sygehusene.

Læs også: Antibiotika

Tre mål

Handlingsplanen indeholder tre mål, som skal bruges til at forebygge antibiotikaresistens.

Det første mål går på, at man skal reducere unødvendigt forbrug af antibiotika ved, at lægerne skal udskrive færre recepter. Unødvendigt brug af antibiotika skal forebygges ved grundige diagnosticeringer, så det er sikkert, at der er behov for midlet, når det gives. Blandt andet virker antibiotika ikke på virusinfektioner, og langt størstedelen af alle luftvejsinfektioner skyldes virus. Det skal derfor undersøges grundigt, om halsbetændelsen skyldes en virus eller bakterier før anitbiotika udskrives.

Det andet mål bygger på, at lægerne så vidt muligt skal ordinere smalspektret antibiotika, der er rettet til specifikke bakterier, frem for den bredspektrede, som dræber mange forskellige bakterier.

Det tredje mål skal sikre, at de typer antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af alvorlige infektioner hos patienter, beskyttes, ved kun at bruge dem i særlige tilfælde.

Læs også: Resistens

Antibiotikaresistens i Danmark

Mange lande kæmper med større resistensproblemer end dem, vi ser i Danmark. Flere af de resistente bakterier i Danmark, er blevet indført med fødevarer, mennesker eller dyr, der krydser landegrænser.

I 2015 havde Danmark det 8. laveste antibiotikaforbrug ud af 25 europæiske lande. Vi har i mange år haft et restriktivt forbrug af antibiotika til mennesker. Grunden til, at Danmark fortsat har et lavt resistensniveau er den vedvarende danske indsats på området, som nu udbygges med den nye handlingsplan.

Få flere nyheder om sundhed her


Kilder: Sundhedsstyrelsen, National Handlingsplan for Antibiotika til Mennesker og Netdoktors egen side: Antibiotika.

Sidst opdateret: 21.08.2017

Annonce