Annonce

Luftforurening er mulig årsag til lungekræft hos aldrig-rygere

Forskere har længe ledt efter den direkte forbindelse mellem luftforurening og lungekræft. Nu er det lykkedes at påvise luftforurening som en mulig årsag til lungekræft hos folk, der aldrig har røget.

Det har i mange år været almindeligt kendt, at rygning øger risikoen for at få lungekræft markant. Faktisk vurderes mellem 90 og 95 procent af alle lungekræfttilfælde at være rygerelaterede.

Men hvad så med de få, der får lungekræft, på trods af at de aldrig har rørt en cigaret?

Et nyt, engelsk studie viser nu, at de få tilfælde med en vis sandsynlighed kan skyldes luftforurening, hvis der er tale om lungekræft af typen ikke-småcellet lungekræft. Ikke-småcellet lungekræft er den hyppigste form for lungekræft.

Resultaterne af studiet blev præsenteret på konferencen Kræftdag 2022 af Mette Pøhl, som er overlæge på onkologisk afdeling på Rigshospitalet.

Læs også: Lungekræft rammer hårdt og skævt

Mutation hos aldrig-rygere med lungekræft

Forskerne bag studiet har i et laboratorie undersøgt mutationer i det såkaldte EGFR-gen, som har indflydelse på både raske- og kræftcellers evne til at dele sig og overleve. Mutationer i netop dette gen ses hos omkring halvdelen af alle de lungekræftpatienter, der aldrig har røget.

Ifølge studiet vil personer med denne genmutation, som har været udsat for en vis grad af luftforurening, have en højere risiko for at udvikle ikke-småcellet lungekræft, og kræften vil sandsynligvis udvikle sig hurtigere, end hvis de ikke havde været udsat for luftforurening.

Læs også: Lungekræft: Hvad er symptomerne?

Den nye forskning peger på, at det ikke er mutationen i EGFR-genet i sig selv, der er farlig. Den fandtes nemlig også i raskt lungevæv, og havde kun en svag sammenhæng med udviklingen af lungekræft.

Det var derimod i langt de fleste tilfælde først, når det muterede gen blev udsat for forurenede luftpartikler, at kræftcellerne begyndte at udvikle sig. I de muterede gener, der havde været udsat for luftforurening udviklede kræften sig desuden hurtigere, end i de muterede gener, der ikke havde været udsat for luftforurening.

Forskerne så det samme mønster i et andet gen, KRAS-genet, som også er forbundet med lungekræft.

Luftforurening nedbragt i Danmark

Luftforurening er et stort problem både i Danmark og i resten af verden. Man anslår, at luftforurening hvert år er årsag til 7-8 millioner dødsfald på verdensplan. Det skyldes dels sammenhængen med lungekræft, men luftforurening er også koblet til blandt andet halskræft, analkræft, hjerte-kar-sygdom og demens.

Selvom luftforurening er et alvorligt problem, så går det ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi fremad i Danmark. Her har forureningsniveauet takket være både teknologisk udvikling og både nationale og internationale politiske beslutninger nemlig været faldende de sidste mange år.

Du kan se, hvor meget luftforurening der i det område, du bor i, her.


Kilder: Mette Pøhl, overlæge på Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet, ESMO, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og Netdoktors egen artikel om Typer af lungekræft

Sidst opdateret: 11.04.2022

Annonce