Annonce

Operation for grå stær

Operation for grå stær

Den eneste anerkendte behandling af grå stær, er operation. Ved operationen fjernes den naturlige linse og erstattes af en plastiklinse. Operationen foregår i lokalbedøvelse og er smertefri. Den tager 15-20 minutter. Ved operationen laves et lille hul i øjet. Den naturlige linse knuses med ultralyd og suges ud i småstykker. Den naturlige linse ligger i en kapsel. Kapslen efterlades i øjet og udnyttes til at holde plastiklinsen på plads. Såret i øjet er så lille, at øjenlægen sjældent behøver at sy. Man kan tage hjem umiddelbart efter operationen.

Da plastiklinsen er et fremmedlegeme, vil den menneskelige krop starte mekanismer, der angriber og forsøger at afstøde fremmedlegemet. For at undgå dette får man efter operationen øjendråber med binyrebarkhormon, der hæmmer afstødningen. I nogle situationer vil øjenlægen også give øjendråber med antibiotika for at forebygge betændelse. De to stoffer kan eventuelt være i samme øjendråbe. Øjendråberne skal bruges i to til tre uger.

Et par uger efter operationen kan man få målt ud til nye briller. Nogle kan nøjes med læsebriller. Ved behandling opnås ofte fuldstændigt normalt syn. Det er dog ikke altid tilfældet, hvis man samtidigt har andre øjensygdomme som for eksempel aldersbetingede nethindeforandringer (”forkalkningspletter”).

Annonce (læs videre nedenfor)

Skal man bruge briller efter en operation?

Ved operationen lægges en lille plastiklinse ind i øjet. Linserne fås i mange styrker. Kirurgen vil sædvanligvis vælge en styrke således, at der kun skal bruges læsebrille efter en operation. Kirurgen kan dog aldrig garantere brillefrihed, da der er en vis usikkerhed på målinger, der bruges til til styrkeberegningerne.

Har man bygningsfejl, korrigeres den sædvanligvis ikke ved en grå stær operation. Ved bygningsfejl skal man derfor regne med at skulle bruge brille både til afstand og til læsning. Nogle gange kan store bygningsfejl dog korrigeres med speciallinser.

For at undgå briller vælger nogen, at få lavet det ene øje til at se på afstand med og det andet til at læse med. Det kaldes monovision.

Der findes linser, der har flere styrker – således at man kan se både på afstand og læse uden brille. Sådanne linser egner sig dog ikke til alle øjne, ligesom de heller ikke er egnede til alle typer erhverv og fritidsinteresser. Disse linser betales ikke af det offentlige. Hvis man er interesseret i sådan en løsning, skal man derfor kontakte en privat øjenklinik.

Annonce (læs videre nedenfor)

Komplikationer ved operationen

Komplikationer til grå stær operation er heldigvis sjældne og ofte forbigående. I meget sjældne tilfælde kan komplikationer give blivende forværring af synet eller helt tab af synet på øjet. Efter en operation for grå stær, kan der hos nogle komme uklarheder i den bagerste del af linsekapslen. Dette kaldes efterstær og behandles med laser.

Annonce (læs videre nedenfor)

Efter operationen - hvad må man?

Efter en ukompliceret operation for grå stær, må man genoptage sin vanlige fysiske aktivitet et par dage efter operationen bortset fra hård sport og badning i svømmehal. Det er ikke sikkert, at du må køre bil umiddelbart efter operationen. Det afhænger af, om synet er blevet normalt. Spørg din øjenlæge.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvornår skal man opereres?

Der kan optræde komplikationer til alle slags operationer - også en grå stær operation. Man skal derfor ikke lade sig operere, før det er nødvendigt. Man skal overveje operation, når man får problemer med sit syn i det daglige. Det kan for eksempel være i trafikken, ved læsning eller tv. Hvis øjenlægen finder grå stær, vil øjenlægen diskutere med dig, om operation vil være en fornuftig idé.

Hvad kan ske, hvis jeg ikke bliver opereret?

Hvis grå stær ikke behandles, forværres den, og synet vil aftage gradvist for til sidst helt at forsvinde. Ubehandlet kan grå stær ende i grøn stær. Dette ses meget sjældent i Danmark, da personer med grå stær typisk har henvendt sig til øjenlæge og er blevet opereret, længe inden den grå stær er blevet så alvorlig.

Læs mere om ØJNE

Sidst opdateret: 17.12.2012

Annonce