Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ménières sygdom

Mere end 3.000 danskere er ramt af sygdommen, der er opkaldt efter en fransk læge ved navn Prosper Menière. Han beskrev en tilstand præget af pludselige anfald af svimmelhed, kvalme, opkastninger, svigtende hørelse og øresusen.


Opdateret: 18. Marts 2004

Hvad er Menières sygdom?

Cirka 3.000 danskere er ramt af sygdommen, der er opkaldt efter en fransk læge ved navn Prosper Menière. Sygdommen er lokaliseret til det indre øre, der består af øresneglen og balanceorganet (buegangene). Sygdommen bevirker pludselige og uforklarlige trykændringer i det indre øre. Sygdommen rammer oftest kun det ene øre, men kan altså i nogle tilfælde angribe det andet øre senere i livet. Sygdommen kan optræde i alle aldre, men indfinder sig især hos midaldrende. Kvinder og mænd rammes lige hyppigt.

Hvordan føles Menières sygdom?

Menière beskrev en tilstand præget af:

 • Anfald af kraftig svimmelhed med kvalme og eventuelt opkastninger

 • nedsat hørelse i det angrebne øre under anfaldet

 • øresusen

Sygdommen har typisk et årelangt forløb. Svimmelhedsanfaldene varer oftest nogle timer, men de kan variere fra en halv time til et til to døgn. Svimmelheden kan komme som et lyn fra en klar himmel og så voldsomt, at det er nødvendigt at holde fast i en eller anden for ikke at falde omkuld.

Svimmelhedsanfaldene kan godt i starten være eneste symptom, senere vil man også opleve susen og nedsat hørelse i det ramte øre. Der er dog også sygdomsforløb, hvor der i en længere periode er øresusen inden svimmelhedsanfaldene viser sig. Svimmelhedsanfaldene vil ofte med tiden aftage i styrke og helt forsvinde, men kan dog nogle gange vende tilbage efter flere år.

Øresusen og hørenedsættelse optræder i starten kun samtidig med anfaldene, med vil siden være varigt tilstæde. Det er typisk, at der er stor forskel på, hvordan sygdommen forløber fra menneske til menneske. Nogle mennesker kan have et let forløb af kort varighed - mens de mennesker der er hårdest ramt må opsige deres arbejde, fordi de ofte er sengeliggende eller på grund af ulidelig øresusen og elendig hørelse. Der kan mellem svimmelhedsanfaldene til stadighed være lidt balanceusikkerhed.

Kan sygdommen behandles?

Der findes ingen medicin, der kan kurere sygdommen, så behandling rettes mest mod at afhjælpe symptomerne. Det er typisk, at hvad der hjælper én person ikke nødvendigvis gavner den anden. Så man må nogle gange prøve sig frem sammen med sin ørelæge. Her nævnes en række muligheder:

 • Vanddrivende medicin hjælper nogen.

 • Visse antihistamintabletter, som også anvendes mod søsyge, virker godt mod selve svimmelhedsanfaldene.

 • Lægemidlet Betaserc kan have forebyggende effekt hos nogle.

 • Høreapparat kan hjælpe nogle af dem der har fået dårlig hørelse og vil ofte samtidig dæmpe øresusen.

 • Tinnitusmasker. Kan hjælpe nogle få, der er meget generet af deres øresusen. Apparatet udsender en form for støj, der overdøver (maskere) deres egen lyd i øret.

 • I svære tilfælde kan svimmelhedsanfaldene eventuelt afhjæpes ved operation. Der findes flere typer operationer, men den enkleste går ud på at sprøjte stoffet gentamicin ind i mellemøret. Stoffet vil herfra trænge ind i det indre øre, hvor det vil lamme balanceorganet. Der skal ofte flere behandlinger til. Andre men nu efterhånden sjældent brugte operationer er at overskære balancenerven eller at indoperere en slags ventil .

Hvad kan man selv gøre?

Man ved at stress forværrer sygdommen, så det er vigtigt at indrette sit liv så stress undgåes.Øvelser der optræner balanceevnen kan være en hjælp for nogle. Specielt anbefaler nogle menierepatienter ridning. Man kan spille dæmpet musik, hvis man har svært ved at falde i søvn for sin øresusen.

Kontakt eventuelt Høreforeningen, hvor man kan indhente mere viden og støtte.

Kan Menières sygdom forveksles med andre sygdomme?

Sygdommen forveksles sjældent med andre sygdomme når de tre symptomer: Svimmelhedsanfald, øresusen og hørenedsættelse er til stede, men i starten kan der være forvekslingsmuligheder hvis øresusen og nedsat hørelse ikke har indfundet sig:

 • Godartet, stillingsbetinget svimmelhed. Dette er den hyppigste form for anfaldssvimmelhed. Den er kun tilstede i ganske få minutter og optræder, når hovedet drejes til en bestemt side, og opleves derfor oftest når man ligger i sin seng og vender sig om mod det syge øre. Tilstanden vil ofte gå i ro af sig selv efter nogle uger men kan siden vende tilbage. Ørelægen kan dog let stille diagnosen og kan ved få håndgreb (hovedmanipulationer) kurere tilstanden.

 • Neuritis vestibularis og Vertigo cefalostaticaer andre beslægtede lidelser eller tilstande (Vertigo betyder svimmelhed.)

 • Virus på balancenerven. Starter ofte med særdeles kraftig svimmelhed - gerne med kvalme og opkastninger. Tilfældet klinger kun langsomt af så man gerne er sengeliggende en del dage. Ældre mennesker, der får sygdommen har sværere ved at komme over den end de yngre. Kan have vedvarende problemer med balancen.

 • I nogle tilfælde er der tale om en virusbetinget lidelse, som præges af svimmelhed og influenzalignende symptomer.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.