Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Angst

Socialfobi

Har du mistanke om socialfobi? Socialfobi er angst for sociale situationer med andre mennesker. Læs mere og bliv klogere på de typiske symptomer her.


Opdateret: 17. Marts 2020

Hvad socialfobi?

Socialfobi er overdreven angst i sociale situationer, det vil sige i samvær med andre mennesker. Man nærer meget stor angst for at blive kritisk iagttaget af andre og komme til at opføre sig pinligt, og der opstår en række karakteristiske psykiske og legemlige angstsymptomer, som er så ubehagelige, at man begynder at undgå sociale situationer. Det er også karakteristisk, at man bekymrer sig meget på forhånd over kommende sociale begivenheder.

Hvorfor får man socialfobi?

Socialfobi er angstreaktioner, der skyldes uhensigtsmæssig indlæring livet igennem i samværet med andre mennesker. Der er i vores kultur en række forventninger til ens sociale færdigheder, og når man ikke lever op hertil, opstår der usikkerhed og angst, og selvfølelsen svækkes. Der er en vis arvelig tilbøjelighed til kraftige angstreaktioner i forbindelse med særlige belastninger og socialt samvær, som kan vise sig tidligt i livet.

En ond spiral kan derved let startes: Når sociale situationer er uundgåelige føler personen sig akavet og ”holder nøje øje med sig selv”. Det vil sige spekulerer over, hvordan han eller hun taler, om vedkommende siger noget dumt, om omgivelserne synes, man er pinlig osv osv. Det er klart, at når man først er begyndt på dette, bliver man endnu mere stiv og utilpas i sociale situationer. Resultatet er ofte, at personen fremover undgår tilsvarende situationer. Man bliver derved tiltagende dårlig til at klare sig i sociale sammenhænge. Men man er pinligt berørt over sit handikap, hvilket kan føre til forstemning (dvs. tristhed, dårligt humør, man føler sig nede) eller endog depression.

Hvordan føles socialfobi?

Ud over frygt for at blive genstand for andre kritiske opmærksomhed, eller for at opføre sig pinlig og undgå sådanne situationer, er der andre karakteristiske symptomer.

Typiske angstsymptomer, der optræder i sociale situationer:

 • Hjertebanken

 • sveden

 • rysten

 • mundtørhed

 • åndenød

 • kvælningsfornemmelse

 • smerter eller trykken i brystet

 • kvalme eller maveuro

 • svimmelhed

 • uvirkelighedsfølelse

 • frygt for at miste selvkontrollen

 • dødsangst

 • kuldegysninger eller hedeture

 • dødhedsfølelse eller snurrende fornemmelser i hænder eller fødder

Der kan også være mere eller mindre udtalt ansigtsrødmen, frygt for at kaste op og vandladnings- eller afføringstrang, eller frygt for det. Symptomerne ledsages af betydelig gene og man er ofte selv klar over, at de er overdrevne eller urimelige.

Det er vigtigt at pointere at social fobi er meget mere og værre end ”almindelig generthed”. Social fobi kan således ødelægge mulighederne for at tage en uddannelse eller et job, som man egentligt er kvalificeret til.

Hvordan stiller lægen diagnosen

Socialfobi diagnosen stilles ud fra de anførte symptomer og en præcis diagnose forudsætter en grundig samtale. Socialfobi kan ses sammen med andre angstlidelser og depression, og en grundig psykiatrisk vurdering kan i nogle tilfælde være påkrævet.

Hvordan behandles socialfobi

Der er to hovedbehandlingsmetoder: Psykoterapi og medicin.

Psykoterapi

Kognitiv adfærdsterapi er effektiv ved socialfobi. Ved kognitiv terapi fokuseres på ændring af personens uhensigtsmæssige tanker omkring den fobiske situation og udgåelsesadfærd. En vigtig del er information om lidelsen, symptomernes art og deres indbyrdes sammenhæng og en rationel holdning over for sociale situationer.

Et andet vigtigt behandlingsprincip er en gradvis, men systematisk udsættelse for de situationer der er forbundet med fobisk undvigelsesadfærd (ekspositionsbehandling). Man tilstræber herved at afbetinge den uhensigtsmæssige adfærd. Det er særlig vigtigt at blive bedre til at klare sociale situationer på en hensigtsmæssig måde. Social færdighedstræning er et vigtigt element.

Medicin

Antidepressiva:

Nogle mennesker har ikke tilstrækkelig effekt af psykoterapien, eller måske er den ikke praktisk mulig. I den situation kan antidepressiva af typen SSRI virke bredt over for de forskellige angstsymptomer, og når de aftager, vil socialfobikeren bedre kunne udsætte sig for sociale situationer. Samtidige depressive symptomer vil svinde.

SSRI betyder selektiv serotonin reuptake inhibitor, det vil sige selektiv serotonin genoptagelses hæmmer. Disse stoffer har mange effekter, men blokerer blandt andet for, at en nervecelle, der har frigivet serotonin, opsuger det igen lige med det samme. Således bliver koncentrationen af serotonin højere mellem nervecellerne i hjernen. Det betyder, at der overføres flere signaler gennem serotonin-systemet. Dette system regulerer blandt andet vores humør, appetit, seksualdrift med merev. Imidlertid påvirker SSRI præparater også stress-systemet i hjernen, således at aktiviteten mindskes. Dette sker ved at regulere de såkaldte cortisol-receptorer.

SSRI kan have en del bivirkninger om end dette er meget individuelt. Desuden indtræder effekten ganske langsomt over uger og allerværst: Man kan se en forværring af angsten i starten. Derfor skal man starte meget forsigtigt med mindst mulige dosis og øge meget langsomt. Dette kræver samtidig støtte fra lægen med samtaler.

Benzodiazepiner:

Angstdæmpende lægemidler som stesolid ® har effekt på kort sigt, men antidepressiva foretrækkes, da benzodiazepiner kan føre til afhængighed. Disse lægemidler bør derfor kun bruges i få uger.

Hvad kan man selv gøre?

Det er vigtigt at læse eller blive informeret om socialfobi og prøve at forstå, hvordan lidelsen opstår, og hvorledes den uhensigtsmæssige adfærd vedligeholdes. Det giver én muligheder for at gøre noget effektivt over for angsten. I lettere tilfælde kan information være tilstrækkelig, men mange må have professionel hjælp. Det vigtigste princip er, at forsøge at trodse angsten og gradvis opdage at man kan mestre en række situationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.