Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Depression

Atypisk depression

'Atypisk depression' er brugt om forskellige depressive tilstande med øget appetit og søvnbehov samt smertetilstande

Opdateret: 20. Oktober 2020

Hvad er atypisk depression?

'Atypisk depression' er ikke anerkendt som diagnose af WHO. Men diagnosen 'atypisk depression' bliver af og til brugt om forskellige depressive tilstande. Begrebet blev særligt anvendt tidligere. Det er lidt af en rodebunke, som muligvis dækker over, at man ikke har været god nok til at stille diagnosen.

For eksempel kan forskellige personlighedsforstyrrelser mistolkes som depression.

Betegnelsen atypisk depression bruges ofte om en deprimeret patient, som har øget appetit og sover mere end vanligt. Det normale sygdomsbillede ved depression er nedsat appetit og søvnbesvær. Tidligere mente man, at den gruppe af medicin, der kaldes MAO-hæmmere, virkede specielt godt på atypisk depression. Muligvis er en del af de depressioner, som tidligere blev kaldt atypiske, nu klassificeret som vinterdepressioner. Depressionerne minder meget om hinanden.

For år tilbage var der også nogle behandlere, der brugte betegnelsen om specielle smertetilstande uden fysisk årsag. Tanken var, at depressionen i disse tilfælde først og fremmest gav sig udslag i fysiske symptomer i form af smerter og ikke så meget i psykiske symptomer. Patienten opfattede evt. de psykiske symptomer som sekundære og forårsaget af smerterne.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.