Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Depression

Forskel på depression hos mænd og kvinder?

Kvinder får dobbelt så hyppigt depression som mænd. Det er der mange teorier om. Læs mere om det her.


Opdateret den: 3. Maj 2024

Dobbelt så mange kvinder rammes af depression

Talrige undersøgelser har vist, at forekomsten af depression er cirka den dobbelte hos kvinder som for mænd i de vestlige lande. For eksempel tyder det på, at cirka 4 procent mænd og cirka 8 procent kvinder har haft en depression indenfor det seneste år. Det har i 1980’erne fået visse forskere til at spekulere på, om en del depressioner hos mænd i virkeligheden er skjulte, fordi de har andre symptomer end de gængse. De introducerede herefter begrebet ”den mandlige depression”. Denne type depression skulle være karakteriseret ved, at mænd, når de bliver deprimerede, reagerer ved at drukne sig i arbejde eller i højere grad drikke alkohol eller blive aggressive.

Problemer med begrebet "mandlig depression"

Hvis man udvider definitionen af depression til også at omfatte aggression, alkoholmisbrug og det at man prøver at drukne sig i arbejde kommer det til at omfatte rigtigt mange mennesker. Det er problematisk, fordi man derved sygeliggør mange mennesker, som måske ikke har depression eller som har helt andre problemer. Det er ydermere problematisk, at man aldrig har kunne godtgøre, at disse symptomer er typisk mandlige. En tysk undersøgelse af depression hos universitetsstuderende viste således at ”mandlig depression” forekom hyppigere hos de kvindelige studerende! Blandt andet af disse grunde skal man tænke sig godt om inden man udvider depressionsbegrebet. Mange mener at det allerede er relativt bredt. Blandt andet af disse grunde er begrebet ”mandlig depression” stadig meget omdiskuteret her 40 år senere.

Hvorfor rammes dobbelt så mange kvinder af depression?

Kvinders mere hjælpsøgende adfærd?

Flere kvinder end mænd kommer til den praktiserende læge i forbindelse med egne lidelser, graviditet eller børneundersøgelser. Alt andet lige giver dette en større mulighed for at depression hos kvinder lettere opdages af lægen. Der er også en tendens til at kvinder taler mere om psykiske problemer end mænd, som yderligere gør, at lægen har lettere ved at stille diagnosen depression. Men fra danske og udenlandske undersøgelser ved man, at når man spørger et tilfældigt udsnit af befolkningen om depressive symptomer, så er forekomsten også her den dobbelte for kvinder som for mænd. Derfor er det altså usandsynligt, at det er kvinders mere hjælpsøgende adfærd, der i sig selv kan forårsage, at dobbelt så mange kvinder som mænd registreres som depressive.

Hormonelle faktorer og andre biologiske faktorer

Nogle mener, at der er en vis sammenhæng mellem pludseligt fald i det kvindelige kønshormon, østrogen, og start af depression, for eksempel i forbindelse med fødsler og overgangsalder. Mange kvinder kan også fortælle, at sygdommen begyndte eller forværres umiddelbart før en menstruation. Det kan tænkes, at dette spiller en rolle i individuelle tilfælde, men hormonelle forhold kan ikke forklare hele kønsforskellen ved forekomst af depression.Man ved også, at stresser man forsøgspersoner i et laboratorium, vil kvinder gennemsnitligt reagere voldsommere på dette med stigning i stress-hormonerne, puls og blodtryk. Og stress hænger i høj grad sammen med risikoen for depression.

Psykosociale faktorer

Episoder med modgang, ydmyghed, skuffelse eller tab kan være udløsende faktorer for en depressiv reaktion. Ligeledes er sociale dårlige forhold og partnervold associeret med øget forekomst af depression. Endelig mangedobler incest og vanrøgt i barndommen risikoen for depression. Kvinder er mere udsatte for sådanne livsomstændigheder og derfor reagerer de måske også hyppigere depressivt end mænd.

Endelig er kvinder stadig i 2020 mere belastede end mænd i dagligdagen. Den gennemsnitlige kvinde skal både klare karrieren, tjene penge og har stadig hovedansvaret i familien, selvom mange mænd selvfølgelig hjælper til. Det kan naturligvis udgøre en stor psykologisk belastning, som kan stresse.

Sammenfattende

Ingen af ovennævnte faktorer synes alene at være årsag til den skæve kønsfordeling ved forekomst af depression. Det er dog sandsynligt at flere faktorer i et gensidigt samspil udgør en bio-psyko-social model, der kan være årsag til, at langt flere kvinder rammes af sygdommen.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.