Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Depression

Vinterdepression

Vinterdepression er kendetegnet ved, at tilstanden starter i efterårsmånederne og slutter i foråret. Den primære behandling af vinterdepression er lysterapi.


Opdateret: 18. Oktober 2022

Hvad er en vinterdepression?

Vinterdepression er kendetegnet ved, at tilstanden starter i efterårsmånederne og slutter i foråret. I vinterperioden bliver de ramte mennesker først og fremmest energiløse, men også noget triste. De får en øget appetit med trang til søde sager - og tager måske på, og sover mere end i den lyse tid. Det er som om de går i hi.

Vinterdepression kan kendes fra almindelig depression dels ud fra symptomerne, dels fordi der er et karakteristisk mønster, som gentager sig år efter år. Det er meget almindeligt, at man først opdager mønstret, når det har gentaget sig i adskillige år.

Hvor hyppigt optræder vinterdepression?

 • I Danmark lider cirka fem procent af befolkningen af vinterdepression.

 • Der er en stor overvægt af kvinder, idet cirka 75 procent af patienterne er kvinder.

 • Længere sydpå forekommer vinterdepression med mindre hyppighed, og omkring Middelhavet kendes denne tilstand faktisk ikke.

 • Kommer man længere mod nord, stiger hyppigheden af vinterdepression. I Alaska har op mod 10 procent af befolkningen denne lidelse.

Hvad er årsagen til vinterdepression?

 • Faldende lysmængde og faldende temperatur synes at være den umiddelbare årsag til udløsningen af vinterdepressionen.

 • De biologiske ændringer i hjernen, der medfører den vinterdepressive tilstand, er ikke kendte i detaljer, men undersøgelser tyder på, at hjernens signalstof serotonin er inddraget i mekanismen. Sandsynligvis fordi aktiviteten i serotoninsystemet i hjernen svinger med årstiden blandt andet afhængigt af lyset. Serotonin har betydning for en lang række vigtige processer i vores hjerner, som for eksempel appetitreguleringen og stemningslejet.

 • Nogle mennesker med såkaldt bipolar lidelse kan opleve, at deres sygdom svinger afhængigt af årstiderne. Denne sygdom er dog adskilt fra vinterdepression og skal behandles helt anderledes.

Hvordan behandler man en vinterdepression?

 • Den primære behandling af vinterdepression er lysterapi. Ved denne behandling skal en person med vinterdepression sidde foran en lampe, der udsender et særligt stærkt hvidt lys typisk i cirka 30 minutter hver morgen i to uger. Er der ikke effekt af behandlingen i løbet af den periode, vil der næppe komme senere effekt af behandlingen.

 • Lysstyrken er bestemmende for, hvor længe personen dagligt skal sidde foran lampen. Ved 10.000 lux, som er det almindeligt brugte, skal man sidde foran lyset i cirka en halv time hver morgen.

 • Der foreligger ikke undersøgelser om, hvordan man skal tage lysterapi for at hindre, at vinterdepressionen starter. Det har sandsynligvis en helbredende og forebyggende effekt at gå ude i vinterhalvåret, når det er lyst i vejret. Enkelte undersøgelser tyder på dette.

 • Behandling med antidepressiv medicin i form af SSRI præparater, Zoloft eller Cipramil, er også effektive imod vinterdepression. Men lysbehandling er at foretrække særligt, hvis man har erfaring for, at det virker for én.

Vinterdepression helbredes primært ved lysterapi. Der er ingen evidens for, at psykologsamtaler virker.

Det hjælper formentlig også at dyrke motion og færdes meget ude, så man får mest muligt sollys gennem øjnene.

Forebyggelse

Når man har opdaget mønstret for tilbagevendende depressioner, kan man forsøge at tage lysbehandling forebyggende, det vil sige, inden depressionen rigtigt er over én.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.