Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhed | Psykiatri

Nyt studie: Kropsterapi kan mindske PTSD-symptomer

Har man fået PTSD efter en traumatisk hændelse, vil behandlingen i dag typisk bestå af medicin og psykologhjælp. Men for nogle kan det måske også være værd at opsøge behandling hos en kropsterapeut. Det tyder et nyt studie på.


Offentliggjort: 21. Marts 2024

PTSD er en psykisk lidelse, der kan opstå, hvis man har været udsat for en livstruende eller på anden måde traumatiserende hændelse. Man ser især PTSD hos krigsveteraner, men det kan også ramme mennesker, der for eksempel har været udsat for voldtægt, overfald, bilulykker og lignende.

Hvis man diagnosticeres med PTSD efter en traumatisk hændelse, vil man som udgangspunkt blive tilbudt behandling i form af medicin og psykologhjælp. Men kan der være mere hjælp at hente andre steder?

Det er blevet undersøgt i et nyt studie. I studiet, der dog er et mindre et af slagsen, har forskere undersøgt effekten af kropsterapi ved PTSD hos krigsveteraner, og her har de fundet ud af, at kropsterapi faktisk kan bidrage til at reducere PTSD-symptomer, som blandt andet omfatter følelsesløshed og anspændthed, ret markant.

Studiet er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Medical Health Science.

Læs mere om PTSD her

Hvad er kropsterapi?

Kropsterapi er en behandling og terapiform, der har kroppen i fokus. I studiet har man anvendt Manuvision kropsterapi. Her arbejder man ud fra en betragtning om, at krop og psyke hænger tæt sammen, og at oplevelser – herunder traumer, kan sætte sig i kroppen som spændinger. Formålet med behandlingen er således at få løsnet op for spændingerne, og på den måde få forløst de tanker og følelser, der ligger bag.

Kilde: Manuvision

Fik reduceret symptomerne markant


I studiet deltog 42 tidligere soldater med en PTSD-diagnose. Deltagerne blev delt op i to forsøgsgrupper; den ene gruppe fik udelukkende standardbehandling med medicin og psykologhjælp, mens den anden gruppe fik medicin, psykologhjælp og kropsterapi. Kropsterapi-behandlingen strakte sig over 24 sessioner i en periode på 6 måneder.

Da forløbet var slut, var konklusionen rimelig klar; de soldater, der havde fået kropsterapi, kunne fortælle om markant færre symptomer, end deltagerne i den anden gruppe, der fik standardbehandlingen. Faktisk gik der ikke ret lang tid, før forskerne kunne se effekten af behandlingen:

- Vi kunne se, at allerede halvvejs - altså efter tre måneder - får de reduceret deres symptomer markant. De var så yderligere reduceret en lille smule efter seks måneder, fortæller projektlederen bag studiet, Nanna Gram Ahlmark, der er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Hun forklarer desuden, at der var en særligt mærkbar effekt på to typer af symptomer.

- PTSD symptomerne er inddelt i fire grupper i det spørgeskema, vi benyttede; følelsesløshed, hyper-arousal (forhøjet alarmberedskab, red.), genoplevelse og undgåelsesadfærd, og vi kunne altså se størst effekt på de to første. Det var simpelthen der, hvor symptomerne blev reduceret mest i forhold til kontrolgruppen, der ikke modtog kropsterapi.

 

De fire symptomer

Følelsesløshed

Man kan opleve at have en mindsket interesse og glæde ved ting, man før fandt interessante og mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker.

Hyper-arousal

Man er ekstra meget på vagt hele tiden. Selv den mindste lyd kan få et menneske med PTSD til at fare sammen.

Genoplevelse

Man oplever den traumatiske hændelse om og om igen, for eksempel i form af mareridt og flash backs.

Undgåelsesadfærd

Man har en stærk trang til at undgå situationer, som minder om traumet. Det kan for eksempel være film, TV-udsendelser eller årsdage for traumet.

Effekten varer ikke evigt


Nanna Gram Ahlmark fortæller, at forskerne efter de seks måneders behandlingsforløb fulgte deltagerne i yderligere seks måneder. I den periode måtte deltagerne ikke få behandling med kropsterapi.

Selvom deltagerne, der modtog kropsterapi, stadig havde det bedre sammenlignet med den gruppe, der ikke gjorde, så kunne de se, at effekten klingede af i løbet af de seks måneder uden kropsterapi. Derfor peger Nanna Gram Ahlmark på, at det sandsynligvis vil være nødvendigt med løbende kropsterapi-sessioner for at vedligeholde effekten.

- Det kunne sagtens være, at man skulle have nogle ‘booster-sessioner’ for igen at komme i kontakt med kroppen og blive mindet om, hvad det er, man selv kan gøre. Det væsentligste er jo, at man selv arbejder med de redskaber, man lærer under kropsterapien, men nogle vil måske have gavn af noget opfølgende behandling, siger hun.

Kalder på mere forskning


Fordi studiet er lavet på en relativt lille undersøgelsesgruppe, er det ifølge Nanna Gram Ahlmark meget relevant med mere forskning på området i lyset af de positive resultater.

Udover at undersøge effekten på en større gruppe af veteraner kunne det være relevant at undersøge overførbarheden af studiets resultater til andre grupper med PTSD; altså om kropsterapien har den samme gode effekt hos mennesker, som ikke har været i krig, men som har fået PTSD på grund af ulykker, overgreb eller lignende.

- Det vil være oplagt at lave studier med andre grupper med PTSD og evaluere på, hvad de får ud af kropsterapi, siger hun.

Hvis effekten er tilsvarende positiv i større og bredere studier, ser Nanna Gram Ahlmark store muligheder i den nye viden om kropsbaseret PTSD-behandling:

- Hvis det viser sig, at kropsterapi har lige så god effekt i nogle større studier, herunder i studier blandt andre grupper end veteraner, så vil jeg da tænke, at det er helt oplagt at tilbyde som et supplement til de behandlingsmuligheder, der er i dag, siger hun.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

    Kilder

  • Effects of hands-on mind-body therapy on posttraumatic stress disorder among Danish military veterans: A randomized clinical trial - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mhs2.52
  • Statens Institut for Folkesundhed - https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/ut_11_krigsveteraner_faar_faerre_ptsd_symptomer

Kommentér denne artikel

Der er endnu ingen kommentarer på denne side


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.