Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Undgå stress

Stress kan give susen for ørerne

Stadig flere bliver nemlig ramt af tinnitus - susen for ørerne. Symptomerne hænger ikke sjældent sammen med det, der i daglig tale kaldes udbrændthed.

Opdateret: 1. November 2000

Lider du af tinnitus, en vedholdende hyletone eller brusen inde i hovedet? Hvis du gør, er du ikke alene om det. Stadig flere bliver nemlig ramt af tinnitus og symptomerne hænger ikke sjældent sammen med det, der i daglig tale kaldes udbrændthed. Tinnitus er som regel noget, der går over, men lidelsen kan også blive kronisk, og den vedvarende tone er i sig selv en stressfaktor. Men tinnitus kan også blive udløst af netop - stress.

Den svenske fysioterapeut Eva Rosenzweig, Stockholm, har specialiseret sig i tinnitus og høreskader. "Det er ikke unormalt at have tinnitus i nogle dage efter en koncert og lignende, hvor lydstyrken har været kraftig. Men hvis det bliver alt for ubehageligt, eller fortsætter i flere uger, bør man søge hjælp", siger hun.

Krise og selvmordstanker

Flere steder i Sverige, for eksempel i Stockholm, findes en telefonrådgivning, som bliver drevet på frivillig basis af folk, der selv lider af tinnitus.

"En person, der har haft tinnitus i en eller flere måneder, gennemlever som regel en form for personlig krise. Hvis man samtidig også føler sig dårligt behandlet af sundhedssystemet, er det ikke usædvanligt at se folk give helt op og overveje selvmord. Man har brug for at tale med andre, der kender problemet godt", siger Eva Rosenzweig.

Hun henviser altid sine patienter til den nærmeste øreklinik. Her bliver man modtaget af et særligt team bestående af en læge, en socialrådgiver, en audionom, en tekniker og en psykolog.

Få hjælp til at vende tilbage til arbejdet

"Hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen, kan du kontakte din egen læge og bede om råd. I dag findes der flere forskellige behandlinger mod tinnitus. Med råd, den rigtige indsats og genoptræning kan flertallet af de mennesker, der må sygemelde sig fra arbejdet på grund af tinnitus, igen vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og mange af dem, der aldrig slipper af med deres tinnitus, kan lære at leve med den: De bliver ved med at høre lyden, men lader sig ikke genere af den længere", siger Eva Rosenzweig.

Lydterapi og afslapning

En relativt ny behandlingsform mod tinnitus hedder TRT. Det står for 'tinnitus retraining therapy' eller på dansk: tinnitus genoptræningsterapi. Behandlingen går i korte træk ud på, at man bliver forsynet med et lille apparat, som tilfører øret en brusende lyd, der lægger sig umiddelbart under tinnituslyden. De konstante impulser skal medføre, at de automatiske stressreaktioner lidt efter lidt bliver koblet fra. Eva Rosenzweig samarbejder med øreklinikken og har også gode erfaringer fra andre behandlingsmetoder mod tinnitus. Det gælder for eksempel styrketræning, strækøvelser, afslapningsøvelser og akupunktur.

Træn - i stille omgivelser

Den tinnitusramte har ligesom de fleste andre godt af fysisk træning. Standardbehandlingen mod tinnitus omfatter derfor også et træningsprogram for strækøvelser og afslapning. Men for dem, der har den høje ringetone i øret, kan det være direkte ulideligt at gå i motionscentre, hvor der er larm fra træningsapparater og høj musik fra de nærmest obligatoriske stereoanlæg. I stedet kan man ringe til en fysioterapeutklinik og spørge, om de har 'rolige' tider i deres træningsrum. Man kan også prøve at finde frem til sin egen form for træning og afslapning, for eksempel ved Chi-gong eller massage.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.