Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Rygestop

Graviditet og rygning

Når du planlægger eller netop har fået konstateret en positiv graviditetstest, vil det allerbedste være, at du med det samme beslutter dig for ikke at ryge. For mange er det en let beslutning, men der er også gravide, som ikke bare kan tage den beslutning.

Opdateret: 7. Marts 2012

Graviditet og rygning

Når du planlægger eller netop har fået konstateret en positiv graviditetstest, vil det allerbedste være, at du med det samme beslutter dig for ikke at ryge. For mange er det en let beslutning, men der er også gravide, som ikke bare kan tage den beslutning.

Ikke-rygere har nemmere ved at opnå graviditet, og hvis du ikke ryger under graviditeten, øger du muligheden for en ukompliceret graviditet og fødselsamt et bedre ammeforløb. Desuden får barnet bedre vækst og udviklingsmuligheder på længere sigt, hvis det vokser op i et røgfrit miljø.

Jo tidligere du holder op med at ryge i graviditeten, jo bedre er det for både dig og barnet. Men uanset hvornår du stopper med at ryge, vil det have sundhedsmæssig betydning for barnet.

Hvis du ikke kan holde helt op med at ryge i graviditeten, vil en nedsættelse af dit forbrug også have gavnlig effekt for både dig og barnet uanset, hvornår i graviditeten, du nedsætter forbruget.

Hvorfor er det skadeligt at ryge under graviditeten?

For at barnet kan vokse og udvikle sig normalt, har det brug for ilt og andre næringsstoffer, som transporteres med moderens blod til moderkagen og dermed til barnet. Når man ryger, dannes der kulilte, som optager iltens plads i blodet, og dermed får både mor og barn mindre ilt, end hvis du ikke ryger. Nikotinen i tobakken medfører, at blodkarrene trækker sig sammen, og der kommer således mindre blodtilførsel til moderkagen. Da moderens blod netop tilfører barnet næringsstoffer og ilt via moderkagen, får barnet dårligere vækstbetingelser, når mor ryger.

Når du ryger i graviditeten, er der forøget risiko for:

 • For tidlig fødsel

 • At dit barn bliver undervægtigt (jo mere rygning, jo lavere fødselsvægt)

 • At barnet dør før fødslen

 • På lang sigt er der også undersøgelser, som peger på, at der er kan være sammenhæng med alvorlige sygdomme som fx diabetes .

Amning og rygning

Når du ryger eller selv udsættes for passiv rygning , mens du ammer, overføres nikotin via modermælken til barnet.

Nikotin gør, at du danner mindre mælk og generelt gælder det, at kvinder, som ryger, ammer i kortere tid end kvinder, der ikke ryger. Hvis du vælger at fortsætte med at ryge, mens du ammer, så ryg så vidt muligt lige efter, du har ammet, da nikotinniveauet når at falde, inden du skal amme næste gang.

Selvom det ikke er sundt for barnet at få nikotin, så er fordelene ved, at du ammer, store, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du fortsætter med at amme, selv om du ryger.

Når du ryger, mens du ammer, er der forøget risiko for:

 • At dit barn får astma og andre luftvejsinfektioner

 • At barnet dør i første leveår (vuggedød)

 • På lang sigt er der også undersøgelser, som peger på, at der er kan være sammenhæng med alvorlige sygdomme som fx diabetes .

Det er vigtigt, at barnet ikke udsættes for passiv rygning - også når amningen er ophørt. Børn, der udsættes for passiv rygning, er oftere indlagt på hospitalet end børn af ikke-rygende forældre.

Hjælp til rygestop

Alle gravide er meget optaget af at gøre det så godt som muligt for deres barn, og de vil gerne leve sundt i graviditeten. Gravide rygere er også motiveret for at leve sundt og en stor del gravide holder derfor op med at ryge, når graviditeten planlægges eller, når graviditeten er konstateret. Mange godt hjulpet af, at lugte - og smagssans skærpes i starten af graviditeten, og cigaretten derfor ikke smager godt.

Men der er også nogle gravide, som har brug for hjælp til rygestoppet . For disse gravide er der forskellige muligheder for hjælp og støtte:

 • Kommunale rygestoptilbud - der er formentlig et tilbud om rygestopkursus i den kommune, du bor i. Det er som oftest kurser, som retter sig mod alle borgere og ikke er specielt målrettet gravide.

 • Fødestedets tilbud om rygestopvejledning - mange fødesteder har uddannet rygestopinstruktører, som kan vejlede dig - og evt. din partner. Det kan fx være en jordemoder, der har speciel viden om, hvordan du bedst kan motiveres og støttes til et rygestop. Nogle fødesteder vil tilbyde akupunkturbehandling i forbindelse med rygestop.

 • Nikotinpræparater – skal bruges under lægelig vejledning, da der er tale om et lægemiddel, som skal doseres korrekt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at såfremt rygestop kun kan fastholdes ved hjælp af nikotinpræparater, er det det bedste for gravide, da nikotinpræparatet er mindre skadeligt end rygning.

 • Rygestoplinien tlf. 80 31 31 31 - har kan du få telefonisk vejledning.

 • Digital rygestophjælp - på [www.ddsp.dk](https://www.ddsp.dk nofollow) kan du lave en plan over dit rygestop og en aftrapning af nikotinprodukter

Den vigtigste person i et rygestop er dig selv – du skal ville det og selv arbejde meget målrettet med din beslutning. Og får du får støtte undervejs, har du fem gange så stor chance for at blive røgfri.

Hjælp og vejledning fra jordemoderen

Din egen læge vil i forbindelse med første graviditetsbesøg spørge til, om du ryger. Og om du ønsker hjælp til rygestop. Din læge sender svangerskabspapirerne til det fødested, du har ønsket. Når du kommer til jordemoderen første gang i graviditeten, har din jordemoder således allerede viden om, hvorvidt du er ryger eller ej. Hun vil derfor kunne begynde sin vejledning om rygning og rygestoptilbud første gang, du kommer. Når du påbegynder rygestop eller nedsætter dit cigaretforbrug, er det jordemoderens opgave at motivere dig til at fastholde din beslutning.

Når du stopper med at ryge, kan du også tage på i vægt . Hvis du er bekymret for denne vægtøgning, kan du tale med din jordemoder, som kan rådgive om kost og motion specielt egnet for gravide.

Støtte fra partneren

Støtten fra partneren er meget vigtig for en gravid ryger, som har besluttet sig for at holde op med at ryge. Du skal vide, at det er en meget stor beslutning. Din kæreste har brug for rigtig meget opbakning fra din side. Du skal give hende din fulde opmærksomhed og vise, at du sætter pris på, at hun har taget sin beslutning, hendes udholdenhed og omsorg for jeres kommende barn.

Når din kæreste holder op med at ryge, kan hun få abstinenssymptomer . Hun kan opleve at blive rastløs, få koncentrationsbesvær og rygetrang. Hun kan blive meget irritabel og føle sig uligevægtige.

Du skal også være forberedt på, at din kærestes humør kan svinge – og at det er almindeligt at falde i et par gange, før det lykkes at holde helt op med at ryge.

Hvis du selv er ryger og fortsætter med at ryge, vil det gøre det sværere for din kæreste at holde op med at ryge. De bedste rammer for barnet vil være, hvis du også holder op med at ryge. Nogle fødesteders rygestoptilbud omfatter også den kommende far.

Hvis du ikke stopper med at ryge, bør du ikke ryge indendørs i jeres hjem, da passiv rygning øger risikoen for, at din kæreste føder for tidligt, at barnets fødselsvægt er for lav eller, at barnet dør før fødslen.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Du kan ikke holde helt op med at ryge

Det kan være svært at være gravid og ryger i dag, for der er en offentlig opmærksom på, at rygning er en dårlig kombination med graviditet. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, vil jordemoderens fokus være, at du skal reducere dit forbrug. Og det vil hun prøve at motivere dig til.

Uanset hvad du vælger, vil jordemoderens udgangspunkt altid være, at alle gravide vil gøre det så godt som muligt for deres barn. Jordemoderen vil respektere dit valg og tage udgangspunkt i det, når hun sammen med dig planlægger dit graviditets - og fødsels forløb.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.