Atypisk depression

Hvad er atypisk depression?

'Atypisk depression' er ikke anerkendt som diagnose af WHO. Men diagnosen 'atypisk depression' bliver af og til brugt om forskellige depressive tilstande. Begrebet blev særligt anvendt tidligere. Det er lidt af en rodebunke, som muligvis dækker over, at man ikke har været god nok til at stille diagnosen.

Betegnelsen atypisk depression bruges ofte om en deprimeret patient, som har øget appetit og sover mere end vanligt.

For eksempel kan forskellige personlighedsforstyrrelser mistolkes som depression.

Betegnelsen atypisk depression bruges ofte om en deprimeret patient, som har øget appetit og sover mere end vanligt. Det normale sygdomsbillede ved depression er nedsat appetit og søvnbesvær . Tidligere mente man, at den gruppe af medicin, der kaldes MAO-hæmmere, virkede specielt godt på atypisk depression. Muligvis er en del af de depressioner, som tidligere blev kaldt atypiske, nu klassificeret som vinterdepressioner . Depressionerne minder meget om hinanden.

Der er også nogle behandlere, der bruger betegnelsen om specielle smertetilstande uden fysisk årsag. Tanken er, at depressionen i disse tilfælde først og fremmest giver sig udslag i fysiske symptomer i form af smerter og ikke så meget i psykiske symptomer. Patienten opfatter muligvis de psykiske symptomer som sekundære og forårsagede af smerterne.

Læs mere om DEPRESSION OG ANGST

Sidst opdateret: 01.09.2008

Medicin som kan anvendes