Diabetisk nyresygdom

Hvad er diabetisk nyresygdom?

Diabetisk nyresygdom er en sygdom, som skyldes de forhøjede blodsukkerværdier, der ses hos mennesker med sukkersyge (diabetes) . Desuden spiller forhøjet blodtryk en væsentlig rolle for videreudviklingen af sygdommen. Udvikling af diabetisk nyresygdom opdages ved rutinekontrol af urinprøver fra diabetes patienten. Behandling af diabetisk nyresygdom i vore dage er langt bedre end tidligere. Førhen kom mange i dialyse eller måtte nyretransplanteres.

Hvorfor får man diabetisk nyresygdom?

Sygdommen skyldes de høje blodglukoseværdier. De små blodkar i nyrerne bliver utætte og begynder at lække protein (æggehvidestof) ud i urinen. Diabetisk nyresygdom ses ofte samtidig med forhøjet blodtryk (der måske først udvikles, når nyrerne er blevet syge) og samtidig med diabetisk øjensygdom .

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles diabetisk nyresygdom?

Når diabetisk nyresygdom opstår, er der ingen symptomer. Senere kan der opstå symptomer på nyrefunktionsnedsættelse, der består i

 • træthed

 • kvalme og opkastninger

 • hudkløe

 • metalsmag

 • sure opstød

Hvad er faresignalerne

Dårligt behandlet diabetes (for høje blodglukose værdier) er et signal til, at risikoen for udvikling af diabetisk nyresygdom er høj.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad kan man selv gøre?

Holde blodglukoseværdierne så nær normalt som muligt. Få målt protein (albumin) i urinen og få kontrolleret blodtryk regelmæssigt (mindst en gang årligt).

Hvordan stiller lægen diagnosen diabetisk nyresygdom?

Diagnosen stilles ved måling af proteinet albumin i en urinprøve. Urinprøven kan enten være en morgenurinprøve, eller en urin, der er opsamlet over natten.

 • En værdi på < 20 (< 3) mg/min er normal.

 • En værdi mellem 20 og 200 (3 - 30) mg/min kaldes for mikroalbuminuri (begyndende nyresygdom).

 • En værdi > 200 ( > 30) mg/min kaldes for makroalbuminuri (diabetisk nyresygdom).

Tallene i parentes angiver værdierne ved en morgenurinprøve

Ved makroalbuminuri (begyndende nyresygdom) måles nyretallet i blodet og blodets indhold af salte. Nogle gange måles nyrefunktionen med opsamling af en døgnurin og samtidig blodprøvetagning.

Kost

Det er usikkert, om en proteinfattig kost skal tilrådes eller ej hos en patient, der har makroalbuminuri (begyndende nyresygdom). Hos patienter med væsentlig nedsættelse af nyrefunktionen (for eksempel lige før dialyse eller under dialyse) er en kost med tilstrækkelig protein vigtig.

Udsigt for fremtiden

Ved tidligt konstateret mikroalbuminuri, kan der iværksættes behandling (se senere), hvorved risikoen for videreudvikling af sygdommen væsentligt formindskes. Nogle patienter har dog et forløb med tiltagende nedsættelse af nyrefunktionen, der kan ende med dialyse og eventuelt nyretransplantation.

Hvordan behandles diabetisk nyresygdom?

 • Det vigtigste er at holde blodglukose på det rigtige niveau.

 • Ved mikroalbuminuri startes behandling med et specielt blodtryksmedicin (ACE-hæmmere eller ARB), uanset om man har for højt blodtryk eller ej.

 • Ved forhøjet blodtryk behandles også med ACE-hæmmere eller ARB oftest i kombination med anden blodtryksmedicin.

 • Når nyrefunktionen er stærkt nedsat behandles med en ”nyre-kost”, hvor det specielt er vigtigt at begrænse indtaget af fosfat og kalium

 • Dialyse

 • Nyretransplantation

Læs mere om DIABETES

Sidst opdateret: 07.05.2008

Medicin som kan anvendes