Annonce

Forbrændinger og brandsår

Hvad er en forbrænding?

Ved en forbrænding forstår de fleste en skade på huden efter kontakt med ild eller varme. Det kaldes også brandsår. Forbrændinger forekommer også som følge af skade fra elektricitet, stråling og ætsende kemikalier. Man skelner mellem:

 • Førstegradsforbrænding : Huden er rød og smertende (svarer til en solskoldning).

 • Andengradsforbrænding : Skaden går dybere, der kommer vabler.

 • Tredjegradsforbrænding : Vævet i alle hudens lag er dødt. Det kræver som regel hudtransplantation.

Den øjeblikkelige behandling går ud på at begrænse skadens omfang og forhindre, at forbrændingsgraden bliver værre.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan kan man mindske skaden?

Vand, vand, masser af vand.

Det forbrændte sted skal nedkøles. Skyl derfor så hurtigt som muligt med rindende kølig postevand, men ikke så koldt at det er ubehageligt (vandet skal være ca. 18-19 grader). Skyl mindst en time og derudover, indtil det ikke gør ondt, når man holder op med at skylle. Skylning længere end fire timer er dog unødvendigt.

Førstegradsforbrændinger kræver ingen behandling.

Hvilke forbrændinger kræver lægebehandling?

 • Forbrændinger større end en håndflade.

 • Forbrændinger i ansigt på hals, på hænder og i skridtet.

 • Alle tredjegradsforbrændinger.

 • De fleste andengradsforbrændinger.

Vær opmærksom på, at det kan være svært at se forskel på en anden- og en tredjegradsforbrænding.

 • Ved transport til læge skyl om muligt fortsat med vand, eller brug pjaskvåde rene håndklæder.

 • Stik ikke selv hul på blærerne.

 • Brug aldrig brandsårssalver eller andre gamle husråd - vand er det eneste rigtige.

 • Husk stivkrampevaccination.
Annonce (læs videre nedenfor)

Er der komplikationer ved brandsår?

Huden mister ved forbrænding sin beskyttende evne over for omgivelserne, så der er en meget stor risiko for, at der kommer infektion. Det er derfor vigtigt, at brandsårene vaskes grundigt indenfor de første seks timer, og at sårene holdes rene, indtil de heler op.

Er der tegn på betændelse, det vil sige voksende rødme, hævelse, varme og dunkende smerter efter et par dage, søg da læge.

 • Ved svære forbrændinger kan der komme ar.

 • Ved meget store og svære forbrændinger vil en stor væskeafgivelse fra kroppen give problemer med kredsløb og saltbalancen. Denne tilstand kræver intensiv behandling på en brandsårsafdeling.

Hvad kan man selv gøre?

 • Hold små børn væk når du steger, koger eller griller.

 • Hæld aldrig brændbare væsker på en tændt grill. Stikflammen giver større skader, end du tror.

 • Oliebrand i en gryde må aldrig slukkes med vand. Det vil virke som en eksplosion. Kvæl i stedet ilden med et låg.

Sidst opdateret: 14.07.2015

Medicin som kan anvendes

diTeBooster, komb.
Annonce