Annonce

Øjenskader ved fyrværkeri

Hvor mange får øjenskader af fyrværkeri?

Hver tredje alvorlige fyrværkeriskade rammer øjnene. I 1998 mistede syv danskere et øje og mere end 100 personer måtte på skadestuen med øjenlæsioner på grund af fyrværkeri. Heraf blev halvdelen straks sendt videre til behandling på en af landets øjenafdelinger, og 23 måtte indlægges med meget alvorlige øjenlæsioner.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvem får øjenskader?

Listen over øjenskader på grund af fyrværkeri domineres af unge mænd i alderen 17-26 år, som udgør to tredjedel af alle tilskadekomne. Ni ud af 10 der rammes af øjenskader er mand eller dreng.

Hver tredje øjenskade rammer et barn, men også her har kampagnerne for sikkerhed haft effekt: Da man startede med at lave fyrværkerikampagner i 1975 var fire ud af fem med øjenskade nemlig børn. Selv om man ikke selv er aktiv ved affyring af fyrværkeri, er det farligt at være på gaden nytårsaften. I 1998 var 33 procent af alle øjenskader hos tilskuere.

Endelig er der mange øjenskader blandt andengenerationsindvandrere. I København ramte 60 procent af øjenskaderne i 1998 en andengenerationsindvandrer, og der er derfor lavet særlige kampagner på urdu, tyrkisk, serbokroatisk og arabisk rettet mod indvandrermiljøerne.

Hvilke slags øjenskader får man?

De hyppigste øjenskader er blødning i øjets indre og skade på hornhinden. Derudover ses læsioner af øjenlåget og nethinden, samt i nogle tilfælde gennemboring (perforation) af øjet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Øjenskader er alvorlige

Desværre var øjenskaderne ved årsskiftet 1998/99 præget af langt alvorligere læsioner end tidligere. 16 personer måtte opereres akut for øjenskader. Heraf var syv øjne så ødelagte af sprængt fyrværkeri, at de måtte fjernes og erstattes med glasøjne.

Ulovlig fyrværkeri er årsag til alvorlige ulykker

To af de alvorligste fyrværkeriulykker skyldtes ulovligt solgte håndboldstore krysantemum luftbomber, som eksploderede straks ved antændelsen. Sikkerhedsafstanden til en sådan bombe er mere end 100 meter. I begge tilfælde blev de unge mænd stærkt lemlæstet med hjerne- og øjenlæsioner. I det ene tilfælde med blindhed til følge på begge øjne. To andre unge mænd fik sprængt deres øjenhuler i stykker af lovligt fyrværkeri.

Lovlige raketter kan også være farlige

De fleste øvrige tilfælde af øjenskader skyldtes dog lovlige, ofte meget dyre raketter, som eksploderede straks ved antændelsen af raketten, ofte fordi lunten var blevet beskadiget i forbindelse med fjernelsen af beskyttelseshætten. Generelt fandtes der mange flere tilfælde af alvorlige øjenforbrændinger og indre øjenblødninger i forhold til tidligere årsskifter.

Hvad er årsagen til øjenskaderne?

  • Skødesløs omgang med fyrværkeriet

  • påvirkning af alkohol

  • manglende beskyttelsesbriller

  • ulovligt fyrværkeri og eksperimenter

Mange øjenskader skyldes skødesløs omgang med fyrværkeriet. Dels er folk ofte påvirkede af alkohol, dels er det oftest kun børnene som bærer beskyttelsesbriller. Endelig skylde en del skader eksperimenter med ulovligt knaldfyrværkeri. De fyrværkerityper som oftest er årsag til øjenskader er raketter, kanonslag og bomber. Ulovligt fyrværkeri udgør en særlig risiko.

Hvad kan man selv gøre?

  • Anvend altid beskyttelsesbriller for at undgå øjenskader.

  • Vær opmærksom på, om lunten bliver beskadiget.

  • Tilskuere bør også anvende beskyttelsesbriller. Op til 50 procent af de tilskadekomne er tilskuere.

  • Hvis øjet bliver ramt af fyrværkeri, så søg straks skadestue, som vil henvise til nærmeste øjenlæge eller øjenklinik.

Ingen af de tilskadekomne, der mistede synet, anvendte beskyttelsesbriller.

Læs mere om ØJNE

Sidst opdateret: 01.10.1999

Seneste brevkassesvar om Øjne

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce