Annonce

Bruskskader - og "mus" i knæet

Hvordan opstår bruskskader i knæet?

Bruskskader kan opstå som følge af slid eller som følge af en pludselig overbelastning af brusken. Vi vil her kun se på de pludseligt opståede skader.

Bruskskader kan opstå samtidigt med andre skader i knæet, for eksempel menisk eller korsbåndsskader. Skaden opstår som regel ved en større belastning på knæet, når knæet er bøjet i mere eller mindre grad. Kan også opstå ved for eksempel at springe ned på (over-)strakt knæ. Man kan derved beskadige brusken og eventuelt også den underliggende knogle.

I nogle situationer vil et lille område af brusken være trykket i stykker, men sidde på plads. Andre gange kan et stykke brusk være slået helt fra, eventuelt sammen med et lille stykke af den underliggende knogle. Hvis man slår et stykke brusk/knogle løs, kan dette ”svømme rundt” i knæet og kaldes nu en mus.

Nogle mennesker får med alderen nogle små udbygninger på kanten af leddet. Et sådan stykke kan også brække af og blive til en mus. En mus kan også opstå uden, man har haft en egentlig skade. Man kan godt danne nogle små brusk-/kalkstykker, der ligger løst i knæet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles skader på knæleddets brusk og mus i knæet?

Symptomer ved en isoleret skade på brusken vil primært være smerter ved belastning. Nogle gange især ved belastning med knæet i bestemte positioner, afhængig af hvor skaden sidder. Der kan også komme hævelse i forbindelse med aktivitet. Eventuelt kan man have en fornemmelse af skurren/ ujævnhed i knæet, når man bøjer og strækker knæet.

Hvis der er tale om en ”mus i knæet”, kan denne af og til komme i klemme og udløse smerter eller direkte fornemmelse af aflåsning af knæet. Aflåsningen af knæet kan være vanskelig at skelne fra de aflåsninger, der kan komme ved meniskskader . Man kan også have en fornemmelse af ”noget der klikker” i knæet, ligesom der kan være let hævelse af knæet.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Hvis det stykke, der er beskadiget i knæet, eller ”musen”, kun består af brusk, kan det være vanskeligt eller umuligt at se på et almindeligt røntgenbillede , hvorimod et løst stykke knogle, eller anden knogleskade, vil kunne ses på et røntgenbillede. En MR-scanning vil kunne afsløre en skade på brusken. Dette kan man bruge både til at stille diagnosen og som hjælp til planlægning af operation for en eventuel bruskskade.

Skaden kan også konstateres ved en kikkertundersøgelse (artroskopi). Hvorvidt man skal vælge at lave en MR-scanning eller gå direkte til en kikkertundersøgelse er afhængig af symptomerne, og hvad lægen finder ved den almindelige undersøgelse.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan behandles bruskskader og mus i knæet?

Hvis bruskskaden er overfladisk, består behandlingen oftest i, at man aflaster knæet i en periode, eventuelt kan dette indebære, at man slet ikke må støtte på benet i nogle uger. Hvis man beskadiger et større stykke brusk eller knogle, og stykket er stort nok, kan man ved forholdsvis friske skader forsøge at sætte stykket fast igen. Dette findes der forskellige metoder til.

Har man vedvarende gener ved en større bruskskade, findes der flere måder at operere på. Alle metoder har et noget uforudsigeligt og usikkert resultat. Man kan ikke garantere symptomfrihed. Om man vælger den ene eller den anden operationsmetode, er blandt andet afhængig af skadens art.

  • Ved en kikkertoperation afglatter man brusken i det skadede område og laver nogle fine borehuller i knoglen nedenunder (ofte er det ikke egentlige borehuller, men noget man kalder ”mikrofrakturering”). Dette skulle fremme helingen i området. Helingen sker ikke med almindelig brusk, men med en form for arvæv. Dette er den simpleste metode.

  • Ved en kikkertoperation kan man udtage en smule brusk fra knæet. Disse bruskceller dyrkes, således at man får øget mængden af bruskceller. Efter cirka to uger indopereres et stykke knoglehinde hen over bruskskaden. De dyrkede bruskceller sættes så under denne hinde og skal så blive til ny brusk i området. Resultaterne er generelt set ikke specielt lovende.

  • Man kan transplantere små cylindre af brusk og knogle fra et ubelastet sted i knæet til det beskadigede område. Dette kaldes en ”mosaiktransplantation” og er en mere omfattende operation. Dette kræver dog at læsionen ikke er for omfattende.

  • Man kan ”rense defekten op” og isætte et kunstigt materiale (en plug/prop). Dette materiale går langsomt i opløsning samtidig med det stimulerer til gendannelse af nyt væv.

Efter en operation vil man skulle aflaste knæet i en periode

Det er ikke alle steder alle behandlingerne tilbydes. Mus i knæet behandles som regel ved, at man ved en kikkertoperation fjerner det løse stykke brusk/knogle.

Læs mere om KNÆET

Sidst opdateret: 26.06.2013

Seneste brevkassesvar om Muskler, led og knogler

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce